Patrick Johnson panostaa työssä uupumisen ehkäisemiseen

0

Tammikuu saattaa olla kylmin aika vuodesta vierailla Skandinaviassa. Pastori Patrick Johnsonille, Trans-Euroopan osaston kenttätyön jaoston johtajalle, ulkona oleva lumi oli kuitenkin tasapainossa lämpimän vastaanoton kanssa, jonka hän sai Tanskassa, Ruotsissa ja Suomessa.

Suomessa Johnson kävi saunassa, mutta hän kieltäytyi silti kohteliaasti perinteisestä pulahduksesta avantoon. Joku saattaa kutsua tällaista kohteliaisuutta diplomatian taidoksi, mutta Johnson kutsuisi sitä valmentamiseksi. Ja se oli juuri syy hänen Suomessa oloonsa. Kyse oli toisten kanssa yhdessä olemisesta sen selville saamiseksi, kuinka valmentaminen voi avoimessa oppimisympäristössä hyödyttää pastoreita ja kirkon koko tehtävää.

Valmentaminen on johtajuuskäsite, jota Suomessa on työstetty jo yli vuoden ajan. Suomesta saaduista kokemuksistaan vaikuttunut Johnson laittoi ne heti Tanskan pastoreiden parissa käytäntöön. Toimimalla fasilitoijana Johnson rohkaisi heitä rehelliseen keskusteluun aiheista, kuten pastoreiden työssä uupuminen ja miten motivoida pastoreita sellaisissa olosuhteissa, jotka eivät välttämättä ole inspiroivia. Työssä uupuminen on todellinen ongelma – ei vain Skandinaviassa tai Euroopassa vaan ympäri maailman. Johnson on kehittelemässä tutkimusta, joka auttaa pastoreita tunnistamaan oireita ja auttaa hallintohenkilökuntaa etsimään tapoja ehkäistä työssä uupumista alun perinkään.

Ruotsissa Johnson keskittyi puheissaan hengellisyyteen ja siihen, miten se vaikuttaa elämiimme. Vastauksena kysymykseen hengellisen elämän tärkeydestä Johnson viittasi norjalaisen Kjell Aunen tutkimukseen, joka osoitti, että 89 % seurakunnan jäsenistä ja 91 % pastoreista kokivat tarvitsevansa hengellistä uudistumista. Alue on siis sellainen, johon todella tarvitsee kohdistaa huomiota. Johnson painotti myös sitä, että hengellistä kypsyyttä ei synny ilman tunne-elämän kypsyyttä.

Patrick Johnson on Trans-Euroopan osaston terveystyön jaostojohtaja Torben Berglandin kanssa kehittämässä välineitä, jotka voivat auttaa pastoreiden fyysisen ja tunne-elämän hyvinvointia. Tämä ei ole tärkeää vain pastoreille vaan myös heidän vaimoilleen, lapsilleen ja koko seurakunnalle sekä ympäröivän yhteisön hyvinvoinnille.

Johnson puhuu kokemuksella palveltuaan pastorina sekä Norjassa että viime aikoina vanhempana pastorina Newboldin seurakunnan kansainvälisessä ympäristössä Englannissa. Johnson on alun perin kouluttautunut sairaanhoitajaksi, mikä antaa hänelle ymmärrystä fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin tärkeydestä. Jos hän sattumalta harhautuu tieltään, hänen vaimonsa Kari, joka on myös sairaanhoitaja, ja heidän kolme lastaan tekevät parhaansa pitääkseen hänet oikealla tiellä.

Yhteys on yhtä tärkeää pastoritiimeille kuin pastoriperheille. ”Yhteistyön tekeminen on paras tapa edetä. Saamme yhteistyön tekemisestä lisää synergiaa”, Johnson toteaa. Hän näkee myös ammatillisen kehittymisen hyödyt ja kehittelee parasta aikaa opinto-ohjelmaa, joka hyödyttää yli 700 Trans-Euroopan osaston alueella työskentelevää pastoria.

– tedNEWS

Kerro kaverille

Comments are closed.