Suomen Adventtikirkon hallituksen päätöksiä

0

Suomen Adventtikirkon hallituksen päätöksiä toimikaudella 2015–2018

Hallitus 19.6.2016

Hallitus käsitteli:

 • kirkon tuloslaskelmat toimintayksiköittäin ja taseen tammi–huhtikuulta.
 • paikallisseurakunnista tulleet kirjeet/anomukset.

Hallitus päätti:

 • ostaa liikehuoneiston Helsinki Kallion seurakuntakokouksen 6.6.2016 päätöksen mukaisesti sen toimitiloiksi osoitteessa Helsinginkatu 19/Fleminginkatu 19, Helsinki. Samoissa tiloissa toimii Happy Hand – Second Hand Shop (www.happyhand.fi).
 • myydä sisäisellä kaupalla Tampereella olevan asunnon Helsinki Kallion adventtiseurakunnan hallintaan.
 • myydä asunto-osakkeen Lahdesta.
 • että Vaasan vaikuttamiskeskus -projekti päättyy 9.8.2016, koska sopivia suomen- ja ruotsinkielisiä henkilöitä projektin eteenpäin viemiseksi ei ole.
 • erota Suomen Lähetysneuvosto ry:n jäsenyydestä, koska adventtikirkolla ei ole omia lähetystyöntekijöitä ulkomailla samalla tavalla kuin muilla lähetysjärjestöillä.

Hallitus totesi, että:

 • Suomen Adventtikirkon tulee rekisteröitynä uskonnollisena yhdyskuntana näyttää kirjanpidossaan kaikki omistuksensa ja toimintaansa liittyvät tulot ja menot. Adventtikirkon paikallisseurakunnat ovat rekisteröimättömiä, tästä ainoa poikkeus on Ruotsinkielinen adventtiseurakunta, jonka rekisteröinnin on pääkonferenssi hyväksynyt. Paikallisseurakuntien toiminta on Suomen Adventtikirkon toimintaa ja täten niiden kirjanpito pitää sisällyttää adventtikirkon kirjanpitoon. Hallitus päätti, että Suomen Adventtikirkon eli unionin toimisto ottaa vastuun paikallisseurakuntien kirjanpitojen tekemisestä 1.1.2017 alkaen, tehtävää varten palkataan uusi työntekijä. Asiasta tiedotetaan paikallisseurakuntiin tarkemmin.
 • Toivonlinnan alueen kaavoitusasian valmistelemiseksi teetetään luontoselvitys sekä kartoitetaan, onko kaavoitettaville asunnoille kysyntää sekä pyritään tekemään esitys maanomistajan toiveista kaavoituksen pohjaksi syksyn 2016 aikana.

Hallitus:

 • valitsi Kaarina Villan Sympatia-keräyksen johtajaksi (25 %) ja Kristillisen vastuun jaostojohtajaksi (25 %) toimikauden loppuun saakka (31.7.2019).
 • palkkasi mediasuunnittelijan 4.7.2016 alkaen.

Hallitus hyväksyi:

 • uskonnonopetussuunnitelman Suomen kristillisen yhteiskoulun lukiota varten koulutoimen johtokunnan esityksen mukaisesti.
 • työvaliokunnan pöytäkirjan 26.5.2016.

Työvaliokunta 26.5.2016

Työvaliokunta merkitsi pöytäkirjaan:

 • kymmenyskertymän tammi–huhtikuulta.
 • työbudjettien seurantaraportit tammi–huhtikuulta.
 • eläkepäätöksiä.
 • raportin kaikkia seurakunnallisen työn työntekijöitä koskevien lomautusten etenemisestä.
 • henkilöstöasioiden muutoksia (irtisanoutuminen, vapaat ja opintoanomus).

Työvaliokunta hyväksyi:

 • siviilipalvelusvelvollisten palvelusajat ja -paikat.
 • vapaaehtoislähetit, jotka ovat hakeneet palvelukseen adventtikirkon toimintayksiköissä ulkomailla.
 • Suomen Adventtikirkon stipendien saajat Suomen kristillisen yhteiskoulun lukion päättäneistä.
 • muutokset ja lisäykset seurakuntakalenteriin 2016.

Työvaliokunta:

 • päätti, että Media7 Raamattuopistoon palkataan toistaiseksi tuntityöntekijä nykyisen työntekijän jäädessä eläkkeelle kesällä 2016.
 • päätti kesätyöntekijöiden palkkaamisesta (toimitalon siistijät, puutarhatyöntekijät sekä kiinteistönhoitajat Kallioniemen leiri- ja kurssikeskukseen ja Toivonlinnaan).
 • myönsi evankelioimismäärärahan Helsinki Kallion adventtiseurakunnalle.
 • valmisteli asioita hallituksen kokousta varten.

Hallitus 25.9.2016

Hallitus merkitsi pöytäkirjaan:

 • talousraportit tammi–elokuulta.
 • avioliittoon vihkimisoikeudet Suomen Adventtikirkossa.
 • raportin Suomen Adventtikirkon toimitalon ja Tampereen kristillisen koulun remontista.

Hallitus myönsi:

 • kunniavaltuudet kahdelle eläkkeelle jääneelle työntekijälle.

Hallitus hyväksyi:

 • Nuorisotyön toimikunnan kokoonpanon muutokset toimikaudelle 2015–2018: Nina Saaristo (pj.), Martynas Baltiejus, Ioannis Giantzaklidis, Rosa Heikkilä, Susanna Hörkkö, Anriika Kauppi, Pauliina Kauppinen, Samuel Muhire, Helena Mäentaka, Liisa Nykänen, Jarno Oksanen, Riikka Pappinen, Jetro Perho, Leena Poikonen, Susanne Rantanen, Kristiina Rytman, Anton Saari, Eliisa Saarinen, Henrietta Salli, Salla Suonikko, Tia Talviniitty, Sonja Tanttari, Ella Varis ja Jani Virolainen.
 • päivityksiä ohjesääntöihin sekä uudet ohjesäännöt.
 • työvaliokunnan pöytäkirjan 21.9.2016.

Hallitus:

 • päätti ehdottaa työntekijäryhmilleen sopimuksen solmimista yhteistoiminnanneuvottelukunnan perustamiseksi toimikauden loppuun saakka ja valtuutti työvaliokunnan antamaan neuvotteluesityksen koskien yhteistoimintalain luvun neljä määrittelemiä asioita sisältäen yhteistoimintalain piiriin kuuluvat työntekijöitä koskevat ohjesäännöt.
 • käsitteli paikallisseurakunnista tulleet kirjeet/anomukset.
 • palkkasi määräaikaisesti osa-aikaisen kenttätyöntekijäharjoittelijan ruotsinkieliseen työhön.
 • palkkasi kokoaikaisen isännöitsijän Toivonlinnaan.
 • hyväksyi Toivonlinnan kampuksella olevan omakotitalon, Mispa, remonttikulut.
 • käsitteli Toivonlinnan kampuksella olevan rivitalon kuntoselvitysraportin ja päätti, ettei rivitaloa remontoida, vaan se puretaan.
 • totesi, ettei Toivonlinnaa koskevassa luontoselvityksessä ole tullut esille kaavoitukseen vaikuttavia asioita ja päätti tehdä kaavoitussopimuksen Kaarinan kunnan kanssa. Asiassa edetään vaiheittain: ensin Rantahuvilantien varteen kaavoitetut tontit, sitten katujen rakentamista ja tonttien myyntiä jatketaan muilla alueilla. Hallitus päätti muuttaa rakennuskannan enemmän omakotitalotonteiksi.
 • merkitsi pöytäkirjaan ylimääräisen yleiskokouksen 2015 hyväksymän toimikunnan 14.8.2016 päivätyt lausunnot koskien Toivonlinnan kaavoitusta ja Nurmikoti Oy:tä.
 • merkitsi pöytäkirjaan, että Nurmikoti Oy:n toimitusjohtajan tehtävä on avoinna 1.1.2017 tehtävään valitun kieltäytyessä tehtävän vastaanottamisesta.
 • päätti kutsua ylimääräisen yhtiökokouksen koolle 4.12.2016 Nurmikoti Oy:n tilanteen selvittämiseksi.
 • päätti kutsua hallituksen koolle ylimääräiseen kokoukseen 4.12.2016.

Työvaliokunta 21.9.2016

Työvaliokunta merkitsi pöytäkirjaan:

 • kymmenyskertymän tammi–elokuulta.
 • työbudjettien seurantaraportit tammi–elokuulta.
 • henkilöasioiden muutoksia (irtisanoutuminen, kahden työntekijän osa-aikaisuudet omasta pyynnöstä, äitiysloma, eläkkeelle jääminen, opiskeluanomus, vuosilomat ja muut vapaat).
 • koulutoimen edustajien osallistumisen Kristillisten koulujen liiton kustantamalle koulutus- ja verkostoitumismatkalle Uppsalaan Ruotsiin.
 • että Toivonlinnan adventtiseurakunta tukee Nuorten aikuisten päivien järjestämistä 11.–13.11.2016 Suomen kristillisellä yhteiskoululla.
 • tilastot 30.6.2016: paikallisseurakuntia 62, ryhmiä 7, jäseniä 4778 (ed. neljännes 4801).

Työvaliokunta päätti:

 • että evankelioimistyön jaostojohtaja päättää evankelioimistyön määräraha-anomusten hyväksymisestä 1000 euroon asti.
 • kerätä kevään lähetysviikon 2017 uhrilahjan Suomen kristillisen yhteiskoulun oppilastukirahastoa varten.
 • paikallisseurakuntien tilinkäyttöoikeuksien muuttamisesta paikallisseurakuntien päätösten mukaisesti.
 • Nykyaika-lehden ilmestymistiheyden ja hinnat vuodelle 2017.
 • romuttaa Esteellisyys hallintoelimissä -ohjesäännön, koska esteellisyys on määritelty yhdyskuntajärjestyksessä.

Työvaliokunta hyväksyi:

 • vapaaehtoislähetin Mikronesiaan kahdeksi vuodeksi.
 • vierailun Suomeen.
 • Sympatia-johtajan ulkomaanmatkan Keniaan materiaalin keräämiseksi.
 • kolmen jaostojohtajan osallistumisen pääkonferenssin ja osaston järjestämiin koulutustapahtumiin ulkomailla keväällä 2017 sekä kahden työntekijän osallistumisen nuorisokongressiin elokuussa 2017.
 • siviilipalvelusvelvollisten palvelusajat ja -paikat.
 • muutokset seurakuntakalenteriin vuodelle 2016 sekä alustavan seurakuntakalenterin vuodelle 2017.

Työvaliokunta:

 • myönsi evankelioimismäärärahan Jämsän, Kaavin, Liperin, Varkauden adventtiseurakunnille sekä Venäjänkieliselle adventtiseurakunnalle.
 • kuuli raportin uudesta jäsenrekisterijärjestelmästä, joka on otettu käyttöön Hollannissa ja päätti aloittaa valmistelut uuteen järjestelmään siirtymiseksi niin pian kuin mahdollista.
 • käsitteli paikallisseurakunnista tulleet anomukset.
 • valmisteli asioita hallituksen kokousta varten.

Anne Vrcelj

Kerro kaverille

Comments are closed.