Uusia näkökulmia Newboldissa

0

Tom de Brui

Newbold College on viime syksystä lähtien saanut joukkoonsa uutta henkilökuntaa. Tohtori Tom de Bruin on lukeutunut viime elokuusta lähtien Newboldin teologisten aineiden opettajiin. De Bruin, joka on itsekin valmistunut Newboldista, tuo työhön käytännöllistä näkökulmaa. Hän on aiemmin työskennellyt Hollannin unionissa sekä pääsihteerinä että nuoriso- ja viestintäjohtajana. Kreikan kielen ja muiden Uuteen testamenttiin liittyvien aineiden opettamisen rinnalla hän on kehittänyt uutta jatko-opiskelijoille suunnattua oppiainetta nimeltä ”Uuden testamentin selitys”. Siinä keskitytään aidossa elämässä tarvittavaan taitoon ymmärtää ja selittää vaikeita raamatunkohtia.

De Bruin työskentelee läheisesti Tihomir Lazićin kanssa, joka äskettäin väitteli teologian tohtoriksi Oxfordin yliopistossa. Lazić opettaa hiljattain suunniteltua kirkko-oppia käsittelevää oppiainetta jatko-opiskelijoille. Aihe limittyy hänen väitöskirjaansa liittyneeseen tutkimukseen.

Päivikki Kuoppakangas

Tohtori Päivikki Kuoppakangas on myös liittynyt Newbold Collegen opettajiin toimien liiketalouden koulutusohjelman vt. johtajana. Kuoppakangas on aiemmin ollut mm seitsemän vuotta luennoitsijana ja tutkijana Turun yliopistossa. Hänellä on myös kahden vuosikymmenen kokemus ihmisten ja projektien johtamisesta. Kuoppakangas on juuri oikea henkilö luotsaamaan koulua uudelle aikakaudelle.

Kuoppakankaan tärkein strategia on hänen omien sanojensa mukaan laitoksen viisivuotissuunnitelman johdonmukainen toimeenpaneminen. Siihen kuuluu kurssitarjonnan laajentaminen, lisääntyvä kansainvälinen opiskelijarekrytointi, markkinointitutkimusten toteuttaminen ja uusien apurahojen vakiinnuttaminen.

”Haluaisin lähitulevaisuudessa nähdä koulun tarjoavan jatko-opiskelijoille mahdollisuuden pätevöityä liiketaloudessa. Toivon meidän voivan myös räätälöidä ohjelmamme sellaiseksi, mitä tulevaisuuden opiskelijat haluavat ja tarvitsevat tämän päivän muuttuvissa kaupankäyntiympäristöissä. Tämänhetkinen ohjelmamme kohdentuu kansainvälisen kaupankäynnin tärkeyteen Euroopassa ja Iso Britanniassa. Toivoisin näkeväni koulutusohjelmassamme yhä enemmän kansainvälisiä opiskelijoita, kuten myös opiskelijoita Iso-Britanniasta”, Kuoppakangas toteaa.

Päivikki Kuoppakangas uskoo vahvasti siihen, että Trans-Euroopan osaston alueella jokaisella tulisi olla mahdollisuus päästä korkeakouluun. ”Haluaisin luoda uudenlaisia apurahajärjestelmiä, joiden avulla olisi edullista päästä mukaan opiskelemaan”, hän kertoo.

Bisser Stoykov

Bisser Stoykov uskoo Newboldista saatavaan kokemukseen. Hän on valmistunut Newboldista liiketalouden opinnoista. Hän on ollut myös oppilasjäsenenä mukana rekrytointi-, markkinointi- ja myyntitiimissä. Nyt hän on ottanut kyseisen tiimin johtajan tehtävät vastuulleen.

”Minulla on ainutlaatuinen näkökulma tuotavanani opiskelijarekrytointiin Newboldissa, koska minulla on mahdollisuus katsoa asioita sekä oppilaan että henkilökunnanjäsenen näkökulmasta”, Stoykov selostaa.

Stoykov suunnittelee keskittyvänsä Newboldin ja sen oppilaiden sekä TEDin kaikkien sidosryhmien välisen vuorovaikutuksen vahvistamiseen ja edistämiseen.

Newbold College tarjoaa lukuisan määrän eritasoisia tutkintoja ja opiskeluohjelmia, mm. teologiassa, liiketaloudessa, terveydessä ja hyvinvoinnissa, englannin kielessä ja johtajuudessa. College sijaitsee Binfieldissä, Berkshiressä, Englannissa. Oppilaitoksessa on edustettuna noin 50 eri kansallisuutta. – tedNEWS

Kerro kaverille

Comments are closed.