Yeezy boost 350 V2 Yeezy boost 350 V2 for sale Yeezy 350 V2 for sale Yeezy 350 V2 Yeezy boost 350 V2 Yeezy boost 350 V2 for sale Yeezy 350 V2 for sale Yeezy 350 V2

Suomen Adventtikirkon hallinnon päätöksiä, joulukuu 2016

Suomen Adventtikirkon hallinnon päätöksiä, joulukuu 2016

0

Suomen Adventtikirkon hallituksen päätöksiä toimikaudella 2015–2018

Hallituksen kokous 4.12.2016

 
Hallitus päätti:
 
 • anoa Teuvo Miettisen säätiöltä tukea uusien nuorisotyöntekijöiden palkkakustannusten kattamiseen vuodelle 2017.
 • ulkoistaa osan koulutoimen palkanmaksuprosessista 1.1.2017 alkaen koulutoimen johtokunnan esityksen mukaisesti, kun nykyisen palkanlaskijan tehtäviin sisällytetään enemmän sihteerin tehtäviä.
 • vuosivuokraksi 25 000 euroa Nurmikoti Oy:n vuokraamista tiloista Tampereen Aitolahdessa vuosiksi 2016 ja 2017. Vuokrattava maa-alue on n. 1,2 ha ja rakennusneliöitä n. 2600 m2.
 
Hallitus palkkasi määräaikaisesti:
 
 • osa-aikaisen kenttätyöntekijäharjoittelijan ruotsinkieliseen työhön 1.1.2017 alkaen.
 • osa-aikaisen kenttätyöntekijäharjoittelijan Toivonlinnaan sekä kokoaikaisen Aitolahteen koulupastoreiksi 1.3.2017 alkaen.
 • osa-aikaisen kenttätyöntekijän Pohjois-Suomeen 1.1.2017 alkaen.
 
Hallitus hyväksyi:
 
 • virallisen ruotsinkielisen ryhmän perustamisen Ahvenanmaalle Helsingin ruotsinkielisen adventtiseurakunnan alaisuuteen. Helsingin ruotsinkielinen adventtiseurakunta on hyväksynyt ryhmän (Ålands grupp) perustamisen alaisuuteensa.
 • kaavoitusluonnoksen, jonka mukaan Toivonlinnan alueelle tultaisiin kaavoittamaan asunto-osakeyhtiömuotoista asumista yhteensä 34 asuntoa (rivi- ja paritaloja sekä omakotitalotontteja).
 • Marko Helteen eropyynnön Kuntoparantolasäätiön valtuuskunnan jäsenyydestä.
 • työvaliokunnan pöytäkirjan 7.11.2016.
 

Nurmikoti Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 4.12.2016

 
Yhtiökokous:
 
 • kuuli Nurmikoti Oy:n hallituksen edustajien esityksen toimitusjohtajasta. Yhtiökokous päätti, että Kati Laine tulee valita Nurmikoti Oy:n toimitusjohtajaksi jo 1.1.2017 alkaen.
 • valitsi Kati Laineen Nurmikoti Oy:n hallituksen jäseneksi 1.1.2017 alkaen.
 • oli pyytänyt Nurmikoti Oy:n hallitukselta esityksen, miten Villa Toivonlinna -hankkeessa edetään. Osakeyhtiön hallitukselta ei tullut asiasta esitystä, täten yhtiökokous päätti, ettei Villa Toivonlinna -hankkeessa edetä, ennen kuin uusi toimitusjohtaja on perehtynyt Nurmikoti Oy:n toimintaan.
 

Hallitus 18.12.2016

 
Hallitus hyväksyi:
 
 • Suomen Adventtikirkon talousarvion vuodelle 2017 lukuun ottamatta koulutoimen osuutta, joka on vielä kesken.
 • palkkayksikön arvoksi 22,80 euroa (korotus 0,88 %) sekä ohjesääntöihin sidottujen korvausten määrät vuodelle 2017.
 • että yhdyskunnan eläkkeitä nostetaan 0,6 %:lla.
 • päivityksiä ohjesääntöihin.
 • päivitykset työntekijöiden valtuuksiin 1.1.2017 alkaen.
 • Suonenjoen kirkkokiinteistön myymisen Suonenjoen adventtiseurakunnan seurakuntakokouksen esityksen mukaisesti.
 • virallisen ruotsinkielisen ryhmän perustamisen Kaskisten ja Närpiön ruotsinkielisistä jäsenistä Vaasan ruotsinkielisen adventtiseurakunnan alaisuuteen. Vaasan ruotsinkielinen adventtiseurakunta on hyväksynyt ryhmän (Kaskö-Närpes grupp) perustamisen alaisuuteensa.
 • Eeva Saaritsin eropyynnön talous- ja ohjesääntötoimikunnan jäsenyydestä.
 • Marko Helteen eropyynnön Suomen Adventtikirkon kaikista luottamustehtävistä.
 • työvaliokunnan pöytäkirjan 8.12.2016.
 
Hallitus päätti:
 
 • palkata määräaikaisesti osa-aikaisen työntekijän ruotsinkieliseen kenttätyöhön, mikäli palkkaukseen saadaan palkkatukea.
 • kutsua työntekijän ruotsinkieliseen kenttätyönharjoitteluun määräaikaisesti Ruotsista.
 • palkata toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella työntekijän jaostojohtajan tehtävään varhaisnuoriso- ja teinityöhön 1.3.2017 alkaen. Jaostojohtajan tehtävä on Suomen Adventtikirkon sääntöjen mukaisesti määräaikainen.
 • että sen osakeyhtiöiden johdon kanssa laaditaan Memorandum of Understanding niiden hallinnoinnista kansainvälisen adventtikirkon ohjesäännöstön huomioimiseksi.
 
Hallitus merkitsi pöytäkirjaan:
 
 • talousarvion seurantaraportin ja taseen tammi–lokakuulta.
 • sijoitusraportin 31.10.2016.
 • sopimuksen yhteistoiminnanneuvottelukunnan perustamisesta henkilöstöryhmien kanssa. Sopimus on voimassa unionin toimikauden loppuun saakka (31.7.2019).
 • työvaliokunnan ja hallituksen kokousten aikataulut vuodelle 2017.
 
Hallitus:
 
 • myönsi avustuksen ADRA Finland säätiön anomuksen mukaisesti sen omarahoitteisten projektien tukemiseen Afrikassa, yhteensä 25 750 euroa.
 • valtuutti talousjohtajan päättämään paikallisseurakuntien käytössä olevien pankkitilien avaamisesta, lopettamisesta ja käyttöoikeuksien muutoksista toimikauden loppuun saakka.
 • hylkäsi ostotarjouksen määräalasta Tuusulassa. Ko. tarjous oli alle vallitsevan markkinatason ja lisäksi alue on kaavoittamatonta. Pyritään löytämään keino, että kyseinen alue saataisiin kaavoitettua, jolloin se voitaisiin myydä tontteina korkeampaan kokonaishintaan.
 • hylkäsi ostotarjoukset purkamispäätöksen alaisesta rivitalosta Toivonlinnan kampuksella, koska rivitalo on Suomen Adventtikirkon omistaman kiinteistön ydinalueella.
 • valitsi Suomen Ekumeenisen Neuvoston, jonka tarkkailijajäsen Suomen Adventtikirkko on, jaostoihin edustajat toimikauden loppuun saakka: Teologisen ja opillisen keskustelun jaosto, Timo Flink, Yhteiskunnallisten asioiden jaosto, Kalervo Aromäki, Paikallisekumenian jaosto, Kimmo Ilola, Kasvatusasioiden jaosto, Merja Kinnunen, Lapsi- ja nuorisotyön -jaosto, Jani Virolainen sekä Yhdenvertaisuusjaosto, Kalervo Aromäki.
 

Työvaliokunta 7.11.2016

 

Työvaliokunta merkitsi pöytäkirjaan:

 • kymmenyskertymän tammi–syyskuulta.
 • talousarvion seurannan, tuloslaskelman ja taseen tammi–syyskuulta.
 • eläkekulut, jotka ovat noin 10,5 % kymmenyksistä.
 • työbudjettien seurantaraportit tammi–syyskuulta.
 • henkilöstöasioiden muutoksia (osa-aikaisuuksien muutoksia).
 • että ”Kirjatoimi omistaja Suomen Adventtikirkko” on poistettu kaupparekisteristä 22.8.2016.
 • Oulun adventtiseurakunnan seurakuntakokouksen 5.11.2016. Pohjois-Suomen ETRA ry:n kasvisravintolatoiminta lakkaa ko. tiloissa (31.12.2016).
 • Joensuussa sijaitsevan Karsikon tontin vuokra-ajan 50 v. Tontille on tarkoitus rakentaa Joensuun adventtiseurakunnan käyttöön uusi kirkkorakennus.
 • Kajaanin kirkkokiinteistössä tapahtuneen vesivahingon, joka päätettiin korjata.
 • että Liedon kunnan Ympäristöterveyspalvelut on suorittanut Toivonlinnan koulurakennuksessa 1.9.2016 tarkastuksen. Raportin huomioihin palataan seuraavissa kokouksissa.
 • raportin IMPACT Mission Trip -tapahtumasta Kuusamossa elokuussa 2016.
 • tilastot 30.9.2016: paikallisseurakuntia 62, ryhmiä 7, jäseniä 4781 (ed. neljännes 4778).
 

Työvaliokunta hyväksyi:

 
 • tarpeettomien pankkitilien lopettamiset.
 • hyväksyi lasten ja nuorten hyvinvointia koskeva materiaalin painosmäärät.
 • vierailuja Suomeen ja Suomesta.
 • jaostojohtajan osallistumisen nuorisojohtajien tapaamiseen tammikuussa Englannissa.
 • muutokset ja lisäykset seurakuntakalenteriin 2016 sekä alustavan seurakuntakalenterin vuodelle 2017.
 

Työvaliokunta:

 
 • myönsi avustuksia koulumaksujen kattamiseen afrikkalaisille opiskelijoille Afrikan lasten rahastosta vuodelle 2016.
 • käsitteli paikallisseurakunnista tulleet anomukset.
 • valmisteli asioita hallituksen kokousta varten.
 

Työvaliokunta 8.12.2016

 

Työvaliokunta merkitsi pöytäkirjaan:

 
 • kymmenyskertymän tammi–lokakuulta.
 • työbudjettien seurantaraportit tammi–lokakuulta sekä lisäbudjettianomukset.
 • talousarvion seurantaraportin ja taseen tammi–lokakuulta.
 • työntekijöiden palkat ja työbudjetit 2017.
 • jaostojen raportit vuodelta 2016: koulukasvatusjaosto, LaNu-jaostot sekä viestintä- ja tiedotusjaosto.
 • että tekijänoikeuksien alaista materiaalia ei ole lupa tuottaa tai monistaa itsenäisesti.
 

Työvaliokunta hyväksyi:

 
 • henkilöstöasioiden muutoksia (opintoanomus).
 • työntekijöiden sijoitukset 1.1.2017 alkaen sekä vuoden vaihteen vuosilomat ja muut vapaat.
 • raportin kaikkia seurakunnallisen työn työntekijöitä koskevien lomautusten etenemisestä.
 • että työntekijällä on mahdollisuus käyttää 10 työpäivää vuodessa työnantajan hyväksymään koulutukseen työajalla.
 • vierailut Suomeen ja Suomesta.
 • muutokset seurakuntakalenteriin 2017.
 

Työvaliokunta:

 
 • päätti paikallisseurakunnan tilinkäyttöoikeuksista sen johtokunnan esityksen mukaisesti.
 • käsitteli paikallisseurakunnista tulleet anomukset.
 • valmisteli asioita hallituksen kokousta varten.
 

– Anne Vrcelj

Jaa juttu

Kommentointi suljettu.

Yeezy boost 350 V2 Yeezy boost 350 V2 for sale Yeezy 350 V2 for sale Yeezy 350 V2