POIKKEUSTILAN VAIKUTUS SEURAKUNNAN TOIMINTAAN 1.6.2020 ALKAEN

0

Suomen Adventtikirkon virkailijapäätöksellä on 2.6. tehty muutoksia alla olevaan ilmoitukseen.

Poikkeustilasta huolimatta Herramme on sama eilen, tänään ja huomenna! Seurakunta elää ja toimii, vaikkakin jumalanpalvelukset ja muut tilaisuudet ovat muuttaneet muotoaan ja kohtaamiset tapahtuvat tänä erilaisena aikana pääasiassa netin tai muun teknisen yhteydenpitovälineen avulla. Nettisivulta media7.adventist.fi löytyy linkkejä, joiden kautta voi osallistua raamattutunteihin ja jumalanpalveluksiin eri adventtiseurakunnissa. Omasta paikallisseurakunnasta voi myös tiedustella muista online-tapaamisista.

Kesäkuun puolivälissä järjestetään vähän erilaiset juhlat: kesäjuhlien siirtyessä vuodella eteenpäin järjestetään 12.–14.6.2020 Hengelliset juhlat netissä. Adventtikansaa kutsutaan kokoontumaan netin kautta sanan ääreen koko viikonlopuksi. Perjantaina 12.6.2020 Jumalan perhe syö yhdessä, kun vietämme yhteistä kotiehtoollista. Lisätietoja juhlista ja kotiehtoollisesta julkaistaan osoitteessa hengellisetjuhlat.fi.

Suomen Adventtikirkon hallitus keskusteli kokouksessaan 13.5.2020 poikkeustilan vaikutuksesta tulevaan leirikesään ja päätti, ettei leirejä valitettavasti järjestetä Kallioniemessä kesällä 2020. Poikkeustilasta johtuvien voimassa olevien valtioneuvoston antamien suositusten vuoksi leirien järjestäminen on haastavaa sekä turvallisuus- ja hygienianäkökohdat huomioon ottaen että taloudellisesti. Harkinnassa on kuitenkin mahdollisten viikonlopputapahtumien järjestäminen myöhemmin, mikäli poikkeustilasta johtuvat rajoitukset poistuvat.

Paikallisseurakuntia tullaan ohjeistamaan tarkemmin seurakuntien johtokunnille lähetettävällä ohjeistuksella, jonka mukaan ne voivat harkita omien tilaisuuksiensa ja tapahtumiensa käynnistämistä 1.6.2020 alkaen, koska poikkeustilan rajoituksia on lievennetty. Paikallisseurakuntien tulee kuitenkin huomioida valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti erityisesti turvaetäisyydet (suositus 2 m), hygieniaohjeistukset sekä yli 70-vuotiaita koskevat ohjeistukset (heidän suositellaan edelleen välttävän fyysisiä kontakteja mahdollisuuksien mukaan, ja valtioneuvosto korostaa riskiryhmään kuuluvien omaa harkintaa toimintaohjetta noudatettaessa). Toistaiseksi paikallisseurakunnissa ei järjestetä ehtoollisia eikä yhteisruokailuja.

Seurakuntavierailut sallitaan 1.6.2020 alkaen sillä edellytyksellä, että poikkeustilasta johtuvia turvallisuus- ja hygieniamääräyksiä noudatetaan. Vierailuja ulkomaille tai ulkomailta ei kuitenkaan tehdä toistaiseksi. Tämä koskee niin työntekijöitä kuin maallikoitakin.

Suomen Adventtikirkon ja Media7 Julkaisujen toimistot palvelevat maanantaista keskiviikkoon 19.7.2020 saakka, koska valtioneuvosto suosittelee edelleen etätyön tekemistä. Heinäkuun kahden viimeisen viikon aikana toimistojen henkilökunta on kesälomalla. Kiireellisissä asioissa voi 20.–31.7.2020 soittaa keskusnumeroon 03 361 1111, josta saa lisätietoja.

Poikkeustilan kehittymistä seurataan ja tarvittaessa ohjeistusta tullaan muuttamaan.

Odotamme yhdessä sitä aikaa, kun saamme viimein nähdä Herramme kasvoista kasvoihin. Ja uskon, että odotamme yhdessä myös sitä aikaa, kun saamme turvallisesti jälleen nähdä toinen toisemme kasvoista kasvoihin. Jos Herra suo, saakoon se tapahtua pian.

Anne Vrcelj

Kerro kaverille

Kommentointi on suljettu.