Suomen Adventtikirkon hallituksen päätöksiä toimikaudella 2019–2022

0

Hallitus 27.9.2020  

Hallitus käsitteli: 

 • talousraportit tammi–kesäkuulta. Kymmenykset ovat nousseet 3,71 % edellisvuoteen verrattuna. Tulopuolella on tullut säästöjä työntekijöiden matkakuluista sekä siitä, että monet tapahtumat/leirit on jouduttu peruuttamaan koronaepidemian vuoksi. Suomen Adventtikirkon tulos oli tappiollinen yhteensä 169 775,12 €. Tulos sisältää poistoja 254 017,31 €. 
 • Annankatu 7:n kiinteistöä koskevaa asiaa. Kiinteistön tarvitsemasta peruskorjauksesta on laadittu hankesuunnitelma ja alustava kustannusarvio. Korjauskustannukset tulevat olemaan mittavat ja tästä syystä olisi tärkeää saada ko. hankkeeseen tukea myös kansainväliseltä adventtikirkolta. Hallitus hyväksyi Trans-Euroopan osaston ehdotuksen mukaisesti, että Suomen Adventtikirkko valmistelee osaston kanssa yhteistyössä anomuksen pääkonferenssin käsittelyä varten. Anomus valmistellaan yhteistyössä Annankatu 7:n toisen omistajan, Ruotsinkielisen adventtiseurakunnan, kanssa. Aikataulullisesti anomus tullaan käsittelemään pääkonferenssissa sen tulevan yleiskokouksen jälkeen. Lopullinen päätös siitä, miten Annankatu 7:n kiinteistön kanssa edetään päätetään, sen jälkeen, kun pääkonferenssi on päättänyt mahdollisesta tuesta. 

Hallitus: 

 • palkkasi osa-aikaisesti nuorisotyöhön Suomen kristillisen yhteiskoulun asuntolaan sekä Liisa Nykäsen että Veera Johnsonin 1.10.2020–4.6.2021. 
 • hyväksyi teologisen toimikunnan lausunnon, joka on julkaistu NykyaikaOnlinessa. 
 • hyväksyi työvaliokunnan pöytäkirjat touko–syyskuulta. 

Työvaliokunnan päätöksiä touko–syyskuulta 

Työvaliokunta hyväksyi: 

 • Kerttuli Giantzaklidisin palkattoman toimivapaan 17.8.–31.12.2020. 
 • Jonne Korhosen puhtaus- ja kiinteistöalan perustutkinnon suorittamisen oppisopimuskoulutuksessa. 
 • Mika Leppänen isännöitsijän ammattitutkinnon suorittamisen oppisopimuskoulutuksessa. 
 • Minna Heikkilän työharjoitteluun Suomen Adventtikirkon toimistolle. Heikkilä kartoittaa adventtikirkon tietojenhallintajärjestelmän, perehtyy sen käyttöön sekä laatii tarvittavan opetusmateriaalin henkilöstön käyttöön. 
 • päivityksen polunkävijätyön toimikuntaan, kun Minttu Rantanen siirtyi ohjaajaksi ja hänen tilalleen nimettiin Piikkiön Kotkien polunjohtajana toimiva Arto Hakkarainen. 
 • muutokset Yhteyspäivien toteuttamiseksi yksipäiväisinä sekä pienemmissä ryhmissä. Materiaalia tuotetaan etukäteen sähköisenä paikallisseurakuntien ja jaostojen yhteisiä tapaamisia varten. 

Työvaliokunta päätti: 

 • palkata Sirpa Nurmisen Media7 Raamattuopiston osa-aikaiseksi vastaavaksi opinto-ohjaajaksi 1.9.–31.12.2020. 
 • nimetä Joel Saarisen Nummelan adventtiseurakunnan huoltajaksi, koska Nummelassa on vuoden 2021 alussa alkamassa kokoussarja. Kokoussarjan valmistelut ovat jo käynnissä ja Saarinen osallistuu myös sen jälkityöhön. 

Työvaliokunta merkitsi pöytäkirjaan: 

 • että Lahdessa järjestettävä Euroopan nuorisokongressi on siirretty kesältä 2021 vuodella eteenpäin 2.–6.8.2022. 
 • että Kaarinan kaupungin kanssa ei ole vielä allekirjoitettu maankäyttösopimusta koskien Toivonlinnan kaavoitusta. Asiasta käydään edelleen neuvotteluja kunnan kanssa. 
 • jäsentilastot 31.3.2020: paikallisseurakuntia 59, ryhmiä 9, jäseniä 4574 (ed. neljännes 4624). 
 • jäsentilastot 30.6.2020: paikallisseurakuntia 59, ryhmiä 9, jäseniä 4532 (ed. neljännes 4574). 

– Anne Vrcelj 

Kerro kaverille

Kommentointi on suljettu.