Kuuma linja Jumalalle

0

Matkapuhelimista on meidän päivinämme tullut niin yleisiä, että monen mielestä ilman niitä ei voi pärjätä. Ihmisistä tuntuu, että ilman tätä laitetta, jonka avulla on mahdollista olla yhteydessä toisiin, heiltä puuttuu jotakin; he kokevat olevansa haavoittuvaisia ja yksinäisiä. Rukous on myös kuuma linja, kuuma linja Jumalalle. Rukouksen välityksellä Jumala on aina tavoitettavissa, olimmepa missä tahansa.

I Mitä rukous on

Rukoukselle on annettu erilaisia määritelmiä, mutta monet niistä ovat toisiaan täydentäviä. Rukous on Jumalan kanssa keskustelemista, sydämen vuodattamista Jumalalle. Rukousta on nimitetty sielun hengitykseksi. Rukouksen elementtejä ovat palvonta ja ylistys, kiittäminen, pyynnöt, esirukous, mietiskely ja hiljaisuus (katso 1. Tim. 2:1, 2; Ilm. 5:13, 14; Jaak. 1:5; Sak. 2:17).

II Kehotus rukoilla

 • Jeesus on esimerkki rukoilemisessa (Mark. 1:35; 6:46; Luuk. 5:16; 6:12; 9:18, 28, 29; 11:1; 22:41, 44).
 • Jeesuksen rukoukset (Matt. 26:39, 42, 44; Luuk. 23:34, 46; Joh. 11:41, 42; 12:28; 17:1–26).
 • Jeesuksen antama mallirukous (Matt. 6:9–13, Isä meidän -rukous).
 • Jeesus kehottaa meitä rukoilemaan (Matt. 5:44; 7:7–11; 9:38; 24:20; 26:41; Luuk. 18:1; 21:36).

III Jumalan vastaukset

1. Jumala jättää rukouksen huomiotta. Joskus ihmiset kokevat, että Jumala jättää heidän rukouksena huomiotta, vaikka asia ei todellisuudessa ole niin. Jumalalla on erilaisia tapoja vastata rukoukseen (1. Sam. 28:6) toimiessaan oman aikataulunsa mukaan ja lastensa parhaaksi. Raamatussa kerrotaan vain muutamista tapauksista, joissa Jumala ei reagoinut rukoukseen. Tämä tapahtui silloin, kun ihmiset tekivät Jumalan tahdon vastaisia ratkaisuja, mutta tajusivat sitten ahdingossaan tarvitsevansa Jumalaa (1. Sam. 28:6; Ps. 18:42).

2. Jumala ei täytä pyyntöä. 3. Moos. 3:26 Jumala kieltäytyi päästämästä Moosesta luvattuun maahan. Syy oli se, että Mooses oli toiminut omavaltaisesti ja Jumalan tahdon vastaisesti (4. Moos. 20:1–13). Mooseksen pyyntö ei täyttynyt hänen odottamallaan tavalla. Se täyttyi kuitenkin vielä paremmalla tavalla – Mooses otettiin taivaaseen (Juud. 1:9; Matt. 17:1–3).

3. Jumala täyttää pyynnön. Monet tapaukset Raamatussa osoittavat, että Jumala todella kuunteli rukouksia ja myös vastasi niihin täyttämällä hänelle esitetyt pyynnöt.

 1. Jeesus lupaa vastata rukouksiin (Matt. 18:19; 21:22; Joh. 14:13, 14; 15:7, 16; 16:23).
 2. Jumala vastaa sairaiden puolesta esitettyihin rukouksiin omalla tavallaan (Jaak. 5:13–16).
 3. Elian rukouksiin vastattiin (Jaak. 5:17-18).
 4. Danielin rukouksiin vastattiin (Dan. 2:16–23; 9; 10:12–14).

IV Suosituksia tehokkaaseen rukoukseen

Jumala on vapaa vastaamaan rukouksiin haluamallaan tavalla. Seuraavassa lueteltujen ohjeiden seuraaminen voi kuitenkin paljastaa vilpittömyytemme ja myös vaikuttaa rukouksiimme:

 1. Pyyntöjen esittäminen (Luuk. 11:9–13; Ps. 50:15).
 2. Syntien hylkääminen (Ps. 66:18).
 3. Usko (Matt. 21:22).
 4. Jeesuksen nimessä rukoileminen, hänen tahtoonsa yhtyen (Joh. 14:13-14).
 5. Jeesuksessa pysyminen, johon kuuluu kuuliaisuus (Joh. 15:7, 10).
 6. Toisten kanssa rukoileminen (Matt. 18:19).

V Rukous ja varmuus

Tietyillä elämämme alueilla emme aina tiedä, mikä Jumalan tahto meihin nähden on. Voimme siitä huolimatta esittää pyyntömme hänelle, mutta lisäämme rukoukseemme sanat ”Tapahtukoon sinun tahtosi” (Matt. 26:42 VKR). Tällaisiin rukouksiin kuuluvat terveyttä, rahavaroja, työpaikkoja ja muita sellaisia asioita koskevat pyynnöt.

Toisilla elämämme alueilla Jumalan tahto on kuitenkin päivänselvä. Jumalan tahto määritellään Raamatussa. Kohdasta 1. Joh. 5:14-15 löytyy ainutkertainen lupaus. Se osoittaa, että Jumalan tahdon mukaisiin rukouksiin vastataan jo silloin, kun me vasta esitämme pyyntöämme. Kun kysymme itseltämme, mikä on sopusoinnussa Jumalan tahdon kanssa, havaitsemme kaksi suurta aluetta: (1) Kaikki Jumalan käskyt heijastavat hänen tahtoaan. (2) Kaikki Jumalan lupaukset heijastavat hänen tah­toaan.

Jos me rukouksessa vetoamme johonkin Jumalan lupauksista tai pyydämme häneltä voimaa hänen käskyjensä noudattamiseen, voimme olla varmoja siitä, että Jumala on vastannut rukoukseemme.

Esimerkkejä Jumalan lupauksista:

Vapaus huolista (1. Piet. 5:7)
Vapautus (Joh. 8:36)
Pyhän Hengen lahja (Luuk. 11:13)
Viisaus (Jaak. 1:5)
Ikuinen elämä (Joh. 3:36)
Kaikki tarvittava (Matt. 6:33)
Yltäkylläinen elämä (Joh. 10:10)
Syntien anteeksianto (1. Joh. 1:9)

Esimerkkejä Jumalan käskyistä:

Kymmenen käskyä (2. Moos. 20:2–17)
Vihollisten rakastaminen (Matt. 5:44)
Ilo (Fil. 4:4)
Kiitollisuus (Ef. 5:20)
Kristuksen sanan tutkiminen (Kol. 3:16)
Evankeliumin julistus (Mark. 16:15)
Uskovien yhteys (Hepr. 10:25)

Jos minulla on mikä tahansa tarve, joka kuuluu Jumalan käskyjen tai lupausten piiriin – viisaus, rakkaus, ilo jne. – voin kääntyä Jumalan puoleen:

 1. Pyydän häneltä sitä, mitä tarvitsen.
 2. Kerron Jumalalle, että hän on 1. Joh. 5: 14-15 antanut ihmeellisen lupauksensa täyttää pyynnöt, jotka ovat hänen tahtonsa mukaisia. Viittaan Jumalan lupaukseen tai käskyyn, en muistuttaakseni Jumalaa vaan vahvistaakseni omaa uskoani.
 3. Kiitän häntä saman tien rukoukseeni vastaamisesta. En luota tunteisiini vaan Jumalaan (Room. 1:17; Hepr. 11:6). Voin myös rukoilla lisää uskoa (Mark. 11:22; 9:24).

Tänään ja joka päivä me voimme kokea Jumalan. Esittäessämme rukouksia toisten puolesta meillä ei ole samaa varmuutta kuin itsemme puolesta rukoillessamme, siitäkin huolimatta, että nämä toisten puolesta esitetyt rukoukset ovat Jumalan tahdon mukaisia. Syy siihen on se, että Jumala ei jätä huomiotta eikä kumoa vapaata tahtoamme. Jos kuitenkin päätämme myöntyä Jumalan tahtoon, Jumala tekee meille suuria asioita. Hän kuulee rukouksemme ja toimii tavalla, joka on meille parhaaksi.

Kerro kaverille

Kommentointi on suljettu.