Suomen Adventtikirkon hallituksen päätöksiä 4.10.2015

0

Hallitus hyväksyi:

 • muuttokirjeen Helsinki-Kallion adventtiseurakunnasta Unioniseurakuntaan.
 • LaNu-jaostojen alaisuuteen IMPACT Suomi -toimikunnan ja sen säännöt. Toimikuntaan kuuluvat 2015–2016 Tiina Keronen (puheenjohtaja), Taneli Pirskanen (varapuheenjohtaja), Marg Galang (sihteeri), Noora Keronen (rahastonhoitaja), Kathy Galang, Mirka Konttinen, Harri Kotamäki, Veli-Lauri Kotilainen, Janica Pajunen ja Jetro Perho.
 • Toivonlinnan kiinteistötoimikunnan kokoonpanoksi 2015–2016 Marle Himberg (puheenjohtaja), Petri Hautakoski, Mika Leppänen, Kari Luostarinen ja Jouko Salonen, jotka ovat käytettävissä tähän tehtävään. 
 • vierailijoita Ruotsista eri ruotsinkielisiin paikallisseurakuntiin syksyn aikana.
 • viestintä- ja tiedotusjaoston hankinnat toimintasuunnitelman mukaisesti videotuotantoa varten.
 • työvaliokunnan pöytäkirjan 16.9.2015.

Hallitus merkitsi pöytäkirjaan:

 • talousarvion seurantaraportin tammi-kesäkuulta sekä tammi-heinäkuulta. Kymmenyskehitys on ollut budjetoitua heikompi, mutta muilta osin toteuma ei poikkea budjetoidusta.  
 • kesäkuun loppuun mennessä saadut lahjoitukset (yhteensä 44 700 e).
 • sijoitusraportin tammi–elokuulta ja päätti myydä osakesijoitusten rahastoja 35 %.
 • kahden työntekijän ilmoitukset eläkkeelle jäämisestä vuoden vaihteeseen mennessä.
 • ruotsinkielisen vapaakristillisen neuvoston edustajat (Frikyrklig Samverkan rf.): Janne Kütimaa (varalla Majvor Eklund) ja Eeva Saarits (varalla Aune Greggas).
 • että Ruotsinkielinen adventtiseurakunta (Finlands Svenska Adventkyrka) päättää omistamiensa kiinteistöjen myynnistä Suomen lakien mukaan itsenäisesti, koska ko. kiinteistöt ovat tämän rekisteröidyn paikallisyhteisön nimissä. Koska olemme osa kansainvälistä adventtikirkkoa ja ruotsinkieliset paikallisseurakunnat ovat osa Suomen Adventtikirkkoa seurakuntien unionissa, unionin tarvitsee kuitenkin hyväksyä kiinteistöjen myynti kirkon sisäisten sääntöjen mukaan. Hyväksyttiin ko. tonttien myynti Solvikissa.
 • että Porvoon ruotsinkielinen adventtiseurakunta on hyväksytty ryhmäksi 1.7.2015 Helsingin ruotsinkielisen adventtiseurakunnan alaisuuteen.
 • sopimuksen (1) yhteistoiminnanneuvottelukunnasta koskien kirkon työntekijöitä ja päätti tehdä neuvotteluesityksen yhteistoimintaneuvottelujen aloittamiseksi ko. henkilöstön kanssa.  
 • sopimuksen (2) yhteistoiminnanneuvottelukunnasta koskien koulutoimen työntekijöitä.
 • puheenjohtajan suullinen raportti pääkonferenssin yleiskokouksen päätöksistä (vrt. uutinen Nykyaika-lehti 18/2015)

Hallitus päätti:

 • lopettaa Nurmikodin ylimääräisen pankkitilin.
 • valmistella työntekijöiden koulutussuunnitelman vuodelle 2016.
 • myydä asunnon asunto-osakeyhtiössä Karijoella.

Lisäksi hallitus:

 • tarkisti vuoden 2015 talousarviota kirkon rahastojen käytön osalta.
 • myönsi kunniavaltuudet vuonna 2015 eläkkeelle jääneille työntekijöille sekä päivitti työntekijöiden valtuudet.
 • valmisteli talousarviota vuodelle 2016. Alustavan arvion mukaan ensi vuoden talousarvio on vahvasti alijäämäinen. Hallitus päätti kokoontua ylimääräiseen kokoukseen talousarvion valmistelemiseksi vuodelle 2016.
 • kuuli raportin Tampereen kaupungin kaavasuunnittelusta koskien Aitorannan tilaa, osayleiskaava on vahvistettu Nurmi-Sorilaan. Kaupunki ei ole ottanut huomioon Suomen Adventtikirkon tekemiä esityksiä koskien alueen kaavoitusta. Kirkolle on jäämässä omaan käyttöön vain Aitorannan tilan ydinalue sekä Aitopirtti.
 • käsitteli Kouvolan adventtiseurakunnan anomuksen kirkkokiinteistön katon ja lämmitysjärjestelmän uusimisesta. Esitys jätettiin pöydälle ja päätettiin teettää ko. kirkkokiinteistössä kuntokartoitus unionin kustannuksella, jonka jälkeen asian käsittelyä jatketaan.
 • päivitti koulutoimen johtosäännön koulukiinteistöjen osalta siten, että koulujen ollessa vuokralaisia käyttämissään kiinteistöissä, niiden johtokunnat eivät tee päätöksiä koskien kiinteistöjä, jotka omistaa unioni. Unioni nimeää kouluille kiinteistötoimikunnat, jotka vastaavat tehtävistään suoraan hallitukselle.
 • käsitteli Nurmikodin johtajan Ruut Ruohosen suunnitelman koskien Nurmikodin sivutoimipisteen perustamisesta Toivonlinnaan. Hallitus totesi uudelleen, että mahdollisen sivutoimipisteen perustamisen selvittää perustettavan Nurmikoti Oy:n hallitus. Hallitus ei nähnyt estettä vuokrasopimuksen solmimiseksi Suomen Adventtikirkon (kiinteistön omistaja) ja perustettavan Nurmikoti Oy:n välille, mikäli perustettava yhtiö katsoo, että se avaa sivutoimipisteen Toivonlinnaan.
 • valitsi Kaarina Villan Sympatia-keräyksen johtajaksi (25 %) ja kristillisen vastuun jaostojohtajaksi (25 %) 1.1.2016–31.8.2016.
 • käsitteli ylimääräisen yleiskokouksen 24.5.2015 hyväksymän ponnen mukaisen toimikunnan 10.9.2015 päivätyn raportin. Hallitus totesi, että suunniteltujen toimenpiteiden kustannukset ovat selvittämättä ja toimikuntaa pyydettiin tekemään kustannusarvio suunnitelluista toimenpiteistä seuraavaan hallituksen kokoukseen. Varsinaisen koulutoiminnan kehittäminen nähtiin prioriteetiksi. Hallitus päätti, että raportissa esitetty Toivonlinnan alueelle suunniteltu liiketoiminta siirretään kokonaisuudessaan perustettavan Nurmikoti Oy:n vastuulle, perustettavan Nurmikoti Oy:n hallitus selvittää Toivonlinnan tilojen soveltuvuuden suunniteltuun palveluasumiseen Nurmikodin sivutoimipisteessä, raportissa esitetyn mahdollisen pakolaiskeskuksen perustaminen Toivonlinnan alueelle selvitetään ennen Suomen Adventtikirkon hallituksen päätöksentekoa asiasta. Lisäksi Toivonlinnan alueen kaavoitusprosessia valmistellaan yhteistyössä arkkitehdin kanssa kaavoitushakemuksen tekemiseksi Kaarinan kunnalle siten, että mahdollisimman laaja alue saataisiin kaavoitetuksi ottaen huomioon, ettei kaavoitus tule vaikeuttamaan adventtikirkon omia toimintoja.
 • käsitteli Suomen kristillisen yhteiskoulun tukemiseksi perustetun yhdistyksen säännöt.
 • käsitteli Toivonlinnan jätevedenpuhdistamoasian, nykyinen laitos ei täytä ympäristömääräyksiä. Vaihtoehtoina ovat oman jätevedenpuhdistamon uusiminen tai vesiosuuskuntaan liittyminen. Päätettiin, että Toivonlinnan isännöitsijä Mika Leppänen, Yngve Engblom, Marko Helle ja Harri Saarinen valmistelevat asian työvaliokunnan käsiteltäväksi.
 • kuuli raportin Toivonlinnassa suoritettavasta kuntokartoituksesta, joista virallisia raportteja ei ollut vielä käytettävissä. Suullisesti kuullun raportin mukaan Mispa tarvitsee kunnostuksen (kellarin korjaus, katon ja kylpyhuoneen uusiminen), mutta sen rakenteet vaikuttavat olevan kunnossa. Kunnostettuna Mispa saadaan jälleen vuokrattua uusille vuokralaisille, jolloin ko. investointi katetaan vuokraustuloilla. Päätettiin, että Mispa remontoidaan.
 • jatkoi Nurmikodin osakeyhtiöittämisasian käsittelyä ja hyväksyi perustamisasiakirjan sekä tarkennetun yhtiöjärjestyksen. Perustettavan yhtiön toimitusjohtajaksi valittiin Ruut Ruohonen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jorma Jalkanen ja muiksi jäseniksi Juhani Ahonen, Pertti Dammert, Heli Laitinen, Päivi Laitinen ja Ruut Ruohonen. Osakepääomaksi päätettiin 300 000 euroa, joka katetaan Nurmikodin työhön varatusta rahastosta sekä kirkon omista kassavaroista. Nurmikodin henkilökunta tulee siirtymään kokonaisuudessaan perustettavan yhtiön palvelukseen liikkeenluovutuksen yhteydessä.

– Anne Vrcelj, pääsihteeri

Kerro kaverille

Kommentointi on suljettu.