Työvaliokunnan päätöksiä 3.12.2015 ja 21.1.2016

0

Työvaliokunta 3.12.2015

Työvaliokunta merkitsi pöytäkirjaan:

 • yhden työntekijän jäämisen eläkkeelle 1.2.2016.
 • kymmenyskertymän tammi–lokakuulta.
 • hallinnon, kenttätyöntekijöiden ja seurakuntien huoltajien työbudjettien seurantaraportit tammi–lokakuulta.

Työvaliokunta:

 • kahdelle työntekijälle lisäbudjetit vuodeksi 2015 tehtävien laajenemisen vuoksi.
 • merkitsi pöytäkirjaan, että kansainvälisen adventtikirkon ohjesäännöstön mukaiseen työnantajan ylläpitämään työsuhderekisteriin (Employee Service Record, ESR) hyväksytään yhdyskunnallisiksi eläkettä kerryttäviksi työvuosiksi vain ne työvuodet, jotka Suomen eläkelaitos on hyväksynyt valtiollista eläkettä kerryttäviksi työvuosiksi.
 • hyväksyi yhden työntekijän palkattoman toimivapaan 1.2.–31.7.2016 väliseksi ajaksi.
 • hyväksyi yhden työntekijän irtisanoutumisen 15.12.2015.
 • hyväksyi yhden työntekijän eläkkeelle jäämisen siirtymisen.
 • hyväksyi vuodenvaihteessa pidettävät työntekijöiden vuosilomat ja muut vapaat.
 • hyväksyi teologian opiskelijan lyhytaikaisen palkattoman työharjoittelun.
 • myönsi evankelioimismäärärahoja Jyväskylän, Liperin ja Rauman adventtiseurakunnille.
 • päätti, ettei erityisuhrilahjakuoria lähetetä Nykyaika-lehden välissä eikä uusia enää painateta.
 • päätti vaihtaa Kallioniemen käytössä olevan pakettiauton uudempaan.
 • hyväksyi vierailukutsuja Suomeen ja Suomesta.
 • seurakuntakalenterin muutokset vuodelle 2015 ja 2016.
 • hyväksyi yhden työntekijän opiskeluanomuksen oppisopimuksella.

Työvaliokunta 21.1.2016

Työvaliokunta:

  • päätti toteuttaa mielipidekartoituksen pääkaupunkiseudun ja Tampereen paikallisseurakuntien jäsenten keskuudessa koskien ko. alueiden toiminta- ja uudistumisilmapiiriä: mitkä tekijät ovat vaikuttaneet
   • seurakunnan toimintaan integroitumiseen,
   • kannustavat toiminnassa mukana pysymiseen tai siitä syrjäytymiseen,
   • arvioidaan tärkeimmiksi tulevaisuudessa oman kristillisen ja seurakunnan kasvun kannalta.
  • merkitsi pöytäkirjaan adventtikirkon käytännön, jonka mukaan työmäärä, jonka adventtikirkon työntekijä tekee adventtikirkon yhtiölle/säätiölle, laskutetaan ko. yhtiöltä/säätiöltä.
  • hyväksyi vuoden 2016 Missio Maailma -hakemuksen lähettämisen osastoon.
  • hyväksyi vierailun Suomeen.
  • valmisteli asioita hallituksen kokousta varten.

Anne Vrcelj

 

Kerro kaverille

Kommentointi on suljettu.