Teologian opetukseen uutta henkilökuntaa Newboldissa

0

Ivan Milanov ja Tihomir Lazić aloittivat viime syyskaudella uusina teologian opettajina Newboldissa.

Ivan Milanov

Ivan Milanov

Teologian tohtori Milanov on nimitetty Vanhan testamentin eksegetiikan yliopistonlehtoriksi. Tohtorin arvo on Walesin Trinity Saint David -yliopistosta ja täydennetty Newboldissa hiljattain eläkkeelle jääneen Laurence Turnerin ohjauksessa. Milanov on erikoistunut Danielin kirjaan. Milanovin mielestä opiskelijana oleminen Newboldissa oli paljon rentouttavampaa kuin opettajana oleminen. ”Minulla on paljon suurempi vastuu nyt. Opiskelijana ollessani jonkun muun piti järjestää tasokasta opetusta ja osoittaa, miten raamatullisia aineita kuuluu opettaa, hallita kurssit ja julkaisutyö. Nyt olen vastuussa kaikesta siitä opiskelijoille, joita opetan!”, kertoi Milanov.

 

Chiffon Bridesmaid Dresses uk

Tihomir Lazic

Tihomir Lazić on nimitetty systemaattisen teologian yliopistonlehtoriksi, ja hän on erikoistumassa adventistiseen seurakuntaoppiin. Hän on parhaillaan viimeistelemässä teologian tohtorin opintojaan Oxfordin yliopistossa. Hänet on myös nimitetty viime heinäkuisessa pääkonferenssin yleiskokouksessa yliopisto-opiskelijoiden parissa tehtävän lähetystyön – Adventist Ministry to College and University Students (AMiCUS) – johtajaksi. Toiminta tunnetaan myös nimellä Public Campus Ministry (PCM). Sen tavoitteena on vähentää niiden adventistiopiskelijoiden yhä kasvavaa määrää, jotka jättävät kirkon opiskellessaan yliopistossa tai collegessa. Lazić näkee tämän kaksiosaisen toimenkuvansa lisäetuna. ”Newboldilla voi olla tärkeä tehtävä Trans-Euroopan osaston pyrkiessä tavoittamaan adventistiopiskelijoita sekulaareista kouluista ympäri Euroopan ja koko maailman”, Lazić sanoi.

Sekä Milanov että Lazić ovat vierailleet luennoimassa Newboldissa ja muissa oppilaitoksissa. Heillä on palava halu edistää adventistista opetusta. Milanov kertoi, että hänellä on kutsumus toimia luennoitsijana. Hän näkee tällä hetkellä koulutuksen palvelutehtäväkseen, vaikkakin hänellä kesti jonkin aikaa tunnistaa se kutsumukseksi. ”Jumalan palveleminen luennoitsijana ei eroa kovin paljoa pastorina toimimisesta. Luennoitsijoiden, kuten pastoreiden, pitää aina olla ajan tasalla – joko akateemisesti tai hengellisesti”, Milanov totesi.

Lazić puolestaan kuvaili: ”Koen, että minut on kutsuttu olemaan Kristuksen ruumiin jäsen ja mukana hänen lopunajan liikkeessään sekä osallistumaan seurakuntayhteisön rakentumiseen ja kasvamaan Kristuksen kaltaisuuteen. Olen iloinen, että olen saanut mahdollisuuden olla osana Newboldin akateemista yhteisöä sekä työskennellä yhdessä ja oppia minua kokeneemmilta kollegoilta, jotka ovat yhtä intohimoisia totuuden löytämisessä, tulkitsemisessa ja jakamisessa aikamme ihmisille kuin minä.”

– tedNEWS

Kerro kaverille

Kommentointi on suljettu.