Moniäänistä ykseyden puolustusta TEDin kevätkokouksessa

0

Trans-Euroopan osaston (TED) kevätkokous pidettiin toukokuun loppupuolella Newboldissa, Englannissa. Sinne oli kokoontunut 15 johtajaa, jotka edustivat 22 maata, joissa asuu ihmisiä eri kulttuureista sekä kielistä ja jotka ajattelevat eri näkökulmista sitä, miten TEDin johtajat voivat toteuttaa Jeesuksen toivetta ”että he kaikki olisivat yhtä” (Joh. 17:21).

David Trim, joka johtaa pääkonferenssissa maailmanlaajuisen kirkomme tietojen vuosittaisesta arkistoinnista ja tilastoinnista vastaavaa jaostoa, auttoi ymmärtämään Joosuan kirjan luvun 22 kertomusta ymmärtämättömyydestä. Hän kertoi, kuinka keskustelemalla toistensa kanssa, ilman tuomitsemista ja huolellisesti kuuntelemalla, mahdollinen sota voitiin välttää ja kääntää ylistykseksi, jossa kaikki lauloivat samaa laulua moniäänisesti. Luku kannattaa lukea. Se on kuvaus kriisinhallinnasta sekä siitä, kuinka erilaiset ryhmät, jotka palvovat kaikki samaa Jumalaa, voivat ylistää häntä ennemmin kuin syyttää toisiaan väärintekemisistä.

Kokouksessa TEDin johtokunta kävi läpi raha-asioita, hyväksyi tilintarkastajan raportin, äänesti rahavarojen käytöstä, joilla edistetään kirkon tehtävää, sekä käytti aikaa keskittyen kirkon tehtävään ja pohtien adventistista identiteettiä Euroopan kontekstissa. Avustuksia päätettiin myöntää raamattukurssien kehittämiseen sekä vuonna 2017 Valenciassa, Espanjassa, järjestettävän Euroopan nuorisokongressin kuluihin.

Bosnialle, Suomelle, Latvialle, Makedonialle ja Norjalle myönnettiin rahallista avustusta Ellen Whiten kirjojen käännöstyöhön. Lisäksi äänestettiin odottamattomasta ehdotuksesta, että Ellen Whiten perikunta harkitsisi Whiten keskeisten kirjojen kielen nykyaikaistamista.

Kodin ihanteita sisältää loistavaa materiaalia, mutta se on kirjoitettu niin vanhalla kielellä, että monilla jäsenillämme on vaikeuksia lukea sitä, ja sen vuoksi he jäävät paitsi sen käytännöllisistä ohjeista”, sanoi Karen Holford, TEDin perhetyön jaostojohtaja.

David Neal, joka tällä hetkellä toimii Irlannin lähetyksessä, valittiin TEDiin kokoaikaiseksi kristillisen vastuun jaostojohtajaksi. Se on toimi, jota pääkonferenssi rahoittaa seuraavat 3½-vuotta. ”Kristillisen vastuun ytimessä on kutsu antaa Jumalan hallita minua”, totesi Neal äänestyksen jälkeen. ”Vanha gospellaulu Take My Life and Let it be (suom. Ota elämäni ja anna sen säilyä niin) muistuttaa minua Paavalin sanoista: ’Minut on Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa’ (Gal. 2:19, 20). Ota kaikki, mitä minulla on, Jumala, taitoni, ajatukseni, aikani, terveyteni, perheeni, varani – luomuksesi, jota sinä olet pyytänyt minun hallita – se on kaikki sinun. Kuinka voisin käyttää sitä sinun parhaaksi katsomaasi tarkoitukseen?” jatkoi Neal. Neal on tunnettu innostuksestaan ja tarkkanäköisyydestään. ”Kuvittele, kuvittelehan, millainen mullistus voi vallata sijaa elämässämme, kirkoissamme, yhteisöissämme, jos meidän arvomaailmamme kasvaa ja kypsyy”, Neal sanoi.

Terveysalan asiantuntija, Torben Bergen, TEDin terveystyön jaostojohtaja, voi seuraavaksi lisätä sinkkutyön omaan portfolioonsa. Hilde Huru, maallikkoedustaja Norjasta, valittiin TEDin johtokuntaan. Claudio Gulyas valittiin uudelleen Kreikan adventtikirkon johtajaksi, kuten myös Branislav Mirilov adventtikirkon johtajaksi Kyproksella. TEDin talousjohtaja, Nenad Jepuranovic, tulee toimimaan sihteeri-talousjohtajana Kreikassa. Hän auttaa seuraamaan tilannetta kirkossa, joka on kamppaillut taloudellisten vaikeuksien kanssa lamasta lähtien. TEDin apulaissihteeri Dean Papaioannou tulee toimimaan samoissa tehtävissä Kyproksella. TED ottaa suoraa vastuulleen Kyproksen osastomme hyvin pienenä toimialueena, ja sille valittiin johtokunta.

Päivän päätteeksi keskusteltiin TEDin johtajan, Raafat Kamalin johdolla tarpeesta järjestää lähetyskonferenssi. Sellainen on järjestetty yli 20 vuotta sitten Euroopassa. Sinä aikana kirkossa ja ympäröivässä maailmassa on nähty valtava muutos. – tedNEWS

 

Kerro kaverille

Kommentointi on suljettu.