Kevään erikoisuhrilahja 15.4. SKYKin hyväksi

0

Kevään lähetysviikon erityisuhrilahja kerätään 15.4. Kohteena on Suomen kristillisen yhteiskoulun oppilastukirahaston tukeminen.

Suomen kristillinen yhteiskoulu – työtä nuorten hyväksi

Suomen kristillisen yhteiskoulun (SKYKin) noin 170 opiskelijasta noin 80 asuu tänä lukuvuonna koulun asuntolassa. Oppilastukirahaston tukea on tarvinnut noin 20 opiskelijaa, vaikka monet ovatkin löytäneet itselleen myös yksityisen sponsorin opintoja rahoittamaan. Kaikki eivät löydä itselleen sponsoria, eivätkä perheiden tulot riitä kattamaan asuntolamaksuja.

Oppilastukea tarvitsevissa perheissä on monenlaisia haastavia tilanteita: työttömyyttä, sairautta, yksinhuoltajuutta ja useita lapsia, täysorpoutta, perhe tai lapset saaneet turvapaikan jne.

Monille nuorille Toivonlinna on ensimmäinen paikka, jossa he kokevat tulevansa hyväksytyksi sellaisina kuin ovat.

Asuntolassa pyritään tarjoamaan nuorille turvallinen ja viihtyisä asuinympäristö. Viikonloppuina on tarjolla paljon hengellistä ohjelmaa ja erilaisia adventtikirkon järjestämiä tapahtumia, joihin asuntolan oppilaat osallistuvat. Näin he saavat kokemuksen myös elävästä seurakuntayhteydestä, jossa nuoret huomioidaan. Nuoret tekevät lähetystyötä lähitaajamissa oma-aloitteisesti.

Kristillisiä kouluja on Suomessa vain suuremmissa taajamissa, joten maaseudulla asuville uskoville perheille on arvokasta saada lapsensa kristilliseen kouluun yläasteelle ja lukioon. Asuntola on kasvattanut viime vuosina suosiotaan, joten myös tarve oppilastuelle on kasvanut. Adventtikirkon arvojen mukaisesti kaikilla tulisi olla mahdollisuus päästä osalliseksi kirkon tarjoamasta kristillisestä opetuksesta.

Kerättävä kolehti on tärkeä tapa kartuttaa oppilastukirahastoa, johon ei tällä hetkellä kerry automaattisesti rahaa mitään kautta. SKYKin johtokunta ja Toivonlinnan tuki ry työskentelevät uutterasti oppilastukirahaston kartuttamiseksi nyt ja jatkossakin. Varojen keruu vie paljon vapaaehtoisten työpanosta, jota voidaan tällä kolehdilla helpottaa.

Olemme kiitollisia siitä, että monet ovat löytäneet Toivonlinnasta itselleen hyväksyvän hengellisen kodin.

Kiitos lahjastanne!

Jaana Shelby
Toivonlinnan tuki rt

Kerro kaverille

Kommentointi on suljettu.