Suomen Adventtikirkon hallinnon päätöksiä 25.1., 16.2. ja 26.2.2017

0

Hallitus 26.2.2017

Hallitus päätti:

 • palkata kokoaikaisen työntekijän ruotsinkieliseen kenttätyönharjoitteluun määräaikaisesti Ruotsista.
 • palkata osa-aikaisen nuorisotyöntekijän Kuopion, Joensuun ja Liperin adventtiseurakuntiin sekä Siikasalmen koululle.
 • valtuuttaa työvaliokunnan päättämään kahden muun nuorisotyöntekijän palkkaamisesta.
 • hakea oppilaslähettiä Suomen kristilliselle yhteiskoululle kansainvälisen adventtikirkon Adventist Volunteer Servicen kautta.
 • varata vuosittain 100 000 euroa Toivonlinnan kiinteistöjen korjausvelan lyhentämiseksi seuraavan kymmenen vuoden aikana. Kyseisen kustannuksen rahoittamiseksi myydään kirkon omistamia asunto-osakkeita.
 • myydä asunto-osakkeen Nummelasta.
 • Markku Heikkilän (Iittala) nimeämisestä Teuvo Miettisen hallituksen jäseneksi.
 • ettei paikallisseurakunnan kirkkorahastovaroja käytetä ulkopuolisen toimijan tilojen kustantamiseen paikallisseurakunnan ehdotuksesta huolimatta.
 • että työvaliokunta päättää tuen myöntämisestä Suomen kristillisen yhteiskoulun oppilaille oppilastukirahastosta.

Hallitus merkitsi pöytäkirjaan:

 • Trans-Euroopan osaston johtokunnan päätöksen, jonka mukaan se on valinnut Kalervo Aromäen ADRA Europen johtokunnan jäseneksi toimikauden loppuun saakka (v. 2020).
 • Aluehallintoviraston päätöksen 1.2.2017, jonka mukaan Suomen Adventtikirkon Nurmikoti-toiminta on lopetettu (Nurmikoti yhtiöitettiin helmikuussa 2016).
 • ettei Suomen kristillisen yhteiskoulun koulutalon ilmanvaihto täytä nykyisiä määräyksiä. Päätettiin, että ensisijaisesti pyritään parantamaan painovoimaisen ilmanvaihdon toimivuutta. Tarvittaessa toteutetaan luokkakohtainen koneellinen ilmanvaihto.

Hallitus hyväksyi:

 • koulutoimen budjetin vuodelle 2017, joka on alijäämäinen Suomen kristillisen yhteiskoulun koulutoiminnan osalta 200 000 euroa. Suomen kristillisen yhteiskoulun edellytetään kattavan tästä 40 000 euroa.
 • koulutoimen osalta tarkennetun Suomen Adventtikirkon talousarvion vuodelle 2017.
 • Kari Saarikosken eron vetoomustoimikunnan jäsenyydestä.
 • Ruut Palviaisen eron terveys- ja raittiusjaoston jaostojohtajan (oman toimen ohella) tehtävästä.
 • työvaliokunnan pöytäkirjat 25.1. ja 16.2.2017.

 

Työvaliokunta 25.1.2017

Työvaliokunta hyväksyi:

 • Kallioniemen leiri- ja kurssikeskuksen hinnaston vuodelle 2017.
 • kolmen jaostotyöntekijän ulkomaanmatkat koskien Trans-Euroopan osaston järjestämiä tapahtumia.
 • nuorisotyön jaoston suunnitelman paikallisseurakuntien nuorten vastuunkantajien kouluttamiseksi vapaaehtoistyössä.

Työvaliokunta merkitsi pöytäkirjaan:

 • tilastot 31.12.2016: paikallisseurakuntia 62, ryhmiä 9, jäseniä 4777 (ed. neljännes 4781).

 

Työvaliokunta 16.2.2017

Työvaliokunta merkitsi pöytäkirjaan:

 • kahden jaostotyöntekijän sekä yhden kenttätyöntekijän ja neljän maallikon ulkomaanmatkat koskien Trans-Euroopan osaston järjestämiä tapahtumia.
 • seurakunnallisen työn työsuojelutoimikunnan kokoonpanon työntekijäedustajat: työsuojeluvaltuutetut Giantzaklidis Kerttuli ja Tukiainen Mervi, työsuojeluvaravaltuutetut: Miettinen Orvo, Rytkönen Arja, Vehkavuori Jyrki ja Virolainen Jani.
 • työsuojelun tarkastuskertomuksen koskien Liperin adventtiseurakuntaa 31.1.2017. Työterveyshuollon työpaikkaselvitys sekä työn vaarojen selvittäminen ja arviointi toteutetaan niin pian kuin mahdollista.
 • koska vuoden 2017 alusta lähtien paikallisseurakuntien kirjanpidot ovat osa Suomen Adventtikirkon kirjanpitoa, täten Suomen Adventtikirkon vuosikokous sisältää myös paikallisseurakuntien vuosikokousasiat tilinpäätöksen ja vastuuvapauden osalta. Paikallisseurakuntien tulee pitää edelleen vuosittain seurakuntakokous (vuosikokous), jossa paikallisseurakunnan jäsenille raportoidaan sen talous ja toiminta edelliseltä vuodelta, vaikka vuosikokous ei voi päättää vastuuvapauden myöntämisestä. Lisäksi päätettiin ohjeistaa paikallisseurakuntien johtokuntia, että ne tarkistavat kokouksessaan, että edellisen kokouksen pöytäkirja on asianmukaisesti tarkastettu ja sovitut päätökset toimeenpantu.

Työvaliokunta hyväksyi:

 • Nykyaika-lehden päätoimittajan osallistumisen Bible Research Instituten järjestämään kansainväliseen raamattukonferenssiin kesällä 2018.

 

Nurmikoti Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 26.2.2017

Yhtiökokous:

 • merkitsi pöytäkirjaan Jorma Jalkasen eron Nurmikoti Oy:n hallituksen puheenjohtajuudesta sekä Pertti Dammertin ja Päivi Laitisen erot hallituksen jäsenyydestä.
 • päätti tarkistaa Nurmikoti Oy:n hallituksen kokoonpanon kokonaisuudessaan, koska hallituksen jäsenten tehtävistä irtisanoutumisten vuoksi hallituksesta oli tullut toimintakyvytön.
 • valitsi Nurmikoti Oy:n hallituksen jäseniksi 26.2.2017 alkaen seuraavat tähän tehtävään käytettävissä olevat henkilöt: Saarinen Harri (puheenjohtaja), Laine Kati, Leppänen Mika, Mäkelä Tuija ja Rouhe Esa.

 

Pikkupursi Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 26.2.2017

Yhtiökokous:

 • vahvisti tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden vastuuvelvollisille vuodelta 2015.
 • päätti kirjata tilikauden tappion 2 878,95 euroa vapaan oman pääoman vähennykseksi.
 • merkitsi pöytäkirjaan Pertti Dammertin eron Pikkupursi Oy:n hallituksen jäsenyydestä.
 • päätti, että nykyinen hallitus jatkaa tehtävissään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

– Anne Vrcelj

 

Kerro kaverille

Kommentointi on suljettu.