Yleiskokouskuulumisia

0

Suomen Adventtikirkon yleiskokous Tampereella on päättynyt. Kokous valitsi kirkolle virkailijat ja hallituksen jäsenet toimikaudelle 2019-2022.

Maanantai 22.4.

Klo 19:17. Kokous päättyi ylistyslauluun ja pastori Aimo Helmisen päätösrukoukseen sekä eläkkeelle jäävän johtajan Kalervo Aromäen kiitossanoihin.

Klo 19:08. Kokous hyväksyi suunnitteluvaliokunnan ehdotuksen kiitos- ja pyhittäytymislausunnoksi.

Klo 19:05. Ehdollepanovaliokunta ehdotti, että aikaisemman toimikauden hallinnon virkailijat jatkavat uuden hallituksen ensimmäiseen kokoukseen saakka, ja aikaisemman toimikauden jaostojohtajat jatkavat toimessaan 31.7. saakka. Kokous hyväksyi ehdotuksen.

Klo 19:02. Kokous hyväksyi ehdollepanovaliokunnan esityksen, että uusi hallitus valitsee toimikauden jaostojohtajat.

Klo 18:58. Ehdollepanovaliokunta toi uuden esityksen hyväksyttäväksi, jonka kokous hyväksyi Suomen Adventtikirkon hallitukseksi. Tietosuojasyistä emme julkaise uuden hallituksen jäsenten nimiä.

Klo 18:24. Kokous jatkuu tauon jälkeen. Odotamme ehdollepanovaliokunnalta uutta esitystä hallitukseksi.

Klo 17:25. Ehdollepanovaliokunta teki ehdotuksen kirkon hallituksen jäsenistä. Ehdotus päätettiin palauttaa takaisin ehdollepanovaliokuntaan muutoksia varten.

Klo 16:55. Kokous hyväksyi suunnitteluvaliokunnan ehdotuksen lisäyksellä, että hallitus tekee strategiaan tarvittavia muutoksia kokousedustajien palautteen perusteella.

Klo 16:25. Kokous keskustelee vilkkaasti suunnitteluvaliokunnan ehdotuksesta. Tämän ehdotuksen kohdalla on keskusteltu enemmän kuin muiden ehdotusten kohdalla. Kokousedustajat ovat esittäneet erinäisiä muutoksia ehdotukseen.

Klo 15:44. Suunnitteluvaliokunta esitteli ehdotuksensa alkavan toimikauden strategiaksi. Ehdotus sisältää mm. palvelevan organisaation mallin, kasvatusta ja koulutusta, pienryhmätoimintaa sekä mediatyötä ja evankeliointia.

Klo 15:12. Odotamme edelleen ehdollepanovaliokunnan raporttia.

Klo 14:32. Suomen Adventtikirkon ruotsalainen seurakunta kiitti eläkkeelle jäävää Suomen Adventtikirkon johtajaa Kalervo Aromäkeä lahjoittamalla hänelle uuden ruotsinkielisen Raamatun käännöksen, jonka pääasiallinen kääntäjä on adventisti.

Klo 14:07. Puheenjohtaja esittelee Suomen Adventtikirkon lausunnon tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta. Teksti julkaistaan myöhemmin tässä uutispalvelussa sekä Nykyaika-lehdessä.

Klo 13:46. HopeChannel Suomi esitellään. Katso www.hopechannel.fi

Klo 13:30. Kokous jatkuu lounastauon jälkeen. Ehdollepanovaliokunnalta on tulossa iltapäivän aikana ehdotus hallituksen jäsenistä ja jaostojohtajista. Odottelemme ehdotusta.

Klo 12:06. Kokous hyväksyi ehdollepanovaliokunnan ehdotukset ja valitsi Anne Vcreljin pääsihteeriksi ja Harri Saarisen talousjohtajaksi.

Klo 11:15. Talousjohtaja Harri Saarinen esitteli tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen vuodelle 2018. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallitukselle vastuuvapauden.

Klo 10:11. Ehdollepanovaliokunta lähtee jatkamaan työtään ja Trans-Euroopan osaston koulukasvatusjaoston johtaja Daniel Duda jatkaa taas esitelmäänsä erilaisista hengellisyyden malleista.

Klo 10:04. Kokous hyväksyi ehdollepanovaliokunnan ehdotuksen ja valitsi pastori Aimo Helmisen (D.Min.) Suomen Adventtikirkon johtajaksi.

Klo 9:40. Trans-Euroopan osaston koulukasvatusjaoston johtaja Daniel Duda jatkaa esitelmäänsä erilaisista hengellisyyden malleista.

Klo 9:35. Kokous hyväksyi Kallioniemen toimintaa koskevan raportin.

Klo 9:12. Kokous jatkuu lyhyellä aamuhartaudella.

Klo 8:56. Hyvää huomenta. Kokous jatkuu pian.

Sunnuntai 21.4.

Klo 20:19. Kokous keskeytettiin ja jatkuu huomenna maanantaina. Kiitos ja hyvää yötä.

Klo 20:18. Kokous hyväksyi koulukasvatusjaoston raportin. Raportti kävi läpi Suomen Adventtikirkon ylläpitämän koulutoiminnan ja esitteli kirkon ylläpitämät koulut. Kokousedustaja jätti kokoukselle ponnen, jonka perusteella kirkon työntekijöiden työntekijäleiri ja koulutoimen työntekijöiden työntekijäleii yhdistettäisiin. Ponsi hyväksyttiin.

Klo 19:38. Kokous hyväksyi viestistä- ja tiedotusjaoston raportin.

Klo 19.15. Kokous käsitteli lyhyesti sapattikoulujaoston ja terveys- ja raittistyön jaostojen raportit.

Klo 19:03. Kokous hyväksyi naistyön jaoston raportin. Kokousedustaja jätti kokoukselle ponnen, jonka kokous hyväksyi. Se velvoittaa uuden hallinnon huomioimaan sielunhoitotyön tarpeet nykyistä paremmin.

Klo 18:53. Kokous hyväksyi lapsi-, perhe-, parisuhde-, varhaisnuoriso-, nuoriso-, polunkävijä- ja nuorten aikuisten työn jaostojen raportit. Jaostojohtaja Jani Virolainen kertoi, että Euroopan laajuinen adventistien nuorisokongressi järjestetään Suomessa vuonna 2021.

Klo 18:35. Kokous hyväksyi kirjallisuustyön ja kristillisen vastuun jaostojen raportit.

Klo 18:18. Kokous keskusteli ja hyväksyi virkailijoiden toimintakertomukset.

Klo 17:05. Aimo Helminen esitteli Media7 Raamattuopiston raportin, joka hyväksyttiin. Helmisen mukaan vuosina 2015-2018 opistolla oli yhteensä 2707 ilmoittautumista eri kursseille.

Klo 16:34. Kimmo Ilola ja Atte Helminen esittelivät evankelioimistyön ja kenttätyön jaostojen yhteisen raportin, joka hyväksyttiin.

Klo 15:57. Järjestäytymisvaliokunnan ehdotus ehdollepanovaliokunnaksi esiteltiin ja hyväksyttiin äänin 169 kyllä, 13 ei, 3 tyhjää. Ehdotus suunnitteluvaliokunnaksi esiteltiin ja hyväksyttiin äänin 149 kyllä, 28 ei, 7 tyhjää.

Klo 15:19. Kokous odottaa yhä ehdotusta. Trans-Euroopan osaston koulukasvatusjaoston johtaja Daniel Duda opettaa parhaillaan kokousedustajille Raamattua. Hän esittelee hengellisyyden malleja. Erilaiset ihmiset kokevat syvällisiä hengellisiä kokemuksia eri tavalla.

Klo 14:19. Odottelemme edelleen järjestäytymisvaliokunnan ehdotusta.

Klo 12:45. Kokous keskeytetään järjestäytymisvaliokunnan työskentelyn ajaksi, koska merkittävä osuus kokousedustajista osallistuu valiokuntatyöskentelyyn. Kokous jatkuu, kun järjestäytymisvaliokunta tuo kokoukselle esityksen ehdollepanovaliokunnasta.

Klo 12:02. Väistyvän hallinnon strategiatoimikunta esittää kokoukselle mietittäväksi suuntaviivoja, joilla kirkko menisi tästä eteenpäin. Esityksen painopistealueet ovat maallikkojen koulutus, paikallisseurakuntien toiminnan kehittäminen ja sähköinen media. Esitys on pohja yleiskokouksen työskentelylle.

Klo 11:15. Virkailijat esittävät toimikauden toimintakertomuksia. Ne on julkaistu Nykyaika-lehden numerossa 3b.

Klo 11:09. Kokous totesi, että paikalla on 193 kokousedustajaa.

Klo 10.48. Kokous päätti käyttää sähköistä äänestysjärjestelmää. Tämä on ensimmäinen kerta, kun näin tehdään.

Klo 10:25. Trans-Euroopan osaston johtaja Raafat Kamal toi tervehdyksensä kokoukselle. Hän vertasi kokousta näkymään, joka avautuu hänen vanhempiensa kodista Välimeren rannalle. Kamal kehotti kokousedustajia pitämään mielessään Jeesuksen lähetyskäsky, jotta kokous voisi olla siunaukseksi sekä seurakunnalle Suomessa että kaikille suomalaisille.

Klo 10:00. Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous hiljentyi aamuhartaukseen.

Kerro kaverille

Kommentointi on suljettu.