Suomen Adventtikirkon hallituksen päätöksiä toimikaudella 2019–2022

0

 

Hallitus 29.9.2019

Hallitus:

 • työsti yleiskokouksen 2019 hyväksymää Suomen Adventtikirkon strategiaa ja päätti pyytää seurakunnan jäseniltä ideoita strategian toteuttamisesta. Ideoiden antamiseksi avataan nettikysely niin pian kuin mahdollista.
 • kävi läpi Suomen Adventtikirkon taloustilanteen tammi–kesäkuu 2019. Seurakunnallisen toiminnan osalta kymmenykset ovat kehittyneet edellisvuotta heikommin. Kiinteistökulut ovat ylittyneet budjettiin nähden kiireellisten ja välttämättömien korjaustoimenpiteiden vuoksi.
 • hyväksyi Nurmikoti Oy:n käyttössä olevan kiinteistön ikkunaremontin, yhteensä 40 000 €.
 • käsitteli Toivonlinnan kaavoitustilanteen. Alueen kaavoituksesta pitää pyytää vielä lausunnot ELY-keskukselta ja Maakuntamuseolta.

Hallitus päätti:

 • kevään lähetysviikon 2020 uhrilahjan kohteeksi raamattukoulun ja sen evankelioimisprojektit.
 • muuttaa Nykyaika-lehden sivumäärän vuodelle 2020: lehti julkaistaan 32-sivuisena ja joulunumero 48-sivuisena.
 • teettää tarvittavat suunnitelmat mahdollisten korjauskustannusten selvittämiseksi Annankatu 7:n kiinteistössä.

Hallitus valitsi:

 • Sympatia-keräyksen keräysjohtajaksi Kaarina Villan (25 %). Hallitus päätti lisäksi, että uuden keräysluvan hakee ADRA Finland säätiö, joka on hyväksynyt tämän muutoksen. ADRA Finland säätiö on ollut jo pitkään Sympatia-keräyksen varojen käyttäjä.
 • Suomen kristillisen yhteiskoulun koulupastoriksi Kerttuli Giantzaklidisin.
 • koulutoimen johtokuntaan Suomen kristillisen yhteiskoulun edustajaksi Kristiina Rytmanin opettajakunnan ehdotuksen mukaisesti. Hallitus totesi lisäksi, ettei aiemmin johtokuntaan valittu Suvi Jänisniemi ole käytettävissä johtokunnan jäseneksi.
 • valtakunnallisen perhe-, lapsi- ja nuorisotyön työntekijätoimikunnan: Jani Virolainen (puheenjohtaja), Evita Ilola, Sirpa Iivari, Tiina Keronen, Essi Leinonen, Nina Saaristo ja kutsuttuina koulupastorit Kerttuli Giantzaklidis ja Kai Lempinen. Toimikunta suunnittelee ja toteuttaa jaostojohtajien kanssa valtakunnallista perhe-, lapsi- ja nuorisotyötä.
 • Suomen Adventtikirkon edustajiksi pääkonferenssin yleiskokoukseen 2020 Indianapolikseen Aimo Helmisen (itseoikeutettu), Tuija Mäkelän (Trans-Euroopan osaston johtokunnan jäsen) sekä Timo Flinkin.

Hallitus päätti palkata:

 • kenttätyönharjoitteluun 30.9.2020 saakka Veli-Lauri Kotilaisen. Hänet sijoitettiin Kauhajoen ja Vaasan adventtiseurakuntien seurakuntapastoriksi.
 • Carola Engblomin Kennet Engblomin sijaiseksi tämän perhevapaiden ajaksi marras–joulukuussa 2019.
 • Sirpa Nurmisen Media7 Raamattuopiston vastaavaksi opinto-ohjaajaksi vuoden loppuun saakka, kun Zorica Ruohonen on tukenut adventtikirkon hallintotoimiston talousosastoa työntekijöiden sairauslomien vuoksi.

Hallitus valitsi toimikauden loppuun saakka:

 • viestintäjaoston jaostojohtajaksi Timo Flinkin (50 %). Flink valittiin lisäksi Nykyaika-lehden päätoimittajaksi (50 %) ja Raamatun Sanoman päätoimittajuus liitettiin tähän tehtävään.
 • viestintäjaoston jaostojohtajan hallituksen jäseneksi yleiskokouksen antaman valtuutuksen mukaisesti.
 • Media7 Verkkomedian johtajaksi Orvo Miettisen (50 %).
 • naistyön jaostojohtajaksi oman toimen ohella Anne Vrceljin.

Lisäksi hallitus:

 • liitti kristillisen vastuun jaostojohtajan tehtävät oman toimen ohella Unionin johtajan tehtäviin siihen saakka, kunnes ko. tehtävään palkataan toinen henkilö.
 • liitti sapattikoulutyön jaostojohtajan tehtävät oman toimen ohella henkilökohtaisen evankelioimistyön jaoston (Atte Helminen) tehtäviin.
 • hyväksyi Pohjois-Suomen kesäjuhlien järjestämisen 19.–20.6.2020 Kuusamossa. Valtakunnalliset kesäjuhlat järjestetään 9.–14.6.2020 Toivonlinnassa.
 • hyväksyi työvaliokunnan pöytäkirjan 18.9.2019.

Työvaliokunta 18.9.2019

Työvaliokunta:

 • palkkasi Jonne Korhosen kiinteistönhoitajaksi Aitorannan kampukselle vuoden loppuun saakka.
 • merkitsi pöytäkirjaan Eliisa Saarisen irtisanoutumisen Suomen Adventtikirkon palveluksesta, työsuhde päättyi 30.9.2019.
 • merkitsi pöytäkirjaan tilastot 30.6.2019: paikallisseurakuntia 59, ryhmiä 9, jäseniä 4653 (ed. neljännes 4654).
 • hyväksyi Audiopankin hallinnoimisen siirtymisen Media7 Verkkomedialle.

Anne Vrcelj

Kerro kaverille

Kommentointi on suljettu.