SUOMEN ADVENTTIKIRKON HUOMIOITA HELSINGIN SANOMIEN ARTIKKELIIN 4.8.2023 KOSKIEN EHEYTYSHOITOJA

0

Artikkeliin viitaten selvennämme, että Suomen Adventtikirkko ei järjestä seksuaaliseen suuntautumiseen liittyviä eheytyshoitoja eikä ohjaa henkilöitä ko. hoitoihin, koska tiedostamme niiden mahdolliset haitat. 

Adventtikirkon yhteydessä ei toimi eheytyshoitoja antavia järjestöjä tai muita tahoja. Mikäli henkilö kokee tarvitsevansa tai ymmärrämme hänen tarvitsevan ammatillista apua, pyrimme ohjaamaan hänet terveydenhuollon ammattihenkilöstön piiriin.

Kaikenikäisten vaikutuspiirissämme olevien henkilöiden hyvinvointi on meille tärkeää. Toivomme, että yksittäiset jäsenemme toimivat em. periaatteiden mukaisesti. 

Ystävällisin terveisin,

Jani Virolainen
Pääsihteeri – Generalsekreterare – Executive Secretary
Suomen Adventtikirkko – Finlands Adventkyrka – The Seventh-day Adventist Church in Finland

+358 40 099 2953

www.adventist.fi

Kerro kaverille

Kommentointi on suljettu.