Suomen Adventtikirkon hallituksen päätöksiä 1.3.2015

0

Hallitus päätti seuraavista asioista:

 • Kuultiin ja merkittiin tiedoksi Suomen kristillisen yhteiskoulun rehtorin Marle Himbergin raportti yhteiskoulun tilanteesta.
 • Jatkettiin valtionhallinnon valmistele- man opetuksenjärjestämislupien uudista- misen käsittelyä.
 • Päätettiin kutsua ylimääräinen yleisko- kous koolle koulutoimen järjestämiseksi hallituksen esityksen mukaisesti.
 • Valittiin Leila Sormunen Kopun kristillisen koulun tt. rehtoriksi 1.3.–30.6.2015 väliseksi ajaksi.
 • Valittiin Marle Himberg Suomen kristillisen yhteiskoulun rehtoriksi 1.8.2015– 31.7.2016 väliseksi ajaksi.
 • Hyväksyttiin jaostojen toimintasuunnitelmia: Evankelioimis- ja kenttätyön jaostojen yhteinen toimintasuunnitelma (alustava), LaNu-jaostojen, kristillisen vastuun jaoston ja Sympatia-keräyksen, naistyön jaoston, terveys- ja raittiustyön jaoston (alustava), viestintä- ja tiedotusjaoston sekä koulukasvatusjaoston (koulutoimi) toimintasuunnitelmat. Lisäksi hyväksyttiin kansainvälisen työn toimintasuunnitelma.
 • Hyväksyttiin Suomen Adventtikirkon talousarvio vuodelle 2015.
 • Hyväksyttiin, että ruotsinkieliset paikallisseurakunnat ottavat käyttöön saman jakoperiaatteen koskien liittouhria kuin suomenkieliset paikallisseurakunnat sekä ruotsinkieliset paikallisseurakunnat voivat hakea suomenkielisten paikallisseurakun- tien tavoin evankelioimismäärärahaa unionilta evankeliseen toimintaansa.
 • Hyväksyttiin urakoitsija Suomen kristillisen yhteiskoulun ala-asteella käyttövesiputkiston uusimiseksi sekä ko. remontin kustannukset.
 • Vahvistettiin Suomalaisen piirikunnan johtokunnan päätöksen mukaisesti, että niille paikallisseurakunnille, jotka eivät pysty itse maksamaan kiinteistökulujaan, suositetaan kiinteistöstä luopumista (siirtymäaika 2–3 vuotta) ja tilalle hankitaan sellaiset tilat, jotka vastaavat ko. paikallisseurakunnan tarpeita.
 • Merkittiin pöytäkirjaan seuraavien ruotsinkielisten adventtiseurakuntien lakkautuminen 31.12.2014: Kaskinen (Kaskö), Länsi-Uusimaa (Västnyland) ja Parainen (Pargas).
 • Merkittiin pöytäkirjaan tilastot 31.12. 2014: paikallisseurakuntia 63, ryhmiä 6, jäseniä 4858.
 • Hyväksyttiin Missio maailma -yhdyshenkilöksi kirkon johtaja ja Mission maailma -toimikunnaksi työvaliokunta. • Nimettiin Orvo Miettinen ja Terhi Turkka nettipastoreiksi toimikaudelle 2015–2018.
 • Valittiin Anne Vrcelj Suomen Adventtikirkon henkilöstöpäälliköksi ja työsuojelupäälliköksi.
 • Hyväksyttiin työvaliokunnan pöytäkirjat 28.1.2015 ja 18.2.2015.

– Anne Vrcelj

Kerro kaverille

Kommentointi on suljettu.