Viisi hengellisen kasvun periaatetta

0

Jumalan lapsina me kaipaamme sitä, että saamme kasvaa Jumalan tuntemisessa ja välittää hänen rakkauttaan maailmassa. Tässä artikkelissa on ytimekkäästi esitelty hengellisen kasvun periaatteita.

Tärkein ratkaisu elämässä on päätös hyväksyä Jeesus omaksi Vapahtajakseen ja Herrakseen. Uskonratkaisun myötä alkaa täysin uusi elämä. Fyysiseen elämään me tarvitsemme ilmaa, ravintoa, lepoa ja liikuntaa voidaksemme kehittää kykyjämme, kasvaaksemme ja pysyäksemme terveenä. Kasvun periaatteet ovat olemassa myös hengellisessä todellisuudessa. Jos noudatamme niitä, meistä tulee kypsiä kristittyjä, jotka nauttivat yhteydestään Kristukseen.

Ensimmäinen periaate: Raamatun lukeminen
On vain harvoja ihmisiä, jotka eivät haluaisi syödä kokonaiseen päivään tai viikkoon. Ravinto on välttämätöntä hengissä pysymiseksi. Ilman ravintoa meistä tulee heikkoja ja sairaita. Hengellisen ravinnon puutteella on samanlaiset vaikutukset hengelliseen elämäämme. Siksi luemme Jumalan sanaa päivittäin (1. Piet. 1:23; 2:2; Matt. 4:4; Ps. 1:1–3; Joos. 1:8).

Toinen periaate: Rukoileminen
Rukoileminen tarkoittaa vuoropuhelua rakastavan, taivaallisen Isämme kanssa. Monesti luonteenheikkous liitetään rukouksen puutteeseen. Silloin kun tuntuu kaikkein vaikeimmalta rukoilla, meidän pitäisi rukoilla eniten. Siksi me lähestymme päivittäin Jumalaa rukouksessa.

  • Rukous ja sen tulokset (Matt. 26:40–75.
  • Lakkaamatta rukoileminen tarkoittaa, että päivän mittaan ajatuksemme kääntyvät yhä uudelleen Jumalan puoleen ja me yksinkertaisesti puhumme hänelle vapaasti ja avoimesti (1. Tess. 5:17).
  • Psalmissa on jae, jota on nimitetty Jumalan puhelinnumeroksi (Ps. 50:15).

Kolmas periaate: Toisten kristittyjen kanssa yhteyteen pyrkiminen
Yhteys tarkoittaa ajan viettämistä toisten sellaisten kanssa, jotka myös rakastavat Kristusta. Kasasta halkoja saa yleensä hyvän nuotion. Jos yksi halko on erillään muista, tuli mainitussa halossa sammuu pian. Samalla tavalla kristittyjen täytyy tukea toinen toistaan ja pysytellä yhdessä, sillä muussa ta­pauksessa heidän intonsa tuli sammuu pian. Yhteys on olennaista kristillisen kasvun kannalta. Siksi me kuulumme seurakuntaan ja toimimme aktiivisesti sen parissa (Hepr. 10:23–25; Ap. t. 2:42, 46).

Neljäs periaate: Todistaminen
Todistaja on henkilö, joka todistaa näkemästään ja kuulemastaan. Todistaja kertoo oman henkilökohtaisen kokemuksensa. Jokainen, jolla on elävä ja henkilökohtainen suhde Kristuksen kanssa, voi toimia hänen todistajanaan. Aito kristillinen elämä on tarttuvaa. Siksi emme voi kieltäytyä puhumasta Jeesuksesta (Room. 1:14–16; 1. Piet. 3:15; Ap. t. 1:8).

Jokaisen kristityn etuoikeus ja velvollisuus on levittää Kristuksen mahtavaa sanomaa naapureilleen ja koko ihmiskunnalle.

Viides periaate: Kuuliaisuus
Avain nopeaan kristilliseen kasvuun on välitön kuuliaisuus heti, kun ymmärrämme Jumalan tahdon. Olisi harkitsematonta olla tottelematta häntä, joka todella rakastaa meitä ja joka yksin tietää, mikä meille on parhaaksi. Jumala haluaa meidän elävän merkityksellistä ja menestyksekästä elämää. Siksi me tottelemme aina Jumalaa (Matt. 6:24; 22:37; Joh. 14:21; 15:10; 1. Joh. 2:6; Fil. 2:13; Luuk. 6:46–49).

Yhteenveto
Nämä viisi periaatetta auttavat meitä pysymään yhteydessä Jeesuksen Kristuksen kanssa ja kasvamaan hengellisesti. Kaksi ensimmäistä periaatetta viittaa suhteeseemme Herran kanssa. Raamatun välityksellä Jumala kommunikoi kanssamme. Rukouksen kautta me puhumme Jumalalle. Kaksi seuraavaa periaatetta liittyy ihmissuhteisiimme. Yhteys merkitsee nauttimista keskustelusta ja ykseydestä kristittyjen veljien ja sisarten kanssa. Todistaminen tarkoittaa sitä, että kerromme hyvän uutisen Jeesuksesta toisille. Kuuliaisuus kohdistuu Jumalaan, mutta monesti se vaikuttaa myös lähimmäisiimme. Jos seuraamme näitä periaatteita, ilo, rauha, rakkaus ja yhteys Herramme Jeesuksen Kristuksen kanssa lisääntyy.

Jutun kuva IngridHS/Shutterstock

Kerro kaverille

Kommentointi on suljettu.