Pakolaiskriisi ja Suomen Adventtikirkko

0

Kansainvälinen pakolaiskriisi on viime kuukausina eskaloitunut valtavaksi muuttoliikkeeksi joka suuntautuu paljolti Eurooppaan. Syyrian vuosia jatkunut sota on ajanut kodeistaan yli 10 miljoonaa ihmistä. Toisen maailmansodan jälkeen suurin pakolaiskriisi haastaa kaikkia kristillisiä kirkkoja ja seurakuntia auttamaan hädässä olevia ihmisiä. Suomen Adventtikirkko haluaa omalta osaltaan auttaa ja toteuttaa Jumalan tahtoa myötätunnosta, solidaarisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta. Sitä Herramme meiltä odottaa.

Paikallisseurakunnat ja yksityiset seurakunnan jäsenet
Paikallisseurakuntia erityisesti paikkakunnilla, joissa on vastaanottokeskuksia kehotetaan ottamaan yhteyttä paikalliseen vastaanottokeskukseen ja tarjoamaan mahdollisuuksiensa mukaan vaate-, ruoka- tai majoitusapua. Muilla paikkakunnilla yhteyttä voi ottaa mm. paikkakuntien maahanmuuttokoordinaattoreihin tai sosiaalitoimistoihin. Tärkeää on ensin selvittää tarve ja sen jälkeen toimia mahdollisuuksien ja viranomaisohjeiden mukaan.

Yksityiset seurakunnan jäsenet voivat myös olla asiassa aktiivisia. Maahanmuuttovirasto on julkaissut erityiset ohjeet yksityishenkilöiden tarjoamaa majoitusta varten (lue täältä). Seurakunnan jäsenet voivat tarjoutua myös erilaisiin ystävätoimintoihin, käydä oma-aloitteisesti tai ohjatusti vastaanottokeskuksissa ja tarjota mahdollisuutta keskusteluihin, viedä halukkaita lapsia leikkipuistoon tai pelaamaan, kutsua seurakunnan tilaisuuksiin tai kuunnella ihmisiä, osoittaa myötätuntoa ja rukoilla heidän puolestaan tms. Kriisi on samalla erinomainen tilaisuus ja mahdollisuus oppia tuntemaan ja verkostoitua erilaisten ihmisten kanssa meitä yhdistävien asioiden parissa/hyväksi. Adventtikirkko valmistelee kolehdin keräämistä paikallisseurakunnissaan myöhemmin päätettävään kolehtikohteeseen. Seurakunnan mahdollisuudesta osallistua rahallisesti tätä tukemaan annetaan ohjeet ensi viikolla.

ADRAn Finlandin maahanmuuttajaselvitys valmistumassa
ADRA Finland on valmistellut Helsingissä haavoittuvien maahanmuuttajaryhmien kotouttamistoiminnan tehostamista yhdessä järjestöjen ja muiden seurakuntien kanssa. Säätiön tekemä selvitys ”Muukalaisena Helsingissä” –tukipalvelujen tarve, tarjonta ja kohtaavuus ns. haavoittuvissa maahanmuuttajaryhmissä” julkaistaan loppusyksystä. Se pyrkii luomaan pohjaa entistä paremmin koordinoidulle tukityölle ja tähtää järjestöjen, seurakuntien ja viranomaisten työn tehostamiseen ja yhteistoiminnan lisäämiseen Helsingissä. Selvitys palvelee näin kaikkia maahanmuuttajien tukityössä toimivia osapuolia. Sen havainnot ovat varmasti ainakin osin sovellettavissa myös muualla Suomessa. Kehotamme kaikkia jäseniämme rukoilemaan voimaa ja viisautta toimia tässä tilanteessa kirkkona, seurakuntina ja Jumalan lapsina Herramme tahdon mukaan.

“Kun maahanne tulee muukalaisia asumaan keskuudessanne, älkää sortako heitä. Kohdelkaa joukossanne asuvia siirtolaisia ikään kuin he olisivat heimolaisianne ja rakastakaa heitä kuin itseänne, sillä te olette itsekin olleet muukalaisina Egyptissä. Minä olen Herra, teidän Jumalanne.”  (3. Moos. 19:33-34)

Tampereella 9.9.2015

Kalervo Aromäki, Mariel Pilois ja Heimo Lempinen

Kerro kaverille

Kommentointi on suljettu.