Hallituksen päätöksiä 26.4. ja 24.5.2015

0
Hallitus 26.4.2015 päätti:
• Suomen Adventtikirkon rahastojen luokittelun.
• Suomen Adventtikirkon vapaan oman pääoman 31.12.2014 muodostumisen, kun kirjanpidot yhdistettiin toteutuneen rakenteellisen muutoksen mukaisesti.
• tilinpäätöksen yhteydessä tehdyt rahastosiirrot.
• talousarvion seurantaraportin 1.1.–31.12.2014.
• Suomen Adventtikirkon tilinpäätöksen vuodelta 2014, asia käsitellään vuosikokouksessa.
• rahastosiirrot vapaista rahastoista.
• raportin sijoitustoiminnasta 31.12. 2014.
• ja merkitsi tiedoksi testamentti- ja muut lahjoitukset vuodelta 2014.
• Forssa-Someron adventtiseurakunnan käytössä olleiden kahden liikehuoneiston myymisen yhdessä tai erikseen Forssa-Someron adventtiseurakunnan seurakuntakokouksen esityksen mukaisesti.
• Porin kirkkokiinteistön muutostöiden toteuttamisen kesän 2015 aikana.
• esityksen ylimääräiselle yleiskokoukselle koskien koulutoimen järjestämistä sekä ehdotuksen hallituksen ehdottamiksi yleiskokousedustajiksi, Unioniseurakunnan edustajan sekä periaatteen matka- ja majoituskustannusten korvaamisesta siten, että yleiskokousedustajan valitseva taso vastaa edustajiensa matka- ja majoituskuluista.
Hallitus päätti seuraavista asioista toimikaudelle 2015–2018:
• Leena Poikonen valittiin Suomen Adventtikirkon lapsiasiamieheksi.
• valittiin kansainvälisen adventtikirkon ohjesäännön mukaiseen auditoinnin seurantatoimikuntaan Yngve Engblom, Erik Korpijärvi ja Maarit Källman. Toimikunnassa on kutsuttuna jäsenenä Harri Saarinen.
• valittiin teologiseen toimikuntaan Kalervo Aromäki (pj.), Kai Arasola, Timo Flink, Kerttuli Giantzaklidis ja Klaus Kalliokoski.
• valittiin kirkon kiinteistötoimikuntaan Pekka Paananen (pj.), Juhani Ahonen, Juha Nurminen, Harri Saarinen ja Jarmo Tommola.
• hyväksyi viestintä- ja tiedotusjaoston toimintasuunnitelman.
• valittiin Merja Kinnunen Tampereen kristillisen koulun rehtoriksi (50 %).
Lisäksi hallitus:
• kuuli alustavan suunnitelman Nurmikodin mahdollisesta sivutoimipisteestä.
• päätti esittää työntekijäryhmille sopimuksen allekirjoittamista yhteistoiminnan neuvottelukunnan perustamiseksi.
• päätti aloittaa toimenpiteet Toivonlinnan alueen kaavoittamiseksi.
• merkitsi pöytäkirjaan Ruotsinkielisen adventtiseurakunnan / Finlands Svenska Adventkyrka paikallissäännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 30.3.2015 sekä täydentävät säännöt.
• päätti hakea virallista lisenssiä ADRA Finland säätiölle kansainvälisen ADRAn yhteistyöverkostossa.
• valitsi Teuvo Miettisen säätiön hallituksen toimikaudeksi 2015–2017: Jorma Jalkanen (pj.), Kimmo Ilola (varapj.), Harri Saarinen (varalla Kari Nyrhinen), Heimo Lempinen (varalla Mauri Drufva) ja Marko Helle (varalla Ossi Turunen).
• hyväksyi työvaliokunnan pöytäkirjat 11.3.2015 ja 15.4.2015.
Hallitus 24.5.2015
• valmisteli yleiskokousasioita.
Kerro kaverille

Kommentointi on suljettu.