Työvaliokunnan päätöksiä 11.3. ja 15.4.2015

0
Työvaliokunta 11.3.2015
• päätti Kallioniemen leiri- ja kurssikeskuksen kesätyöntekijöiden valinnasta.
• hyväksyi Kimmo Ilolan osallistumisen Tampereen kristillisen koulun kehitysyhteistyöprojektiin (NYT-projekti) Sri Lankassa koulun oppilaiden ja heidän vanhempiensa sekä rehtorin kanssa 27.4.–10.5.2015.
• hyväksyi, että Suomen Adventtikirkko vuokraa Tampereen kristillisen koulun liikuntasalin ja sen oheistilat koululle ja Aitolahden adventtiseurakunnalle. Hyväksyttiin, että ko. tilat vuokrataan Nurmin Majakka ry:lle kouluaikojen ulkopuolella.
• totesi, että Suomen Adventtikirkon rekisteröimättömät paikallisyhteisöt, paikallisseurakunnat, eivät ole juridisia toimihenkilöitä, jolloin ne eivät voi tehdä muutoksia käytössään olevien pankkiti-lien käyttöoikeuksiin. Lisäksi paikallisseurakunnan pankkitili ei pidä olla yksityisen henkilön omistuksessa, koska ko. tilin juridisen omistajan pitää olla Suomen Adventtikirkko. Paikallisseurakuntien toimintaa on lisäksi haitannut se, että useissa pankkien konttoreissa ei oteta enää käteistä vastaan (vrt. kolehdit yms. varat) tai ko. palvelu on muuttunut maksulliseksi. Päätettiin, että Tampereen Seudun Osuuspankin kanssa solmitaan sopimus, johon liitetään paikallisseurakuntien tilit keskitetysti, koska osuuspankeilla on toimipaikoittain kattavin verkosto koko Suomessa. Paikallisseurakuntien pankkitileille tulee käyttöön yrityspankkitunnukset, jolloin käyttöoikeuksien muutoksia on helpompi hallinnoida sekä yösäilö on käytettävissä paikallisseurakuntien keräämille käteisvaroille. Valtuutettiin talousjohtaja hoitamaan ko. asia. Todettiin, että muutokset paikallisseurakuntien käytössä olevien tilien käyttöoikeuksiin tapahtuvat edelleen käytössä olevan käytännön mukaisesti eli muutokset toteutetaan paikallisseurakunnan johtokunnan päätösten mukaisesti.
• hyväksyi, että kiitosilmoitusten hinta Nykyaika-lehdessä on 10 euroa/kpl.
• hyväksyi Kajaanin adventtiseurakunnan suunnitelman testamenttivarojen käytöstä evankelioimistyössä.
• merkitsi pöytäkirjaan Sympatia-ke-räyksen luvan ajalle 1.1.2015–31.12. 2016.’
• päätti, että Sympatia-keräyksen nettisivut uusitaan samalla kertaa ja samalla formaatilla kuin kirkon sivut.
• myönsi evankelioimismäärärahan Varkauden adventtiseurakunnalle.
• kirjasi kirkon johtajan työsuunnitelman vuodelle 2015 (kokoukset, kokoussarjat, vierailut).
• hyväksyi työntekijöiden vuosilomat ja muut vapaat 1.3.2015 alkaen.
• hyväksyi Suomen Adventtikirkon palveluksessa olevien siviilipalvelusvelvollisten sijoitukset 11.3.2015 alkaen.
• hyväksyi vierailut Suomesta koskien jaostojen tapahtumia.
• hyväksyi vierailut Suomeen koskien kirkon tapahtumia.
• merkitsi pöytäkirjaan raportin Pohjoismaisten nuorisotyön jaostojen tapaamisesta.
• hyväksyi ShareHim-lähetysmatkalle osallistuvat nuoret: Ida Hakkarainen, Hanna Kotamäki, Wilhelmiina Laakso, Liisa Nykänen ja Leena Poikonen.
Työvaliokunta 15.4.2015
• merkitsi pöytäkirjaan muutokset koskien kirkon eläkerahastoa.
• hyväksyi LaNu-jaostojen kesätyöntekijät.
• hyväksyi Suomen kristillisen yhteiskoulun kiinteistön kesätyöntekijän.
• valitsi vuorotteluvapaan sijaisen.
• hyväksyi vierailut Suomesta ja vierailut Suomeen koskien kirkon tapahtumia.
• myönsi evankelioimismäärärahan Pohjanmaan alueen adventtiseurakunnille Aluejuhlat-momentilta ja evankelioimismäärärahoista sekä Lahden adventtiseurakunnalle Lahden paikallisseurakuntarahastosta.
• päätti romuttaa (poistaa omaisuuserän taseesta) Aitolahden kirkkokiinteistön ja asettaa sen käyttökieltoon 26.4.2015 alkaen.
• hyväksyi Ruotsin unionin kutsun suomalaisille Rantalentopalloleirille 9.–14.6.2015 Västerängiin Ruotsiin.
Kerro kaverille

Kommentointi on suljettu.