Toivonlinna-uutisia

0

Suomen Adventtikirkon hallituksen Suomen kristillistä yhteiskoulua koskevat päätökset ovat herättäneet yleistä, monisuuntaista keskustelua, jossa fakta ja fiktio näyttävät sekoittuvan. Fiktiota on se, että koulu tullaan sulkemaan. Tosiasia on päinvastainen. Virallisia keskusteluja nykyisen tilanteen muuttamiseksi ei ole käyty, sen sijaan hallitus on sitoutunut koulun jatkumiseen, joka on näkynyt mm. taloudellisen tuen määrässä. Toivonlinnaa, mukaan lukien koulutoiminta ja kiinteistöt, tuettiin vuonna 2016 yhteensä 664 438 eurolla, josta koulutoiminnan osuus oli 317 000 euroa.

Myös tälle vuodelle ennakoimme alijäämää. Kirkko oli budjetissaan varautunut yhteiskoulun osalta 160 000 euron vuosialijäämän kattamiseen, mutta alijäämä oli tammi–heinäkuulta 180 000 euroa. Nyt jo tiedetään, että loppuvuosi ei tule olemaan taloudellisesti alkuvuotta helpompi ja koko vuoden alijäämä tulee olemaan 250 000–300 000 euroa. Tämä ei sisällä mahdollisia kiinteistön tarvitsemia lisätukia. Alijäämää pienentää koulun henkilökunnan tekemä sopimus luopua osasta kesälomarahaa. Tämä vähentää alijäämää n. 20 000 eurolla.

Koulun rehtorin, opettajien ja oppilaidenkin ponnistelut oppilasmäärän lisäämiseksi ovat tuottaneet tulosta. Tällä hetkellä koulussa opiskelee 180 (luku hieman elää) oppilasta. Oppilasmäärän nousu tulee osaltaan parantamaan viiveellä koulun taloudellisia toimintaedellytyksiä. Oppilasmäärän nousun tuoman tuen valtiovalta tullee leikkaamaan siinä mielessä, että harkinnanvarainen tuki (nyt 10 %) poistuu.

Sitä, missä määrin voimme vaikuttaa alijäämään, on tietysti koulun itsensä pohdittava ja haettava siihen ratkaisua. Samoin kuin työilmapiirin rakentamiseen ja koulutoiminnan kehittämiseen.

Koululla on mahdollisuudet ainoana kristillisenä lukiona ja ainutlaatuisen koulufilosofian omaavana nousta merkittäväksi kristilliseksi kouluksi. Uskomme tähän. Siksi Unioni on ollut ja on valmis panostamaan koulun onnistumiseen. Haluamme mahdollistaa onnistumisen edellytykset.

Suoran koulun toiminnan ja kiinteistömenojen lisäksi Unioni on sitoutunut vuosittain lyhentämään alueen ”korjausvelkaa” 100 000 eurolla seuraavan kymmenen vuoden aikana. Eli yhteensä 1 000 000 eurolla. Kyseisen kustannuksen rahoittamiseksi myydään kirkon omistamia asunto-osakkeita.

Nurmikoti Oy:n osittaisen toiminnan aloittamisen Toivonlinnan alueella uskottiin tuovan koululle lisäarvoa, mm. kiinteistöjen menojen osalta. Kustannusarviot toiminnan aloittamiseksi ovat vaihdelleet. Nurmikoti Oy:n mahdollisuudet aloittaa sivutoimintaa Toivonlinnan alueella ovat heikentyneet päätoimipaikan korjaustarpeiden ja mittavan keittiöremontin seurauksena. Tähän jouduttiin, koska keittiön alapohjassa todettiin rakenteellisia virheitä ja niiden korjaaminen tulee maksamaan paljon suunniteltua enemmän. Vaikka Nurmikodilla ei ole edellytyksiä aloittaa toimintaa Toivonlinnan alueella, niin koulun vapaana olevia tiloja voidaan vuokrata kampuksen elämää ja toimintaa elävöittäviin hankkeisiin. Kaarinan kunta on valmis kaavoittamaan maata Toivonlinnan alueelta asuntorakentamista varten. Tähän vireillä olevaan kaavavalmisteluun voimme varata tontin/tontteja myös seniorirakentamista varten.

Elämme aikaa, jolloin totuus on muuttunut suhteelliseksi ja subjektiiviseksi. Tärkeäksi kriteeriksi on tullut se, miltä jokin näyttää henkilökohtaiselta kannalta. Totuus ei kuitenkaan aina ole se, miltä jokin näyttää. On olemassa myös totuus, joka ulottuu aistihavaintojen ”eli sen miltä näyttää” ja/tai ”miltä musta tuntuu” ulkopuolelle. Tämän me uskovina tiedämme. Siksi ratkaisuja ei pidä tehdä vain sen mukaan, ”miltä jokin näyttää” tai ”miltä musta tuntuu”. Joskus joudumme menemään uskossa eteenpäin, luottaen, tässä tapauksessa, Unionin haluun ja valmiuteen tehdä se, mikä pitääkin, että koulu menestyisi.

Kalervo Aromäki

Kerro kaverille

Kommentointi on suljettu.