Hallituksen päätöksiä 1.7.2018

0

Suomen Adventtikirkon hallituksen päätöksiä toimikaudella 2015–2018

Hallitus 1.7.2018

Hallitus päätti:
• myöntää Glen Somervillelle tämän pyynnön mukaisesti palkattoman toimivapaan 1.9.–31.12.2018 koulupastorin tehtävästä Toivonlinnan adventtiseurakunnassa.
• nimetä Sirpa Iivarin koulupastoriksi 1.9.–31.12.2018 väliseksi ajaksi Toivonlinnan adventtiseurakuntaan.
• hakea vastaavan opinto-ohjaajan puoliaikaiseen tehtävään Media7 Raamattuopistoon 1.9.2018 alkaen. Media7 Raamattuopisto aloittaa toimintansa Toivonlinnan kampuksella 1.9.2018.
• hakea pääkonferenssin 13. sapatin uhrilahjan varoja. Suomen projektianomuksessa kohteena ovat Toivonlinnan poikien asuntolan peruskorjaus sekä Villa Ljunghällin energiainvestointi (maalämpö).

Hallitus totesi, että:
• pääkonferenssi ja Trans-Euroopan osasto ovat kutsuneet Timo Flinkin SDA International Bible Commentaryn yhdeksi tekstintarkastajaksi sekä kirjoittamaan artikkeleita sen hakusanateokseen. Kyseinen kirjasarja julkaistaan pääkonferenssin yleiskokouksessa vuonna 2020.
• edellisen hallituksen kokouksen jälkeen Annankatu 7:n kiinteistön C-rapussa on suoritettu välipohjan avauksia, jossa on tarkentunut rapussa tarvittavat korjaukset. A- ja B-rappujen osalta selvitys on kesken. Seuraavaan hallitukseen kokoukseen mennessä pyydetään tarjouspyynnöt koko kiinteistössä tarvittavista korjauksista. Vasta kun koko kiinteistön kokonaiskorjauskustannukset ovat selvillä, hallitus päättää, miten asiassa edetään.
• Pikkupursi Oy:n käytössä olevan rakennuksen laajennustöissä edetään tilojen saattamiseksi käyttövalmiiksi, mikäli Tampereen kristillinen koulu lahjoittaa ko. projektiin 100 000 euroa, jolloin Unioni lisää osuuttaan 20 000 eurolla. Tampereen kristillisen koulun johtokunta on hyväksynyt em. ehdotuksen hallituksen kokouksen jälkeen. Täten rakennusprojekti valmistuu elokuun puolessa välissä ja toiminta alkaa. Lisäksi lain vaatima väestönsuoja on rakennettava viiden vuoden kuluessa laajennusosan käyttöönotosta.

Hallitus merkitsi pöytäkirjaan:
• tammi–huhtikuun tuloslaskelman ja taseen. Huomioitiin, että kymmenyskertymä on parempi kuin edellisenä vuonna vastaavana aikana.
• ettei Amanda Peltomaa ota vastaan tehtävää nuorisotyössä 5.8.2018, koska hän aloittaa opiskelut.
• Teuvo Miettisen säätiön uudistetut säännöt ja valitsi säätiön hallituksen toimikaudeksi 2018–2020: Jalkanen Jorma (puheenjohtaja), Ilola Kimmo, Heikkilä Markku, Nyrhinen Kari ja Saarinen Harri.

Hallitus hyväksyi:
• työvaliokunnan pöytäkirjat 28.5.2018 ja 20.6.2018.

Työvaliokunta 28.5.2018

Työvaliokunta:
• hyväksyi koulubussin hankinnan Siikasalmen kristillisen koulun käyttöön.
• hyväksyi defibrillaattorin hankinnan kirkon käyttöön ensiapuvalmiuden vahvistamiseksi kesällä leireillä ja talviaikaan tapahtumissa.
• valitsi Timo Flinkin adventtikirkon tietosuojavastaavaksi.

Työvaliokunta 20.6.2018

Työvaliokunta:
• keskusteli kesäjuhlista 2018. Kesäkuussa Toivonlinnassa pidetyt hengelliset juhlat olivat onnistuneet ja Toivonlinnan kampus oli koettu hyvänä kesäjuhlapaikkana. Kiitokset taivaan Isälle sekä järjestelyihin ja ohjelman tekemiseen osallistuneille.
• merkitsi pöytäkirjaan tilastot (31.3.2018): paikallisseurakunnat 62, ryhmiä 9, jäseniä 4701 (ed. neljännes 4728).

Kuntoparantolasäätiön valtuuskunta 1.7.2018

Valtuuskunta täydensi:
• säätiön hallituksen kokoonpanoa toimikaudelle 2018 (kevätkokouksesta kevätkokoukseen). Hallitus: Arasola Kai (puheenjohtaja), Jalkanen Jorma (varapuheenjohtaja), Halonen Annalisa, Laitinen Leena, Mäkelä Tuija, Nyrhinen Kari ja Paavilainen Pekka.

Nurmikoti Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 1.7.2018

Yhtiökokous täydensi:
• yhtiön hallituksen kokoonpanoa toimikaudelle 2018. Hallitus: Saarinen Harri (puheenjohtaja), Hänninen Kirsi, Laine Kati, Leppänen Mika ja Rouhe Esa.

Anne Vrcelj

Kerro kaverille

Kommentointi on suljettu.