Media7 Raamattuopisto 70 vuotta, Hyvää sanomaa välittämässä

0

Katsaus toimintaan 70 vuoden ajalta. Hengellisillä telttajuhlilla oli Media7 Raamattuopiston merkkivuoden juhlatilaisuus 9.6.2018.

Kirjeellinen Raamattuopisto aloitti toimintansa vuonna 1948 Lahdessa. Opiston johtajana toimi Väinö Kohtanen, ja opiston toimisto oli hänen kotonaan. Toiminta aloitettiin kurssilla Raamattutietoa Suomen koteihin. Danielin kirjaa ja Ilmestyskirjaa käsittelevät kurssit valmistuivat vuonna 1950. Kohtasen jäätyä eläkkeelle vuonna 1954 Toivo Seljavaara jatkoi hänen työtään puolentoista vuoden ajan.

Vuonna 1956 vastuun Kirjeellisestä Raamattuopistosta sai Isak Heikkinen. Hän hoiti tehtävää kymmenisen vuotta. Hänen aikanaan kesällä 1958 järjestettiin ensimmäinen raamattuleiri Kallioniemen leirikeskuksessa Laukaassa.

Isak Heikkisen jälkeen opiston johtajaksi valittiin 1967 Erkki Luukko. Hänen aikanaan valmistui uusi Usko yli rajojen -kurssi. Kurssi käännettiin saksankielestä, ja se valmistui syksyllä 1970. Samoihin aikoihin valmistui myös Arkeologia ja Raamattu -kurssi.

1970-luvun alussa raamattuopiston johtajana oli Pekka Peltonen. Uusien kurssien ja uusien toimitilojen (Jalkarannantie 2 A 10, Lahti) myötä opisto sai uuden nimen Kirjeopisto Codex. Pekka Peltosen toimesta kirjeopisto sai vuonna 1975 myös uuden terveyskurssin Tie terveyteen vuodelta 1961 peräisin olevan terveyskurssin tilalle.

Kun Pekka Peltonen siirtyi Englantiin osaston palvelukseen vuonna 1975, hänen tilalleen valittiin opiston johtajaksi Heikki Luukko. Kun tämä vuonna 1978 otti vastaan kutsun lähteä työhön Nigeriaan, Antti Oksanen siirtyi hänen tilalleen kirjeopiston johtoon.

Kirjeellisen Raamattuopiston 30-vuotisjuhlien yhteydessä voitiin todeta, että viimeisten viiden vuoden aikana kursseille oli ilmoittautunut 15 577 uutta oppilasta (keskimäärin 3 000 vuosittain), todistuksia oli lähetetty 4 363 kpl (lähes 900 vuosittain) ja seurakuntiimme oli liitetty uusia jäseniä 208 (38–45 vuosittain).

Vuosina 1976–1980 Usko yli rajojen -kurssin vastauksia tarkistettiin lähes 100 000 kpl (todistuksia       2 376), Danielin ja Ilmestyskirjan kurssin vastauksia noin 10 000 kpl (todistuksia 305), terveyskurssin vastauksia noin 15 000 (todistuksia 1 424) ja Arkeologia ja Raamattu -kurssin vastauksia noin 11 500 (todistuksia 870).

Syksyllä 1980 Antti Oksasen jälkeen vastuun kirjeopistosta otti jälleen Pekka Peltonen. Vuonna 1985 valmistui Olavi Rouheen suunnittelema Ilmestyskirja avautuu -kurssi. Pekka Peltonen toimi tehtävässä vuoden 1986 loppuun asti.

Vuonna 1987 kirjeopiston johtoon tuli Auvo Helminen. Uusi kurssi Raamattu avautuu valmistui vuonna 1988 ja vuonna 1990 Danielin kirja avautuu -kurssi. Vuonna 1995 Kirjeellinen Raamattuopisto siirtyi Lahdesta Helsinkiin. Vuonna 1996 opisto sai yhdessä vuodessa enemmän oppilaita kuin se on saanut milloinkaan muulloin koko olemassaolonsa aikana: 4 790. Yli 4 000 oppilasta ilmoittautui kursseille myös vuosina 1993, 1995, 1997, 1998 ja 2000.

Lokakuussa 1997 opisto valtasi uuden alueen. Ensimmäinen internet-kurssi Löytöjä Raamatusta työstettiin. Huhtikuussa 1998 kurssista tehtiin myös painettu versio.

Raimo Lehtinen aloitti kirjeopiston johtajan tehtävässä syksyllä 2001. Hän toimi siinä vuoden 2003 syksyyn. Vuoden 2003 loppuun mennessä kirjeopiston kursseille oli sen toiminnan alusta lähtien ilmoittautunut 181 401 oppilasta. Aktiivisia näistä oli ollut 132 732, todistuksia oli kirjoitettu 50 814 ja seurakuntaamme oli opiston työn kautta kastettu 3 554 henkilöä.

Raimo Lehtisen jälkeen opiston johtajaksi valittiin Timo Flink. Hän toimi tehtävässä kesään 2006 asti. Kirjeopiston nimenmuutos Media7 Raamattuopistoksi tapahtui vuonna 2004. Vuonna 2005 kurssivalintaan otettiin mukaan myös englanninkielinen Amazing Facts -kurssi, ja lokakuussa 2005 valmistui ETRA-liiton kanssa yhteistyössä tehty terveyskurssi Elämää ja terveyttä.

Raamattuopiston nykyinen johtaja Aimo Helminen aloitti opiston johtajana vuonna 2006. Uusien kurssien kehittäminen on jatkunut. Huhtikuussa 2010 valmistui Jeesuksen elämää käsittelevä kurssi Maailman Valo. Lokakuussa 2010 kurssi toteutettiin myös internetissä.

Paavalin matkassa -kurssi valmistui marraskuussa 2012. Vuonna 2013 se muokattiin internetkurssiksi. Vuonna 2016 myös Elämää ja terveyttä -kurssista saatiin internetversio. Samoihin aikoihin internetkurssien ohjelmointia parannettiin myös siten, että oppilas saa heti vastattuaan palautteen vastauksistaan ja voi halutessaan jatkaa kurssin käymistä loppuun saakka ilman opinto-ohjaajan apua.

Vuoden 2017 aikana kurssi-ilmoittautumisia vastaanotettiin 741 kappaletta, kursseja aloitettiin 310 kappaletta, todistuksia kirjoitettiin 212 kappaletta ja oppilaita kastettiin 14.

Vuonna 2018 viiden ensimmäisen kuukauden aikana opistomme on saanut 270 uutta oppilasta. Nämä ja entiset oppilaat ovat ilmoittautuneet 341 uudelle kurssille. Kurssi-ilmoittautumisista suurin osa on tullut internetin kautta (n. 150 kpl), mainoskortin kautta (n. 100 kpl) ja lehti- ym. mainosten kautta (n. 50 kpl). Todistuksia on kirjoitettu noin 90 kpl: Maail-man Valo 19 kpl (3 internetissä), Löytöjä Raamatusta 15 kpl (2 internetissä), Ilmestyskirja avautuu 12 kpl, Paavalin matkassa 11 kpl (1 internetissä), Raamattu avautuu 9 kpl, Danielin kirja avautuu 7 kpl, Elämää ja ter-veyttä 6 kpl, Arkeologia ja Raamattu 6 kpl ja Usko yli rajojen 2 kpl.

Ajattelemme kiitollisuudella kaikkia, jota ovat toimineet opiston palveluksessa.

Väinö Kohtanen kirjeopiston johtajana vuosina 1948–1954. Kuvassa mukana Mailis Kuohukoski (kesk.) ja Lea Pero.

Vuosina 1948–2017 kurssi-ilmoittautumisia oli yhteensä 203 035, aloitettuja kursseja         90 839, kirjoitettuja todistuksia 54 537 ja kastettuja oppilaita 3 941.

Teksti: Aune Greggas, otsikkokuva: Pekka Kärkkäinen

Kerro kaverille

Kommentointi on suljettu.