Suomen Adventtikirkon hallituksen päätöksiä toimikaudella 2015–2018

0

 

Hallitus 23.9.2018

Hallitus merkitsi pöytäkirjaan:

 • toteutuneet kymmenykset tammi–heinäkuulta. Kymmenyskertymä on 210 000 €:a suurempi kuin edellisenä vuonna.
 • talousarvion seurannan tammi–kesäkuulta. Johtuen budjetoitua paremmasta kymmenyskertymästä tulos oli ennakoitua parempi.
 • LaNu-jaostojen raportin tammi–elokuulta 2018.
 • kristillisen vastuun jaoston raportin helmi–elokuulta 2018.

Hallitus päätti:

 • palkata Zorica Ruohosen puoliaikaiseksi Media7 Raamattuopiston vastaavaksi opinto-ohjaajaksi 1.10.2018 alkaen.
 • palkata Mariel Pilois’n osa-aikaisesti kansainväliseen työhön 1.10.2018 alkaen toimikauden loppuun saakka.
 • sijoittaa Janne Kütimaan kenttätyönharjoitteluun 1.10.2018–30.6.2020 väliseksi ajaksi 60 % työajalla. Kütimaa työskentelee 20 % ruotsinkielisessä työssä ja 40 % suomenkielisessä työssä.
 • Ioannis Giantzaklidisin opintovapaan hyväksymisestä ajalle 1.10.2018–31.3.2019.

Hallitus käsitteli:

 • Annankatu 7 kiinteistön tämän hetken tilanteen ja totesi, että tarvittavat selvitykset ovat kesken. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.

Hallitus hyväksyi:

 • Suomen Adventtikirkon tilintarkastusyhteisöksi Grant Thorntonin, kun Deloitte & Touche oli ilmoittanut, ettei se pysty toimittamaan vuoden 2018 tilintarkastusta huhtikuussa 2019 pidettävään yleiskokoukseen.
 • Media7 Julkaisujen aikakauslehtien hinnaston vuodelle 2019.
 • työvaliokunnan pöytäkirjan 12.9.2018.

 

Työvaliokunta 12.9.2018

Työvaliokunta hyväksyi:

 • Essi Leinosen palkkaamisen nuorisotyöhön 31.12.2018 saakka Toivonlinnaan.

Työvaliokunta myönsi:

 • evankelioimismäärärahan Pohjanmaan adventtiseurakunnille Järviradion hengellisten iltojen ohjelmia varten sekä Tampere Ilomäentien adventtiseurakunnalle.
 • lisämäärärahan Kajaanin evankelioimiskampanjaan.

Työvaliokunta merkitsi pöytäkirjaan:

 • ettei Suomen anomusta pääkonferenssin 13. sapatin uhrilahjasta (Toivonlinnan poikien asuntolan peruskorjaus sekä Villa Ljunghällin energiainvestointi) tullut hyväksytyksi Trans-Euroopan osastossa.
 • Trans-Euroopan osaston myöntämän 10 000 €:n tuen mediatyöhön.
 • että Media7 Raamattuopisto käynnistyy käytännön syistä Toivonlinnassa vasta 8.10.2018 alkaen (uusi työntekijä).
 • että asemakaavoituksen käynnistämissopimus on allekirjoitettu Kaarinan kaupungin kanssa koskien Toivonlinnan kampuksen kaavoittamista.

Työvaliokunta käsitteli:

 • Ruotsinkielisen adventtiseurakunnan (Finlands Svenska Adventkyrka) tuloslaskelman tammi–kesäkuulta 2018.

 

ADRA Finland säätiön valtuuskunta 23.9.2018

Valtuuskunta hyväksyi:

 • säätiön hallituksen ehdottaman uuden säätiölain mukaisen sääntömuutoksen muokaten sitä.

 

Kuntoparantolasäätiön valtuuskunta 23.9.2018

Valtuuskunta hyväksyi:

 • säätiön hallituksen ehdottaman uuden säätiölain mukaisen sääntömuutoksen muokaten sitä.

Anne Vrcelj

 

Kerro kaverille

Kommentointi on suljettu.