Suomen Adventtikirkon hallituksen päätöksiä toimikaudella 2015–2018

0

 

Hallitus 2.12.2018

Hallitus merkitsi pöytäkirjaan:

 • kustannuspaikkakohtaisen tuloslaskelman, taseen ja talousarvion seurantaraportin 1.1.–30.9.2018.

Hallitus päätti palkata:

 • John DelaPazin 1.1.2019 alkaen pastoriksi toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.
 • Tiina Kerosen 1.1.2019 alkaen seurakuntatyöntekijäksi (nuorisotyö) toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.
 • Essi Leinosen määräaikaisesti seurakuntatyöntekijäksi (nuorisotyö) 1.1.–31.7.2019 Toivonlinnaan.
 • Sebastian Matulan 1.3.2019 alkaen seurakuntapastoriksi toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen kenttätyönharjoittelun päättyessä.
 • Kari Nikkarisen määräaikaisesti seurakuntatyöntekijäksi 1.1. – 31.12.2019.

Hallitus käsitteli:

 • sijoitusraportin 30.9.2018 ja päätti vähentää kokonaisosakepainoa 31,72 %:sta 15-20 %:iin.
 • paikallisseurakuntien anomukset koskien työntekijän saamista, merkitsi ne pöytäkirjaan ja huomioon otettavaksi.
 • Kajaanin adventtiseurakunnan anomuksen koskien kokoussarjan jälkityötä ja hyväksyi, että Onni Rytkönen toimii Kajaanissa kaksi päivää viikossa tammi–helmikuussa 2019.

Hallitus hyväksyi:

 • palkkayksikön arvoksi 23,50 € vuodelle 2019 sekä seurakunnallisen työn työntekijöiden palkat ja työbudjetit.
 • adventtikirkon talousarvion vuodelle 2019.
 • alustavasti koulutoimen talousarvion vuodelle 2019. Asiaan palataan seuraavassa hallituksen kokouksessa, kun lopulliset valtionosuussummat on saatu sisällytettyä koulutoimen talousarvioon.
 • Kokkolan adventtiseurakunnan seurakuntakokouksen pyynnön paikallisseurakunnan lakkauttamisesta ja sen käytössä olleen kokoontumistilan myymisestä.
 • Järviseudun adventtiseurakunnan nimen muuttamisen Evijärven adventtiseurakunnaksi paikallisseurakunnan oman pyynnön mukaisesti.
 • päivityksen lasten ja nuorten hyvinvointiohjeistukseen.
 • Ruotsinkielisen adventtiseurakunnan paikallissääntöjen päivittämisen. Päivitys tehdään yhteistyössä Ruotsinkielisen adventtiseurakunnan, Unionin ja Trans-Euroopan osaston kesken.
 • työvaliokunnan pöytäkirjat 26.10.2018 ja 14.11.2018.

Hallitus:

 • nimesi Marja Ahavan terveys- ja raittiusjaoston johtajaksi oman toimen ohella 1.1.–31.7.2019.
 • myönsi Glen Somervillelle palkattoman toimivapaan koulupastorin tehtävästä 31.3.2019 saakka.
 • totesi, että Annankatu 7:n tilanteen selvittäminen on edelleen kesken viranomaisten vastausten viipyessä.
 • päätti kutsua sääntömääräisen yleiskokouksen koolle 21.–22.4.2019 Tampereelle. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat yhdyskuntajärjestyksen § 12 mukaisesti. Vuonna 2015 pidetty ylimääräinen yleiskokous jätti pöydälle hallituksen esityksen Toivonlinnassa toimivan lukion lakkauttamisesta. Opetusministeriö peruutti 2015 toisen asteen koulutusuudistuksen rahoitusperusteiden muutoksen, joka olisi aiheuttanut rahoituskriisin koskien Suomen kristillistä yhteiskoulua. Hallitus päätti peruuttaa em. esityksen, joten asia on loppuun käsitelty.

Työvaliokunta 26.10.2018

Työvaliokunta hyväksyi:

 • työsuojelutoimikunnan ehdotuksen, jonka mukaan ensiapukoulutus sisällytetään adventtikirkon työntekijöiden koulutussuunnitelmaan.
 • LaNu-jaostojen raportin koskien Pohjoismaiden yhteistyötä lasten ja nuorten työn jaostojen materiaalien tuottamiseksi ja tapahtumien järjestämiseksi.
 • että kevään lähetysviikon 2019 uhrilahja kerätään mediatyöhön Suomessa.
 • seurakuntakalenterin vuodelle 2019.

Työvaliokunta merkitsi pöytäkirjaan:

 • yhteistoiminnanneuvottelukunnan jäsenet 31.7.2019 saakka henkilöstöryhmittäin: pastorit ja kenttätyöntekijät (Kerttuli Giantzaklidis, Sakari Vehkavuori ja varalla Satu Mäkelä), kirkon hallinto ja toimisto (Milla Saarinen, Juha Tukiainen ja varalla Orvo Miettinen), koulutoimen opetushenkilöstö (Arto Hakkarainen, Topi-Pekka Kuusjärvi ja varalla Ulpu Saarinen), koulutoimen hallinto- ja tukipalvelut (Rita Heikkilä, Kari Kuittinen ja varalla Anna-Liisa Tarro) sekä työnantajan edustajat (Harri Saarinen puheenjohtaja ja Anne Vrcelj sihteeri).
 • että Isonkyrön adventtiseurakunta on lakkautunut 30.9.2018.
 • tilastot (30.6.2018): paikallisseurakunnat 62, ryhmät 9, jäseniä 4678 (ed. neljännes 4701).
 • tilastot (30.9.2018): paikallisseurakunnat 61, ryhmät 9, jäseniä 4676 (ed. neljännes 4678).

Työvaliokunta 14.11.2018

Työvaliokunta hyväksyi:

 • Zorica Ruohosen palkattoman vapaan 1.1.–30.4.2019 ja päätti palkata vastaavan opinto-ohjaajan sijaiseksi Sirpa Nurmisen Ruohosen vapaan ajaksi Media7 Raamattuopistoon.
 • IMPACT lähetysmatkan järjestämisen 3.–7.6.2019 Joensuussa sekä IMPACT konferenssin järjestämisen 7.–9.6.2018 Liperissä.
 • muutokset IMPACT Suomi -toimikunnan kokoonpanoon: Tiina Keronen (pj.), Kathy Galang, Harri Kotamäki, Heidi Kotamäki, Noora Keronen, Liisa Nykänen, Jetro Perho, Taneli Pirskanen, Matti Rajala ja Silja Tanttari.

Anne Vrcelj

Kerro kaverille

Kommentointi on suljettu.