TEDin talvikokouksessa äänestettiin lausunnosta naispastoriuden ja naisten johtajuuden tukemiseksi

0

Trans-Euroopan osaston johtokunta äänesti 22.11.2018 nelikohtaisesta asiakirjasta, jonka tavoitteena on tukea naisten työskentelyä seurakunnan johto- ja pastoraalisissa tehtävissä. Äänestys on seurausta mittavasta keskustelusta TEDin talvikokouksessa, joka pidettiin 21.–25.11. Bečićissä, Montenegrossa. Asiakirja käsittelee maailmanlaajuisia ja paikallisia seikkoja, jotka edistävät naisten mahdollisuutta työskennellä tehokkaasti adventtikirkon tehtävissä.

Naispastoriuden tukeminen

Ensimmäinen suositus asiakirjassa on pääkonferenssille esitetty anomus sellaisen virallisen lausunnon aikaansaamiseksi, joka hyväksyy naispastoriuden ja naisten johtajuuden seurakunnassa. Tämän nähtäisiin olevan merkittävä ja rohkaiseva lisä adventtikirkon moniin virallisiin lausuntoihin, jotka käsittelevät esimerkiksi lasten kasvattamista ja suojelemista, sananvapautta, sukupuolikysymyksiä, maailmanlaajuista köyhyyttä ja sitoutumista terveyteen ja parantamiseen.

Suosituksessa sanotaan: ”Liittyen nykyiseen keskusteluun maailmanlaajuisen seitsemännen päivän adventistien kirkkokunnan sisällä koskien naisten roolia seurakuntaelämässä, millä on merkitystä seurakunnan sisä- ja ulkopuolella, pyydämme, että pääkonferenssin virkailijat tekevät aloitteen naisten asemaa koskevan virallisen lausunnon laatimiseksi liittyen heidän tehtäväänsä ja työpanokseensa kirkon sisällä sen kaikilla tasoilla. Pyydämme, että se esiteltäisiin vuoden 2019 pääkonferenssin johtokunnan kevätkokouksessa yhteistä neuvottelua varten niin, että pääkonferenssin johtokunta voisi äänestää siitä syysko-kouksessaan 2019.”

 

Branislav Mirilov, Kyproksen adventtikirkon johtaja, oli yksi niistä monista edustajista, jotka suhtautuivat myönteisesti näkemyksiin naispastoriuden tukemisesta.

 

Marianne Dyrud, Tanskan adventtikirkon unionin pääsihteeri, esittelemässä huomattavaa naisjohtajien lukumäärää.

Seurakuntakäsikirjan tarkastus

Kaksi muuta pyyntöä on tehty pääkonferenssin seurakuntakäsikirjaa työstävälle toimikunnalle. Ensimmäinen liittyy kielellisiin seikkoihin käsikirjan kohdassa, joka käsittelee seurakunnan vanhinta. Käsikirjaan liittyen olisi hyvä huomioida, että asia sisältää monenlaisia äänestettyjä toimenpiteitä. Lisäksi tulisi miettiä tapaa, jolla niitä on merkitty liitteissä. Näihin toivotaan selkeyttä ja todetaan: ”’Seurakunnan vanhin’ on sanana neutraali. Seurakuntakäsikirjassa ei ole mainintaa siitä, että termi kattaa sekä miehet että naiset. Ehdotamme seurakuntakäsikirjaa käsittelevälle toimikunnalle, että se korjaa tekstin niin, että seurakunnan vanhimpina voivat toimia sekä miehet että naiset.”

Toinen seurakuntakäsikirjaa työstävälle toimikunnalle osoitettu pyyntö liittyy siihen, että voitaisiin antaa mahdollisuus muiden työntekijöiden valtuutusten laatimiseen pääkonferenssin yleiskokousten välissä. Tarkoituksena olisi, että nämä asiat vahvistettaisiin seuraavassa yleiskokouksessa, jolloin myös seurakuntakäsikirja voitaisiin ajantasaistaa.

Koulutusavustus

Tukeakseen naisten toimimista pastoraalisissa tehtävissä TEDin johtokunta hyväksyi yksimielisesti päätöksen, jonka mukaan Trans-Euroopan osasto alkaa tukea 32 naisen pastoriksi opis-kelemista seuraavan kolmen vuoden aikana myöntäen heille  75 % rahoituksen majoitukseen, ylläpitoon ja lukukausimaksuun. – tedNEWS

Kerro kaverille

Kommentointi on suljettu.