Adventtikirkko lanseeraa uuden brändin, joka sisältää lupauksen: Adventistit voivat auttaa ihmisiä ymmärtämään Raamattua, jotta he löytäisivät vapauden, paranemisen ja toivon Jeesuksessa.

0

”Voimme auttaa sinua ymmärtämään Raamattua löytääksesi vapauden, parantumisen ja toivon Jeesuksessa.” Tällainen on adventistin lupaus, joka asettaa selvät odotukset sille, mitä ihmiset maailmanlaajuisesti voivat odottaa kaikilta adventtikirkon yhteisöiltä ja jäseniltä.

Adventistin lupauksen tarkoituksena on antaa selkeä viesti siitä, mitä edustamme ja tavoittelemme voidaksemme vaikuttaa pysyvästi tällä vuosisadalla eläviin ihmisiin. Brändin lupaus on muotoiltu siten, että organisaatiot ympäri maailman voivat käyttää sitä halutessaan selventää, mitä he tarjoavat asiakkailleen, seurakuntiemme edustajille ja suurelle yleisölle. Se auttaa näkemään organisaation aseman ja selittää ymmärrettävästi, millaista hyötyä se tarjoaa ihmisille.

Lupaus on tarkoituksellisesti lyhyt ja se suuntaa huomion keskipisteeksi ihmisten tarpeet ennemmin kuin antaa pitkän selostuksen kirkosta, sen laitoksista ja historiasta. Se asettaa tavalliset ihmiset keskiöön ja seurakunnan palvelevaan mentorin tehtävään, jonka tarkoituksena on auttaa ihmisiä ymmärtämään Raamatun kirjoituksia.

”Raamattu antaa perustuksen Jumalan ymmärtämiselle. Raamattu on Jumalan pyhää sanaa. Se on kirjoitettua sanaa, joka johtaa meidät elävän Sanan, Jeesuksen tykö. Jos haluat tietää Jumalan tahdon elämääsi varten, sinun tulee lukea hänen sanaansa, ymmärtää se ja toteuttaa sitä – nöyrästi rukoillen ja nojautuen Pyhään Henkeen elämässäsi. Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumin 17:17: ’Pyhitä heidät totuudellasi. Sinun sanasi on totuus.’ Tässä on ilmaistu se, miksi on niin tärkeää, että henkilökohtaisesti tutkimme ja ymmärrämme Raamattua odottaessamme Jeesuksen pikaista takaisintuloa”, sanoi maailmanlaajuisen adventtikirkon johtaja Ted N. C. Wilson.

Adventistin lupaus on syntynyt adventtikirkon johtajien ja seurakunnan jäsenten käymien satojen maailmanlaajuisten keskustelujen tuloksena. Kommunikoinnin tarkoituksena oli löytää se, mitä sellaista adventtikirkko tekee, joka pääsee esiin täpötäysissä, äänekkäissä ja nykyaikaisissa tiedotusvälineissä.

”Nykyään on helppo puhua, mutta milloinkaan ei ole ollut vaikeampaa tulla kuulluksi”, sanoi Sam Neves, pääkonferenssin apulaisviestintäjohtaja. Neves painotti sen tärkeyttä, että adventtikirkolla tulee olla selkeä viesti, joka luonnehtii kirkkoa. ”Meillä on vain muutama sekunti aikaa vaikuttaa pysyvästi ihmisiin kertomalla, miten voimme palvella heitä.”

Adventtiseurakunnan jäseniä ympäri maailman kutsutaan adventistin lupauksen levittämiseen siten, että he aktiivisesti auttaisivat ihmisiä ymmärtämään Raamattua paremmin. Neves varoittaa siitä, että tavalliset ihmiset menettävät luottamuksen adventtikirkkoon, jos johtajien ja seurakunnan jäsenten ei havaita toimivan lupauksenmukaisesti.

”Voidaksemme levittää adventistin lupausta on tärkeää keskittyä ihmisiin ennemmin kuin kirkkoon. Kyse on heistä. Lupaus ei ole lupaus itsellemme, vaan se on lupaus heille. Me emme tässä ole sankareita”, sanoi Neves.

Adventistit voivat auttaa ystäviään ja naapureitaan ymmärtämään paremmin Raamattua tarjoamalla heille Raamatun opetusta. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi kutsumalla heitä seurakunnan jäsenten koteihin tai kirkkoon, jotta he voivat kokea kristillisen yhteisön tuntua opiskellessaan Raamattua.

”Kirkon tehtävä ei ole tuoda vapautta, parantumista ja toivoa”, sanoi Neves. Kyse on siitä, että adventistin lupauson annettu, jotta ihmisiä voitaisiin auttaa ymmärtämään Raamattua, ja sitä kautta he tutustuisivat henkilökohtaisesti Jeesukseen. Hänen kauttaan ihmiset voivat löytää toivon, jota ovat kaivanneet.

Adventistin lupaus hyväksyttiin pääkonferenssin työvaliokunnassa kirkon nettisivuston www.adventist.org ydinsanomaksi. Se esiteltiin kirkon johtajille viime syksyn vuosikokouksessa. – ANN

Kerro kaverille

Kommentointi on suljettu.