Suomen Adventtikirkon hallituksen päätöksiä toimikaudella 2015–2018

0

 

Hallitus 10.2.2019

Hallitus päätti:

 • myydä Viitasaaren adventtiseurakunnan seurakuntakokouksen ehdotuksen mukaisesti paikallisseurakunnan käytössä olleen seurakuntasalin oheistiloineen.

Hallitus päätti palkata:

 • Kai Lempisen 1.3.2019 alkaen seurakuntapastoriksi kenttätyönharjoittelun päättyessä 1.3.2019 alkaen.

Hallitus käsitteli:

 • Suomen Adventtikirkon koulujen talousarviot vuodelle 2019. Kopun kristillisen koulun budjetti on alijäämäinen 8 900 €. Siikasalmen kristillisen koulun budjetti on alijäämäinen 145 000 €. Suomen kristillisen yhteiskoulun budjetti on alijäämäinen 160 000 €. Tampereen kristillisen koulun budjetti on ylijäämäinen 23 000 €. Talousarviot hyväksyttiin, mutta kevään aikana selvitetään toimenpiteet, joilla koulujen alijäämiä voidaan pienentää.
 • raportin Eduskuntatalon kirjastossa järjestetystä uskonnonvapausseminaarista (ks. NA 3/19)

Hallitus hyväksyi:

 • Suomen Adventtikirkon talousarvion vuodelle 2019, joka on 540 000 € alijäämäinen, josta poistojen vaikutus on 450 000 €. Unioni ei pysty kattamaan poistoja budjetissa, mikä tarkoittaa, että se ei pysty rahallisesti varautumaan vanhenevien kiinteistöjen tuleviin korjauskustannuksiin.
 • työvaliokunnan pöytäkirjat 19.12.2018 ja 30.1.2019.

Hallitus merkitsi pöytäkirjaan:

 • Vuoden 2018 palautetut kymmenykset, jotka olivat 3 010 372,26 €. Kasvua edellisvuoteen verrattuna oli 230 644,11 €. Kiitos uskollisesti kymmenyksensä palauttaneille sekä huolenpidosta taivaan Isälle.
 • ADRA Finland säätiön uuden säätiölain mukaiset rekisteröidyt säännöt sekä nimitti säätiön hallituksen kolmivuotiskaudeksi 2019–2021 seuraavasti: Aromäki Kalervo (pj), Hongisto Leif, Laitinen Päivi, Rantanen Niklas, Sundvik Maria, Syväoja Pirjo ja Vänskä Juha.
 • Kuntoparantosäätiön uuden säätiölain mukaiset rekisteröidyt säännöt sekä nimitti säätiön hallituksen kolmivuotiskaudeksi 2019–2021 seuraavasti: Arasola Kai (pj), Halonen Annalisa, Laitinen Leena, Mäkelä Tuija, Nyrhinen Kari ja Paavilainen Pekka.
 • raportin Annankatu 7:n tilanteesta. Kevään aikana tehdään tarpeellisia selvityksiä, jotta saataisiin selville Helsingin kaupungin kanta esillä olleisiin vaihtoehtoihin ko. kiinteistön tulevaisuuden suhteen.

Työvaliokunta 19.12.2018

Työvaliokunta hyväksyi:

 • työntekijöiden sijoittelun 1.1.2019 alkaen.
 • Hyvinvointileirin järjestämisen 11.–14.6.2019 Kallioniemessä adventtikirkon työntekijöille (seurakunnallinen työ, koulutoimi, säätiöt, yritykset sekä muut vastuunkantajat).

Työvaliokunta 30.1.2019

Työvaliokunta myönsi:

 • palkattoman toimivapaan Eliisa Saariselle 3.6.–31.7.2019 sekä päätti palkata Pauliina Kauppisen Saarisen sijaiseksi mm. LaNun leirien järjestämiseen.

Työvaliokunta hyväksyi:

 • Evita Ilolan, Ansku Jaakkolan ja Tiina Kerosen osallistumisen työajalla Camporeelle 30.7.–6.8.2019 Englannissa.
 • traktorin hankinnan Toivonlinnan kampukselle edellisen traktorin sekä työkoneen tilalle.
 • Kallioniemen leiri- ja kurssikeskuksen hinnaston vuodelle 2019.
 • että kesäjuhlat järjestetään vuonna 2020 Toivonlinnassa Toivonlinnan adventtiseurakunnan puoltamisen mukaisesti.

Anne Vrcelj

 

Kerro kaverille

Kommentointi on suljettu.