Adventistiopettajan erottaminen sapatin viettämisen takia katsottiin Tanskassa laittomaksi

0

Lukion opettajana toimiva adventisti, joka erotettiin työstään hänen kieltäydyttyään osallistumasta avoimien ovien päivään lauantaina, on saanut Tanskan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalta (Danish Equal Treatment Board) tukea vahingonkorvausvaatimukselleen.

Lautakunnan ratkaisu, jonka mukaan koulu oli rikkonut yhdenvertaisuuslakia, nosti asian otsikoihin useissa tanskalaisissa uutispalveluissa, kuten Ankestyrelsenissä. Johtava eettisistä ja uskonnollisista asioista kertova sanomalehti Kristeligt Dagblad kertoi tapauksesta etusivullaan.

Adventistiopettajaa, joka toimii liikunnanopettajana, pyydettiin osallistumaan avoimien ovien päivään edustamaan kouluaan. Oppilaitoksessa pidettiin oleellisen tärkeänä, että juuri liikunnan opetusta esiteltäisiin tapahtumassa. Koska kyseinen opettaja oli koulun ainoa liikunnanopettaja, koululla päätettiin vaatia hänen osallistumistaan, vaikka hyvin tiedettiin hänen uskonnollisesta vakaumuksestaan.

Opettaja, jonka nimeä ei tietosuojasyistä mainita, kertoi, ettei hänen vakaumuksensa ollut koskaan aiemmin ollut ongelma, sillä hän oli aina pystynyt hankkimaan itselleen sijaisen kyseiseen tapahtumaan. Tälläkin kertaa opettaja oli kirjoittanut yksityiskohtaiset ohjeet sijaista varten sekä neuvonut vanhempia oppilaita auttamaan tapahtuman järjestämisessä.

Tanskan adventtikirkko tuki opettajaa koko prosessin ajan. Lukiolle on annettu 14 päivää aikaa maksaa vahingonkor-vaus opettajalle tai muuten asia menee oikeuteen.

”Olen helpottunut siitä, että tapaus on päätetty meidän eduksemme. Päätös voi rohkaista muitakin adventtikirkon jäseniä olemaan uskollisia vakaumuksessaan. Sapatti on kallisarvoinen lahja ja siunaus, jota meidän tulee pitää esillä ja puolustaa”, kertoo Thomas Müller, Tanskan adventtikirkon johtaja.

Tanskassa uskonnonvapautta on noudatettu pitkään, mutta pientä epävarmuutta on osoittautunut olevan siinä, kuinka hyvin uskonnollisten vähemmis-töjen oikeudet toteutuvat työpaikoilla. ”Tämä tapaus on tehnyt selväksi sen, että työnantajien on kohtuullisessa määrin sopeuduttava työntekijöiden uskonnonharjoittamiseen”, sanoo Lasse Bech, Tanskan adventtikirkon uskonnonvapausjaoston johtaja. – tedNEWS

Kerro kaverille

Kommentointi on suljettu.