Adventtikirkon hallituksen päätöksiä 15.12.2019

0

Suomen Adventtikirkon hallituksen päätöksiä toimikaudella 2019–2022

Hallitus 15.12.2019

Hallitus:

 • hyväksyi Unionin talousarvion vuodelle 2020. Talousarvio on alijäämäinen.
 • hyväksyi seurakunnallisen työn työntekijöiden palkankorotuksen 2,13 %:lla.
 • muutti Atte Helmisen tehtävän kokoaikaiseksi jaostojohtajaksi 1.1.2020 alkaen.
 • muutti Klaus Kalliokosken tehtävän kokoaikaiseksi kenttäsihteeriksi 1.1.2020 alkaen.
 • vahvisti koulujen talousarviot vuodelle 2020. Siikasalmen kristillisen koulun ja Suomen kristillisen yhteiskoulun talousarviot ovat alijäämäisiä.
 • päätti kutsua vuosikokouksen koolle perjantaina 12.6.2020 Suomen kristilliselle yhteiskoululle.

Hallitus hyväksyi:

 • alustavat suunnitelmat Raamattukoulun (ent. Toivonlinnan Raamattukoulu) käynnistämisestä, joka koostuu kahdesta itsenäistä osasta: OIKOS Opetuslapseuskoulu, joka on suunniteltu alkavaksi toukokuussa 2020, sekä OIKOS 365 Lähetyskoulu, joka suunniteltu alkavaksi elokuussa 2020. Lisätietoja julkaistaan tammikuussa 2020 osoitteessa www.oikos.fi. Em. koulut alkavat, mikäli niihin saadaan riittävästi oppilaita.

Hallitus päätti palkata:

 • Engelbert Engblomin controlleriksi 1.1.2020 alkaen Ruotsinkielisen adventtiseurakunnan ehdotuksen mukaisesti.
 • Essi Leinosen nuoristotyöhön Suomen kristilliselle yhteiskoululle 31.5.2020 saakka.
 • Sirpa Nurmisen Media7 Raamattuopiston vastaavaksi opinto-ohjaajaksi 31.8.2020 saakka.
 • Mariel Piloisin kansainvälisen työn koordinaattoriksi 30.6.2020 saakka.

Hallitus valitsi kuluvan toimikauden ajaksi:

 • Heidi ja Mika Leppäsen perhetyön jaoston alaisuudessa toimivan parisuhdetyön vastaaviksi oman toimen ohella.
 • Sirpa Iivarin lapsiasiamieheksi.
 • Anne Vrceljin Suomen Adventtikirkon henkilöstöpäälliköksi ja työsuojelupäälliköksi.
 • Terhi Turkan edustajaksi Suomen Ekumeeniseen Neuvostoon, jossa Suomen Adventtikirkko on tarkkailijana, Yhdenvertaisuusjaostoon sekä Aune Greggaksen Sektionen för finlandssvensk ekumenik -jaostoon.

Lisäksi hallitus:

 • hyväksyi työvaliokunnan pöytäkirjat 6.11.2019 ja 4.12.2019.

Vuoden 2020 alkupuolella julkaistaan tarkempi selvitys kirkon strategiasta sekä taloudesta.

Työvaliokunta 6.11.2019

Työvaliokunta:

 • merkitsi pöytäkirjaan Nina Saariston irtisanoutumisen Suomen Adventtikirkon palveluksesta, työsuhde päättyi 30.11.2019.
 • myönsi Ioannis Giantzaklidisille palkattoman opintovapaan tammi–maaliskuuksi 2020.

Työvaliokunta 4.12.2019

Työvaliokunta:

 • myönsi Kennet Engblomille palkattoman vanhempainvapaan helmi–elokuuksi 2020 sekä palkkasi Engblomin sijaiseksi Carola Engblomin 1.1.–31.8.2020.
 • merkitsi pöytäkirjaan Ruotsinkielisen adventtiseurakunnan johtokunnan päätöksen mukaisesti Frikyrklig Samverkan rf.:n edustajiksi Carsten Berglundin ja Aune Greggaksen.
 • päätti Nurmikoti Oy:n vuokraksi 30 000 € vuodelle 2020.

– Anne Vrcelj

Kerro kaverille

Kommentointi on suljettu.