Suomen Adventtikirkon hallinnon päätöksiä 8.-26.4.2020

0

Hallitus 26.4.2020 

Hallitus hyväksyi: 

 • vuoden 2019 tilinpäätöksen ja päätti esittää sen vuosikokoukselle vahvistettavaksi. Tilinpäätöksessä kirkon varsinainen toiminta on jaettu kahteen toimialaan: seurakunnallinen toiminta ja koulut. Seurakunnallinen toiminta on jaettu kymmenysperusteiseen ja ei-kymmenysperusteiseen toimintaan. Kymmenysperusteisen toiminnan suurin kuluerä ovat henkilöstökulut kenttätyössä, jaostoissa ja toimistossa. Haasteena on ollut vuonna 2019, kuten edellisenäkin vuotena, etteivät kymmenystulot kata tätä kuluerää eivätkä muita menoja, jotka kymmenystuloilla pitäisi kattaa. Vuonna 2019 kymmenysperusteisen seurakunnallisen toiminnan alijäämä oli 350 483,72 € ja koulutoiminnan alijäämä 369 085,36 €. Kymmenysvaroja ei käytetty kattamaan koulutoiminnan alijäämää. Näiden molempien toimintojen alijäämät katettiin kirkon muista varoista. Varsinaisen toiminnan alijäämien ollessa näin suuria, on kirkon talouden tasapainottaminen muilla varoilla (esim. testamenttitulot ja sijoitustoiminta), erittäin vaikeaa. Täten olisi oleellisen tärkeää, että erityisesti kymmenystuloja pystyttäisiin vahvistamaan ja että sen lisäksi koulut pystyisivät kasvattamaan oppilasmäärää, jonka mukaan kirkko saa valtionosuudet koulutoiminnan järjestämiseksi. Kirkon vararesurssit eivät ole kovin suuret, eikä niillä voida pitkään kattaa varsinaisen toiminnan alijäämiä.
 • Työvaliokunnan pöytäkirjat 12.2.2020, 8.3.2020, 1.4.2020, 5.4.2020 ja 8.4.2020.

Hallitus hyväksyi vallitsevan poikkeustilan vuoksi: 

 • vuosikokouksen siirtämisen kesäkuulta elokuulle. Suomen Adventtikirkon vuosikokous kutsutaan koolle 26.8.2020 Tampereelle.
 • muutokset koskien OIKOS-projektia, ks. viimeisimmät tiedot osoitteesta oikos.fi.

Työvaliokunta 12.2.2020

Työvaliokunta hyväksyi: 

 • Kallioniemen leiri- ja kurssikeskuksen hinnaston vuodelle 2020.
 • Jonne Korhosen palkkaamisen kiinteistönhoitajaksi Aitorannan kampukselle toistaiseksi.
 • Mariel Pilois’n palkkaamisen kristillisen vastuun jaostojohtajaksi 31.8.2020 saakka.

Työvaliokunta valmisteli asioita hallituksen käsiteltäväksi.

Työvaliokunta 8.3.2020

Työvaliokunta päätti: 

 • Lanut-jaostojen ja Kallioniemen leiri- ja kurssikeskuksen kesätyöntekijöiden palkkaamisesta, mitä joudutaan kuitenkin vielä harkitsemaan vallitsevan poikkeustilan vuoksi.

Työvaliokunta merkitsi pöytäkirjaan: 

 • työntekijäryhmien valintojen mukaisesti seurakunnallisen työn työsuojelutoimikunnan kokoonpanon. Työsuojeluvaltuutetut: Taneli Pirskanen ja Orvo Miettinen, työsuojelun 1. varavaltuutetut: Kaarina Villa ja Mervi Tukiainen sekä työsuojelun 2. varavaltuutetut: Satu Mäkelä ja Juha Tukiainen. Työnantajan edustajina työsuojelutoimikunnassa ovat Harri Saarinen ja työsuojelupäällikkö Anne Vrcelj.
 • jäsentilastot 30.9.2019: paikallisseurakuntia 59, ryhmiä 9, jäseniä 4659 (ed. neljännes 4653).
 • jäsentilastot 31.12.2019: paikallisseurakuntia 59, ryhmiä 9, jäseniä 4624 (ed. neljännes 4659).

Työvaliokunta valmisteli asioita hallituksen käsiteltäväksi. 

Työvaliokunta 1.4.2020

Työvaliokunta merkitsi pöytäkirjaan, että: 

 • pääkonferenssin yleiskokous siirtyy kesältä 2020 keväälle 2021.
 • Teuvo Miettisen säätiö on joutunut leikkaamaan adventtikirkolle myönnettäviä avustuksia johtuen sijoitusmarkkinoiden haastavasta tilanteesta alkuvuonna 2020.
 • Unionilla on tällä hetkellä myynnissä useita osakehuoneistoja, joita ei yrityksistä huolimatta ole saatu myydyksi. Pääasiallinen myynnin este on ollut sijaintipaikkakunnan heikko markkinatilanne.

Työvaliokunta päätti vallitsevan poikkeustilan vuoksi: 

 • peruuttaa valtakunnalliset tapahtumat toukokuun loppuun saakka. Paikallisseurakunnat palvelevat vain internetin kautta 31.5. asti.
 • että Suomen Adventtikirkon toimisto palvelee maanantaista keskiviikkoon toukokuun loppuun saakka.
 • siirtää kesälle 2020 suunnitellut valtakunnalliset kesäjuhlat vuodella eteenpäin, uusi ajankohta on 8.–13.6.2021.
 • siirtää kesäkuun 2020 tapahtumat ja leirit pidettäväksi mahdollisesti myöhemmin.
 • ettei Toivonlinnassa järjestetä poikkeustilan aikana tapahtumia ja niitä varten majoitusta tai ruokapalveluja.
 • järjestää tarvittavat kokoukset ja neuvottelut sähköisesti.

Työvaliokunta valmisteli asioita hallituksen käsiteltäväksi. 

Työvaliokunta 5.4.2020

Työvaliokunta merkitsi pöytäkirjaan: 

 • hallituksen koolle kutsuman yhteistoimintaneuvottelun tuloksen, joka koski koulutoimen koko hallinto- ja tukipalvelujen henkilöstöä (keittiö, siivous ja asuntola). Neuvotteluissa päästiin yhteisymmärrykseen tarpeesta henkilöstön töiden uudelleenjärjestämiseksi sekä lomauttamiseksi poikkeustilan aikana, kun koulujen opetus on siirtynyt pääasiassa etäopetukseen. Neuvotteluissa sovittiin, että henkilöstö pitää mahdollisuuksien mukaan vuosilomansa ennen lomautuksen alkua.

Työvaliokunta valmisteli asioita hallituksen käsiteltäväksi. 

Työvaliokunta 8.4.2020

Työvaliokunta hyväksyi:

 • alustavasti työntekijöiden kesän 2020 vuosilomat, jotka vielä tarkistetaan mahdollisen poikkeustilan jatkumisen vuoksi.
 • hengellisten juhlien järjestämisen netissä 12.–14.6.2020 (ks. hengellisetjuhlat.fi) sekä Nykyaika-lehden kesäkuun teemanumeron lähettämisen kaikkiin jäsentalouksiin, koska kesäjuhlat siirtyivät vuoteen 2021.

Työvaliokunta merkitsi pöytäkirjaan: 

 • sopimuksen yhteistoiminnanneuvottelukunnan perustamisesta. Sopimus on allekirjoitettu Suomen Adventtikirkon työntekijäryhmien edustajien kanssa, ja se on voimassa 31.7.2023 saakka. Työntekijäryhmien edustajien toimikausi on aina määräaikainen. Neuvottelukuntaan kuuluvat 31.7.2021 saakka pastorien ja kenttätyöntekijöiden edustajina Taneli Pirskanen ja Kaarina Villa (varalla Satu Mäkelä), hallinnon ja toimiston henkilökunnan edustajina Milla Saarinen ja Orvo Miettinen (varalla Juha Tukiainen), sekä koulutoimen opetushenkilöstön edustajina Satu Keski-Saari ja Mikko-Pekka Niemistö. Koulutoimen hallinto- ja tukipalveluilla ei ole omaa edustajaa, joten mahdollisiin neuvotteluihin kutsutaan koko hallinto- ja tukipalvelujen henkilöstö.

Työvaliokunta valmisteli asioita hallituksen käsiteltäväksi.

Anne Vrcelj

Kerro kaverille

Kommentointi on suljettu.