Suomen Adventtikirkon hallituksen päätöksiä toimikaudella 2019–2022

0

Hallitus 14.6.2020

Hallitus:

  • päätti anoa rahankeräyslupaa Suomen Adventtikirkolle ja sen koulutoiminnalle.
  • palkkasi Veli-Lauri Kotilaisen kenttätyön harjoitteluun toiseksi vuodeksi Kauhajoelle ja Vaasaan.
  • hyväksyi Janne Kütimaan palkattoman vapaan 31.12.2020 saakka.
  • myönsi Kennet Engblomille opintovapaan 13.12.2020 alkaen hänen anomuksensa mukaisesti.
  • käsitteli Ruotsinkielisen adventtiseurakunnan johtokunnan ehdotuksen ja päätti palkata Jonathan Schmidtken ruotsinkieliseen työhön Ahvenanmaalle. Työvaliokunta tarkensi ko. työsuhteen ehdot ajalle 1.8.2020–1.7.2021.
  • totesi huhtikuussa 2020 valmistuneen hankesuunnitelman koskien Annankatu 7:n kiinteistön tarvitsemaa korjausta. Hankesuunnitelma on esitetty Annankadun adventtiseurakunnan edustajille sekä saatettu tiedoksi myös Annankatu 7:n toiselle omistajalle Ruotsinkieliselle adventtiseurakunnalle. Päätettiin, että hankesuunnitelma käsitellään ylimääräisessä hallituksen kokouksessa Ruotsinkielisen adventtiseurakunnan johtokunnan kanssa.
  • käsitteli talousraportit tammi–huhtikuulta. Kymmenykset ovat laskeneet 4,13 % verrattuna samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna. Seurakunnallisen toiminnan tulos oli -91 661,11 € ja koulutoimen tulos -145 564,39 €. Suomen Adventtikirkon tulos oli tappiollinen yhteensä 237 225,50 €. Tulos sisältää poistoja 147 831,88 €.
  • käynnisti keväällä 2020 yhteistoimintaneuvottelut seurakunnallisen työn työntekijöiden kanssa työn kehittämiseksi, uudistamiseksi sekä talouden vahvistamiseksi. Keskustelua jatketaan syksyllä 2020.
  • oli esittänyt vuoden 2020 talousarvion laatimisen yhteydessä 50 000 €:n säästötavoitteen Suomen kristilliselle yhteiskoululle (myöhemmin SKYK). Hallitus pyysi yhteiskoulun rehtoria kokoamaan työryhmän ja miettimään mm. asuntolakonseptia sekä toimittamaan asiasta raportin hallitukselle keväällä 2020. Hallitus kuuli rehtorin esittämän työryhmän raportin huhtikuussa. Rehtori kertoi, että SKYK:n nykyisille ja entisille asuntolan oppilaille tehtiin kysely, jossa selvitettiin heidän kokemustaan asuntolan tuottamista palveluista. Yhteiskoulun asuntolan ja keittiön käyttöaste on ollut viikonloppuisin vähäinen, koska monet oppilaat ja opiskelijat menevät viikonlopuksi kotiin. Rehtori kertoi, että mikäli asuntola olisi auki kaksi viikonloppua kuukaudessa ja muina kiinni, olisi mahdollista panostaa laadullisesti viikonlopun ohjelmaan. Tällöin asuntolanohjaajia voisi olla yksi vähemmän ja samoin keittiön henkilökuntaa. Paikalle tarvittaisiin kuitenkin myös nuorisotyöntekijä Unionin palkkaamana, kuten tähänkin saakka. Tämä tarkoittaisi yhteiskoulun osalta yli 50 000 €:n säästöä hallituksen päätöksen mukaisesti. Hallitus päätti käynnistää yhteistoimintaneuvottelut tuotannollisista ja taloudellisista syistä, jotka käytiin yhteisymmärryksessä työntekijöiden kanssa. Lisäksi SKYK:n johtokunta ja koulutoimen johtokunta puolsivat yhteistoimintaneuvottelujen tekemää esitystä asiassa etenemiseksi. Hallitus hyväksyi yhteistoimintaneuvottelujen tuloksen, ja näin ollen SKYK:n asuntola on auki 1.8.2020 alkaen vain kahtena viikonloppuna kuukaudessa aikaisemman kolmen sijaan, ja siten asuntolan ja keittiön henkilökunnassa tarvitaan yhteensä kaksi työntekijää vähemmän. Vähennys toteutetaan siten, että keittiöön ei palkata eläköityvän tilalle uutta työntekijää ja Minna Heikkilä siirtyy asuntolasta koulusihteeriksi. Asuntolanohjaajina jatkavat henkilö, jonka nimeä ei tietosuojasyistä voida mainita, ja Rauno Vartiainen sekä heidän lisäkseen jatketaan nuorisotyöntekijän palkkaamista. Tehtävään palkataan nainen tukemaan asuntolan oppilaita hengellisesti ja henkisesti. Liisa Nykänen kutsuttiin kesän jälkeen kouluvuoden alkuun nuorisotyöntekijäksi SKYK:n asuntolaan.
  • päätti hakea tukea Trans-Euroopan osastosta some-evankeliointia varten. Osasto myönsi myöhemmin kesällä 2020 tukea some-evankeliointiin 23 639,84 €.

Joona Päätalo mediatyöhön

Adventtikirkon hallitus päätti kokouksessaan 14.6.2020 vahvistaa kirkon mediatyötä ja palkkasi Joona Päätalon kokoaikaiseksi mediatoimittajaksi 1.9.2020–31.8.2021. Joona avusti Lanut-jaostoja jo kesän aikana sekä toimi mediatyössä osa-aikaisesti 1.6.–31.8.2020. Joonan tehtävänä on tuottaa erityisesti nuorten aikuisten kanssa sosiaaliseen mediaan materiaalia kaikenikäisille. Pysytään kanavilla Adven7ube Facebook, Adven7ube Instagram ja Advent7ube YouTube!

Anne Vrcelj

Kerro kaverille

Kommentointi on suljettu.