Suomen Adventtikirkon hallituksen päätöksiä toimikaudella 2019–2022

0

Hallitus 9.12.2020

Hallitus päätti palkata Evita Ilolan määräaikaisesti elokuun 2021 loppuun saakka Turun adventtiseurakuntaan seurakuntapastoriksi, kunnes Ilola siirtyy opiskelemaan syksyllä 2021.

Hallitus 20.12.2020  

Hallitus hyväksyi: 

 • Kai Lempisen anomuksen mukaisesti 7.1.2021 alkaen osa-aikaisen työsuhteen hänen toimiessaan opettajana ja koulupastorina Tampereen kristillisellä koululla. 
 • Kerttuli Giantzaklidisin pyynnön siirtymisestä Media7 Raamattuopiston johtajuudesta kenttätyöhön 1.1.2021 alkaen. Giantzaklidis toimii Piikkiön ja Salon adventtiseurakuntien pastorina.  
 • Media7 Raamattuopiston vt. johtajaksi Aimo Helmisen oman toimen ohella.
 • seurakunnallisen työn työntekijöiden palkkojen nostamisen 1,67 %. 
 • eläkkeiden korotuksen 0,5 %, joka vastaa työeläkeindeksin nousua vuonna 2021. 
 • työvaliokunnan pöytäkirjat 21.10.2020, 4.11.2020, 2.12.2020 ja 7.12.2020.

Hallitus: 

 • hyväksyi Suomen Adventtikirkon talousarvion vuodelle 2021, joka on laadittu sillä olettamalla, että korona ei estä merkittävästi normaalin toiminnan toteuttamista. Adventtikirkon talousarvio kyettiin rakentamaan 50 000 € korkeammalle tasolle kuin vuonna 2020 johtuen hyvästä kymmenyskehityksestä kuluneen vuoden aikana. Todettiin kiitollisena jäsenistön uskollisuus haastavana vuotena, jona korona on vaikuttanut toimintaan. Sääntömääräiset tilitykset kansainväliselle kirkolle (pääkonferenssi 2 %, Trans-Euroopan osasto 5 % ja Newbold College 1 %) ovat edelleen 8 % kymmenyksistä. Vuonna 2020 aloitetut evankeliointiprojekti sosiaalisessa mediassa (Adven7ube) ja OIKOS-projekti jatkuvat vuonna 2021 ja Trans-Euroopan osasto tukee niitä 46 000 € :lla. Koulujen osalta Suomen kristillinen yhteiskoulu (myöhemmin SKYK) tarvitsee tukea ensi vuoden aikana 210 000 € (edellinen vuosi 260 000 €). Talousarvio sisältää 90 000 € siirrot unionin rahastoista, millä talousarvio on saatu tasapainoon ennen poistoja.  
 • vahvisti koulutoimen koulukohtaiset talousarviot vuodelle 2021. Kouluista erityisesti Siikasalmen kristillisen koulun talous on vahvistunut oppilasmäärän kasvun vuoksi eikä se enää tarvitse kirkon tukea vuonna 2021. Kopun kristillisen koulun ja Tampereen kristillisen koulun talousarviot ovat ylijäämäisiä, ja toiminta on vakiintunut taloudellisesti kestävälle pohjalle. SKYK tarvitsee edelleen kirkon tukea, johon osaltaan vaikuttavat merkittävät investoinnit digitalisaation kehittämiseen vuonna 2021, ilman näitä määrärahan tarve olisi ollut alle 200 000 €. SKYKin osalta oppilasmäärän kehitys on ollut positiivinen ja henkilöstökuluihin on tehty säästöjä 2020 aikana. 

Hallitus: 

 • päätti toteuttaa Aitorannan alueen lämmitysjärjestelmän vaihtamisen taloudellisempaan, maalämpöön perustuvaan, järjestelmään. Tekniset ja rahoitukselliset yksityiskohdat tarkentuvat kevään 2021 aikana.
 • merkitsi pöytäkirjaan Opetushallituksen hyväksymän peruskoulujen adventistisen uskonnonopetuksen suunnitelman, jonka mukaan uskontoa opetetaan adventtikirkon kristillisissä kouluissa ja jonka mukaan adventistista uskonnonopetusta on mahdollista saada tavallisissa kouluissa, mikäli opetukseen osallistuu vähintään kolme oppilasta.

Työvaliokunta 21.10.2020: 

Työvaliokunta hyväksyi: 

 • kevään 2021 lähetysviikon uhrilahjaksi OIKOS-projektin. 
 • järjestyksenvalvontakoulutuksen kustantamisen asiasta kiinnostuneille vapaaehtoisille ja työntekijöille, sillä edellytyksellä, että he voivat palvella järjestyksenvalvonnassa adventtikirkon suurimmissa tapahtumissa. Siviilipalvelusvelvolliset voivat myös suorittaa järjestyksenvalvontakoulutuksen palveluksensa aikana ja heidän lupakorttinsa hankintakulut voidaan kustantaa samasta syystä kuin edellä. 
 • päivityksen valtakunnallisen perhe-, lapsi- ja nuorisotyöntekijätoimikunnan kokoonpanoon: Virolainen Jani (pj.), Iivari Sirpa, Ilola Evita, Johnson Veera, Lempinen Kai ja Nykänen Liisa. 

Työvaliokunta merkitsi pöytäkirjaan: 

 • jäsentilastot 30.9.2020: paikallisseurakuntia 59, ryhmiä 9, jäseniä 4522 (ed. neljännes 4532). 

Työvaliokunta 4.11.2020: 

Työvaliokunta: 

 • myönsi evankelioimismäärärahan toteutuneita kuluja vastaan Kajaanin adventtiseurakunnalle ja Kuusamon adventtiseurakunnalle ko. seurakuntien anomusten perusteella. 
 • hyväksyi pääkonferenssin suunnitelman, jonka mukaan vuoden 2021 kansainvälistä rukousviikkoa  varten tuotetaan videot kustakin aiheesta nuorten esittäminä. 

Työvaliokunta 2.12.2020: 

Työvaliokunta: 

 • päätti jatkaa Sirpa Nurmisen työsuhdetta Media7 Raamattuopiston vastaavana opinto-ohjaajana helmikuun 2021 loppuun saakka. 
 • keskusteli joistakin paikallisseurakunnista tulleista kyselyistä koskien lastenluokkien kolehteja. Työvaliokunta totesi, että paikallisseurakunnan johtokunta päättää, miten seurakunnassa kerättävät lastenluokkien kolehdit käsitellään. 

Työvaliokunta hyväksyi:  

 • Suomen kristillisen yhteiskoulun anomuksen mukaisesti digitalisaatio-projektin, joka otetaan huomioon kirkon yhteiskoululle myöntämässä määrärahassa vuodelle 2021. 
 • laitehankintaprojektin paikallisseurakuntien evankeliointivälineiksi. Ko. laitteella voi kuunnella radiota, mutta myös muistikortille ladattuja hengellisiä puheita. 
 • seurakuntakalenterin vuodelle 2021, joka on julkaistu osoitteessa nykyaika.fi/tietoa/. 

Työvaliokunta 7.12.2020: 

Työvaliokunta: 

 • hyväksyi, että Minna Heikkilä voi tehdä opinnäytetyönsä adventtikirkon toimistossa suorittamansa työharjoittelun aikana. 
 • myönsi evankelioimismäärärahan Liperin adventtiseurakunnalle. 
 • päätti, että Toivonlinnan vuokraustoiminta toteutetaan kirkon arvojen mukaisesti. 
 • päätti ohjeistaa paikallisseurakuntien toimintaa koronan aikana, että ne seuraavat edelleen viranomaisten ohjeita koskien niiden alueellisia ja paikallisia suosituksia ja rajoituksia. 

Työvaliokunta merkitsi pöytäkirjaan: 

 • että vaikka Nurmi-Sorilan osayleiskaava on hyväksytty, ei edelleenkään ole tietoa, milloin Tampereen kaupunki aloittaa asemakaavoituksen. 
 • Annankatu 7:ää koskevan kesällä 2020 aloitetun kaavamuutosprosessin etenemisen, jonka arvioidaan valmistuvan loppusyksystä 2021. Kirkon tavoitteena on kaavamuutoksen kautta saada muutettua ko. kiinteistön käyttötarkoitusta enemmän asuinrakentamispainotteiseksi.  

Anne Vrcelj 

Kerro kaverille

Kommentointi on suljettu.