Suomen Adventtikirkon hallituksen päätöksiä toimikaudella 2019–2022 

0

Minna Heikkilä hallinnon sihteeriksi 

Adventtikirkon hallinnon sihteerinä ja siviilipalveluslaitoksen yhteyshenkilönä toiminut pitkäaikainen kirkon työntekijä Mervi Tukiainen on siirtymässä eläkkeelle kesällä 2021. Sydämellinen kiitos Merville yhteisistä työvuosista ja taivaan Isän runsasta siunausta uuteen elämänvaiheeseen. 

Adventtikirkon hallitus valitsi uudeksi hallinnon sihteeriksi ja adventtikirkon siviilipalveluslaitoksen yhteyshenkilöksi vuoden vaihteen aikoihin toteutetun hakuprosessin jälkeen Minna Heikkilän. Heikkilä aloitti kirkon palveluksessa 1.4.2021. Haluan toivottaa Minnan tervetulleeksi uuteen työhön sekä taivaan Isän runsasta siunausta uusiin tehtäviin. 

Jani Virolainen ADRA Finland säätiö sr:n toiminnanjohtajaksi 

ADRA Finland säätiö sr:n toiminnanjohtajana pitkään toiminut Heimo Lempinen on siirtymässä eläkkeelle kesällä 2021. Lämmin kiitos Heimolle ADRAn luotsaamisesta ja taivaan Isän runsasta siunausta uuteen elämänvaiheeseen. 

Säätiön hallitus valitsi vuoden vaihteen aikoihin toteutetun hakuprosessin jälkeen uudeksi toiminnanjohtajaksi adventtikirkon Lanut-jaostojen jaostojohtajana pitkään toimineen Jani Virolaisen. Virolainen aloittaa uusissa tehtävissään 1.6.2021. Lämmin kiitos Janille yhteisistä työvuosista ja taivaan Isän runsasta siunausta uusiin haasteisiin. 

Hallituksen päätöksiä talvella 2021:  

Hallitus hyväksyi: 

  • Aitorannan alueella sijaitsevan kolmen asunnon G-rivitalon muuttamisen koulun käyttöön soveltuviksi tiloiksi. Samassa yhteydessä hyväksyttiin toteutettaviksi tarvittavat peruskorjaukset (mm. katon uusiminen ja julkisivun maalaus). Kokonaiskustannusarvio ko. hankkeelle on 150 000 €, ja Tampereen kristillinen koulu maksaa investoinnin takaisin kirkolle erillisellä investointivuokran osuudella. 
  • Ruotsinkielisen adventtiseurakunnan (Finlands Svenska Adventkyrka) johtokunnan esityksen mukaisesti Solomon Deduan ja Jonathan Schmidtken palkkaamisen osa-aikaisesti kesään 2022 saakka. 

Työvaliokunnan päätöksiä talvella 2021: 

Työvaliokunta: 

  • päätti jatkaa Sirpa Nurmisen työsuhdetta Media7 Raamattuopiston vastaavana opinto-ohjaajana elokuun 2021 loppuun saakka. 
  • hyväksyi Kallioniemen leiri- ja kurssikeskuksen kesätyöntekijät sekä Lanut-jaostojen kesätyöntekijät kesän 2021 leireille, mikäli leirit voidaan järjestää. 
  • hyväksyi uusintapainoksen tekemisen Ellen G. Whiten Tie Kristuksen luo -kirjasta. 
  • totesi Annankatu 7:n kiinteistön tilanteesta sen, että kaavoitusprosessi etenee suunnitellusti. Helsingin kaupunki sai asemakaavan muutoksesta osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olon aikana kaksi kannanottoa, joissa ei tullut esille mitään sellaista, minkä vuoksi asiasta pitäisi järjestää erillinen neuvottelu. Näin ollen kaavaehdotuksen laatiminen aloitetaan. Työvaliokunta totesi, että adventtikirkko laatii seuraavaksi Annankatu 7:n asemakaavoitusehdotukseen liitettäväksi palo- ja pelastussuunnitelman. 
  • hyväksyi muutokset seurakuntakalenteriin vuodelle 2021. Kalenteri julkaistaan osoitteessa www.adventist.fi/tietoa/

Anne Vrcelj 

Minna Heikkilän kuva: Johanna Tukiainen, Jani Virolaisen kuva: Pekka Kärkkäinen

Kerro kaverille

Kommentointi on suljettu.