Suomen Adventtikirkon hallituksen päätöksiä toimikaudella 2019–2022

0

Hallituksen päätöksiä syksyllä 2021

Tulevana kesänä on kaksi suurempaa jo muutamaan kertaan eteenpäin siirrettyä tapahtumaa koskien adventtiseurakuntien jäseniä; kesäkuussa on pääkonferenssin yleiskokous ja elokuussa Euroopan nuorisokongressi.

                      Pääkonferenssin yleiskokous järjestetään St. Louisissa 6.–11.6.2022, ja sitä on mahdollista seurata reaaliajassa osoitteessa www.gcsession.org. Jokainen unioni lähettää ko. kokoukseen omat edustajansa, mutta heidän osallistumisensa kokoukseen tulee olemaan mahdollista myös sähköisesti. Suomen Adventtikirkon edustajana on aina unionin johtaja itseoikeutettuna. Suomen Adventtikirkon johtajan Aimo Helmisen lisäksi hallitus on valinnut kokousedustajiksi Timo Flinkin, joka toimii Nykyaika-lehden päätoimittajana ja viestintäjaoston johtajana, sekä Niklas Rantasen, joka on Trans-Euroopan osaston johtokunnan jäsen ja Suomen Adventtikirkon hallituksen jäsen.

                      Kesän toisessa tapahtumassa on Suomella etuoikeus toimia isäntämaana, kun Euroopan nuorisokongressi (AYC22) järjestetään 2.–6.8.2022 Lahdessa. Nuorisokongressia on mahdollista seurata myös reaaliajassa netissä. Tapahtumaan tullaan tarvitsemaan sekä työntekijöitä että vapaaehtoisia erilaisiin tehtäviin, joten kesällä 2022 ei järjestetä valtakunnallisia kesäjuhlia, vaan mahdollisuuksien mukaan niiden sijaan pyritään järjestämään aluejuhlia.

                      Hallitus on päättänyt tukea Suomen Adventtikirkon paikallisseurakuntien osallistumista syksyllä 2022 järjestettävään valtakunnalliseen yhteiskristilliseen evankeliointikampanjaan, jota koordinoi medialähetysjärjestö IRR-TV. Paikallisseurakuntien on mahdollista saada näkyvyyttä ”Se löytyi” -mediamission kautta 19.9.–16.10.2022, ja ne voivat hakea tukea omiin media- ja evankeliointiprojekteihinsa evankelioimistyön jaostosta toimintasuunnitelmiensa mukaisesti. Näitä projekteja varten kerätään erityisuhrilahja sapattina 16.4.2021 kaikissa Suomen Adventtikirkon paikallisseurakunnissa. Ko. evankeliointikampanjasta on lisätietoja osoitteessa: missio2022.fi.

                      Hallitus vastaanotti marraskuussa 2021 ADRA Finland säätiö sr:n irtisanoutumisen Happy Hand -kirpputorin toimitiloista Helsingissä osoitteessa Helsinginkatu 19, jossa myös Kallion adventtiseurakunta on kokoontunut. Paikallisseurakunta päätti esittää hallitukselle, että ko. liiketila laitetaan myyntiin. Hallitus hyväksyi paikallisseurakunnan ehdotuksen sekä päätti selvittää myös mahdollisuudet ko. liiketilan vuokraamisesta.

                      Hallitus on käsittelyt adventtikirkon kiinteistöihin liittyviä asioita. Annankatu 7:n kaavoitusprosessi on lähenemässä loppuaan, kun asemakaavoitus on saamassa lain voiman keväällä 2022. Suomen kristillisen yhteiskoulun käytössä olevia tiloja Toivonlinnassa on kunnostettu: koulutalon WC-tilat on remontoitu, molempien asuntoloiden puutarhan puoleiset sekä liikuntasalin siiven ikkunat on uusittu. Aitolahdessa lämmitysjärjestelmän muuttaminen maalämpöön on saatu valmiiksi Aitorannan tilalla.

                      Syksyn aikana on myös tapahtunut henkilöstömuutos, Veli-Lauri Kotilainen siirtyi opintovapaalle 1.12.2021 alkaen.

                      Hallitus käsitteli Kuntoparantolasäätiö sr:n viimeisen tilinpäätöksen, koska Kuntoparantolasäätiö sulautui 1.10.2021 Teuvo Miettisen säätiö sr:ään. Tällöin Kuntoparantolasäätiö lakkasi toimimasta itsenäisenä säätiönä, mutta Teuvo Miettisen säätiö jatkaa sen tarkoituksen toteuttamista sulautumisen yhteydessä Kuntoparantolasäätiöstä saamillaan varoilla.

                      Joulukuun hallituksen kokouksen tärkeimpiä asioita on käsitellä jaostojen toimintasuunnitelmat sekä unionin talousarvio tulevalle vuodelle. Talousarvio vuodelle 2022 on alijäämäinen 401 248 € Tämä vastaa tilikauden poistojen määrää. Kun poistoja ei voida talousarviossa rahoittaa, tarkoittaa se sitä, että emme pysty myöskään tarvittavalla tavalla varautumaan kiinteistöjen vanhetessa eteen tuleviin peruskorjauksiin. Talousarvion laadinnassa on otettu huomioon seuraavat oletukset: 1) Kymmenysperuste on suomalaisten paikallisseurakuntien osalta sama kuin vuoden 2021 talousarviossa. Ruotsinkielisen adventtiseurakunnan (Finlands Svenska Adventkyrka) kymmenysperuste on 5 000 € suurempi kuin vuonna 2021. Kymmenysperuste vuodelle 2022 on yhteensä 2 850 000 €. Kustannusten noustessa kymmenysperustetta olisi tärkeätä nostaa, mutta vuoden 2021 lokakuun kymmenyskertymän perusteella se ei ollut mahdollista. 2) Kymmenystilitys pääkonferenssille nousee 0,1 %, mutta Trans-Euroopan osasto kompensoi tämän unioneilleen. 3) Kirkon työntekijöiden palkkoihin on tehty yleiskorotukset. Työbudjetit on pääsääntöisesti pidetty ennallaan. Henkilöstökulut kokonaisuudessaan ovat lähellä vuoden 2021 tasoa. 4) Oikos-nuorisotyönprojekteja jatketaan vuonna 2022. 5) Nuorisotyöhön Suomen kristillisen yhteiskoulun asuntolassa on varaus yhdelle täydelle henkilötyövuodelle kouluvuoden aikana. 6) Mediatyötä on tarkoitus kehittää ja osoittaa siihen tarvittavat resurssit. 7) Siikasalmen kristillisen koulun taloudellinen tilanne paranee huomattavasti vuodesta 2021 kasvaneen oppilasmäärän johdosta. Tampereen kristillisen koulun ja Kopun kristillisen koulun talousarviot saadaan laadittua tasapainoisiksi. Suomen kristillinen yhteiskoulu tulee tarvitsemaan kirkon tukea vuonna 2022. Koulujen budjetit pystytään laatimaan, kun saadaan tieto lopullisesta valtionosuusmäärästä vuodelle 2022. 8) Toivonlinnan kiinteistöjen peruskorjauksiin varataan kuluneen vuoden tapaan 100 000 €:n ylimääräinen määräraha. Tämä rahoitus tulee budjettirahoituksen ulkopuolelta Unionin kassavaroista. Aitolahden kiinteistön osalta varaudutaan tiestön peruskorjaukseen, jonka kustannusten kattamiseen osallistuvat kiinteistön kaikki toimijat. Lopullinen kustannusarvio tarkentuu kevään 2022 aikana. 9) Unionin rahastoja käytetään 192 000 € talousarvion tasapainottamiseksi. 10) Todennäköisesti korona tulee vaikuttamaan toimintaan myös vuonna 2022 siten, että kaikkea talousarviossa huomioitua toimintaa ei voida täydessä laajuudessa toteuttaa. Toisaalla tässä lehdessä on artikkeli kirkon toiminnasta vuodelta 2021 sekä toimintasuunnitelmista vuodelle 2022.

Harri Saarinen ja Anne Vrcelj

Kerro kaverille

Kommentointi on suljettu.