Hallituksen päätöksiä

0

Suomen Adventtikirkon hallituksen päätöksiä toimikaudella 2023–2026

Touko–kesäkuu 2023

Suomen Adventtikirkon yleiskokous kokoontui kaksiosaiseen kokoukseensa 30.4.–1.5. ja 11.6. Uuden toimikauden alettua uusi hallitus on kokoontunut kolme kertaa kevään ja kesän aikana: 18.5., 18.6. ja 27.6. Seuraavassa lueteltuna hallituksen päätöksiä. Seuraavan kerran hallitus kokoontuu syyskuussa.

Hallitus valitsi

 • Ruotsinkielisen adventtiseurakunnan ehdotuksen mukaisesti Jonathan Schmidtken Ruotsinkielisen adventtiseurakunnan seurakunnanjohtajaksi toimikaudeksi 2023–2026.
 • Ruotsinkielisen adventtiseurakunnan ehdotuksen mukaisesti Göran Hansenin Ruotsinkielisen adventtiseurakunnan seurakunnanjohtajaksi Jonathan Schmidtken perhevapaan ajaksi 1.7.2023–31.3.2024.
 • Ruotsinkielisen adventtiseurakunnan ehdotuksen mukaisesti Jimmy Hällströmin Ruotsinkielisen adventtiseurakunnan kirjanpitäjäksi toimikaudeksi 2023–2026.
 • Merja Kinnusen koulutoimen johtajaksi toimikaudeksi 2023–2026.
 • koulutoimen johtokunnan toimikaudeksi 2023–2026:
  • Helminen Aimo
  • Saarinen Harri
  • Kinnunen Merja
  • Ahonen Simo
  • Helin Linda
  • Kuusisto Arniika
  • Rytman Kristiina
  • Turunen Ossi.
 • Anitra Arkko-Saukkosen Suomen kristillisen yhteiskoulun rehtoriksi 1.12. alkaen. Ennen Arkko-Saukkosen aloittamista vt. rehtorina toimii Juha Pekkala. Suomen Adventtikirkon muiden koulujen osalta nykyiset rehtorit jatkavat tehtävissään: Anita Syväsalmi Kopun kristillinen koulu, Jari Keronen Siikasalmen kristillinen koulu ja Merja Kinnunen Tampereen kristillinen koulu.
 • Petri Hautakosken Kallioniemen leiritilan johtajaksi toimikaudeksi 2023–2026.
 • Sirpa Iivarin osa-aikaiseksi lastentyön ja perhetyön johtajaksi toimikaudeksi 2023–2026.
 • Tiina Kerosen osa-aikaiseksi polunkävijätyön johtajaksi ja nuorisojohtajaksi nuorten aikuisten työhön toimikaudeksi 2023–2026.
 • Ida Nabin osa-aikaiseksi varhaisnuorisotyön johtajaksi toimikaudeksi 2023–2026.
 • Mikael Takamaan osa-aikaiseksi nuorisojohtajaksi nuorisotyöhön toimikaudeksi 2023–2026.
 • Atte Helmisen osa-aikaiseksi Lanut-jaostojen johtajaksi toimikaudeksi 2023–2026.
 • Taneli Pirskasen osa-aikaiseksi terveystyön jaoston johtajaksi toimikaudeksi 2023–2026.
 • Mikael Takamaan osa-aikaiseksi seurakuntatyöntekijäksi toimikauden 2023–2026 ajaksi Oikos-projektiin ja nuorisotyöhön Uudenmaan alueella.
 • Miika Helmisen seurakuntatyöntekijäksi toimikauden 2023–2026 ajaksi Turun alueen ja Suomen kristillisen yhteiskoulun asuntolan nuorisotyöhön.
 • Minttu Rantasen osa-aikaiseksi seurakuntatyöntekijäksi Suomen kristillisen yhteiskoulun asuntolan nuorisotyöhön 1.8.2023–31.1.2024.
 • Seppo Putkosen osa-aikaiseksi seurakuntatyöntekijäksi Rovaniemen seurakuntaan 1.9.2023–31.8.2024.
 • Katarina Andalovan ohjaajaksi Oikos Vantaa -projektiin 1.8.2023–31.8.2024.
 • Teemu Toprakin osa-aikaiseksi ohjaajaksi Oikos Vantaa -projektiin 1.8.2023–31.8.2024.
 • Jetro Perhon osa-aikaiseksi ohjaajaksi Oikos Espoo -projektiin 1.8.2023–31.8.2024.
 • Atte Helmisen Media7 Raamattuopiston johtajaksi toimikaudeksi 2023–2026.
 • Aimo Helmisen Nykyaika-lehden päätoimittajaksi toimikaudeksi 2023–2026. Nykyaika-lehdelle valittiin pääkirjoitustiimi:
  • Timo Flink
  • Aimo Helminen
  • Ansku Jaakkola
 • Timo Flinkin Media7 Julkaisujen Raamatun Sanoman päätoimittajaksi toimikaudeksi 2023–2026.
 • Atte Helmisen kenttäsihteeriksi toimikaudeksi 2023–2026 oman toimen ohella.
 • Harri Saarisen kristillisen vastuun jaoston johtajaksi toimikaudeksi 2023–2026 oman toimen ohella.
 • Atte Helminen kirjallisuustyön jaoston johtajaksi toimikaudeksi 2023–2026 oman toimen ohella.
 • Aimo Helmisen uskonnonvapausjaoston johtajaksi toimikaudeksi 2023–2026 oman toimen ohella.
 • Timo Flinkin Suomen Adventtikirkon tietosuojavastaavaksi toimikaudeksi 2023–2026.
 • Jani Virolaisen Suomen Adventtikirkon henkilöstöpäälliköksi toimikaudeksi 2023–2026.
 • Jani Virolaisen Suomen Adventtikirkon työsuojelupäälliköksi toimikaudeksi 2023–2026.

Hallitus hyväksyi

 • muutoksen koulutoimen johtosääntöön. Muutoksen mukaan Suomen Adventtikirkon ylläpitämien koulujen rehtoreiden työsuhteet eivät määräydy Suomen Adventtikirkon toimikausien mukaan.
 • Ida Nabin seurakuntapastorin tehtävän vakinaistamisen 1.9.2023 alkaen. Nabin työkenttä on Tampereen Aitolahden adventtiseurakunta.
 • Veera Johnsonin työsuhteen jatkumisen 31.12.2023 saakka. Johnson työskentelee mediatoimittajana ja seurakuntatyössä Mikkelissä.
 • naistyön jaoston johtajan valinnan siirtämisen syksylle 2023. Jaoston johtajana jatkaa Anne Vrcelj. Tehtävää hoidetaan oman toimen ohessa.
 • että Anne Vrcelj toimii hallinnon asiantuntijan tehtävissä 30.9.2023 saakka.

Hallitus päätti

 • kokoontua strategiaviikonloppuun Toivonlinnaan 9.–10.9.2023 yhdessä jaostojohtajien kanssa työstämään Suomen Adventtikirkon yleiskokouksen hyväksymän strategian pohjalta toimintasuunnitelmaa toimikaudelle 2023–2026.
 • työvaliokunnan kokoonpanon toimikaudeksi 2023–2026:
  • Unionin johtaja
  • Unionin pääsihteeri
  • Unionin talousjohtaja
  • Timo Flink
  • Kaarina Villa
  • 1–2 vaihtuvaa hallituksen maallikkojäsentä.
 • liittää sapattikoulutyön jaoston johtajan tehtävän henkilökohtaisen evankelioimistyön jaoston johtajan tehtäviin toimikaudeksi 2023–2026. Tehtävää hoidetaan oman toimen ohella.
 • liittää koulukasvatusjaoston johtajan tehtävän koulutoimenjohtajan tehtäviin. Tehtävää hoidetaan oman toimen ohella.
 • ottaa vastaan Teuvo Miettisen säätiön myöntämän tuen terveystyön jaoston työntekijän palkkaamiseen.
 • että Kaarina Villa jatkaa Sympatia-keräyksen keräyskoordinaattorina 31.12.2023 saakka.
 • Suomen Adventtikirkon edustajista Suomen ekumeenisessa neuvostossa (SEN), jossa adventtikirkko on tarkkailijana. Neuvostossa adventtikirkkoa edustaa Suomen Adventtikirkon johtaja tai hänen valitsemansa varahenkilö. Neuvoston jaostoissa adventtikirkkoa edustaa:
  • Teologisen ja opillisen keskustelun jaosto: Timo Flink
  • Yhteiskunnallisten asioiden jaosto: Kirkon johtaja
  • Paikallisekumenian jaosto: Evankelioimistyön jaostojohtaja
  • Kasvatusasioiden jaosto: Koulukasvatusjaoston johtaja
  • Lapsi- ja nuorisotyön jaosto: Mikael Takamaa
  • Yhdenvertaisuusjaosto: Liia Kaitanen
  • Sektionen för finlandssvensk ekumenik: Aune Greggas
 • Suomen Adventtikirkon edustajista Suomen vapaakristillisessä neuvostossa (SVKN) ja sen hallituksessa. Neuvoston hallituksen jäseninä Suomen Adventtikirkosta ovat Unionin johtaja ja varajäsenenä Atte Helminen. Neuvostossa Suomen Adventtikirkkoa edustavat:
  • Unionin johtaja
  • Unionin pääsihteeri
  • Evankelioimistyön jaostojohtaja
  • Kenttätyön jaostojohtaja
  • Koulutoimen johtaja
 • kenttätyöntekijöiden sijoituksista:
  • Liia Kaitanen, Venäjänkielinen seurakunta
  • Ansku Jaakkola, Suolahti ja Viitasaari
  • Taneli Pirskanen, Kuopio
  • Sirpa Iivari, Turun alueen lapsi- ja perhetyö

Jani Virolainen

Uutisia ADRA Finland säätiöltä

Säätiön toiminnanjohtajan tehtävä oli avoimessa haussa 19.6.2023 saakka. Säätiö vastaanotti toiminnanjohtajan tehtävään 11 hakemusta. Työhakemuksiin ja ansioluetteloihin tutustumisen ja haastattelujen jälkeen säätiön hallitus valitsi uudeksi toiminnanjohtajaksi Merja Heikkilän. Heikkilä on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri ja siirtyy toiminnanjohtajan tehtävään Siikasalmen kristillisen koulun opettajan tehtävästä. Heikkilä aloittaa toiminnanjohtajan tehtävässä 1.8.2023.

Jani Virolainen

Kerro kaverille

Kommentointi on suljettu.