Hallituksen päätöksiä toimikaudella 2023–2026

0

Joulukuu 2023–tammikuu 2024

Suomen Adventtikirkon hallitus kokoontui vuoden 2023 viimeiseen kokoukseensa Tampereelle, Tampereen kristillisen koulun tiloihin, sunnuntaina 10.12. Hallituksen vuoden 2024 ensimmäinen kokous järjestettiin etäyhteydellä 9.1. Seuraavassa tietoa kokouksissa käsitellyistä asioista ja päätöksistä.

Hallitus vahvisti

 • koulutoimen talousarvion vuodelle 2024 koulutoimen johtokunnan ehdotuksen mukaisesti. Koulujen talousarvion laadintaa vaikeutti mm. se, että perusopetuksen valtionosuuksiin ei tullut korotuksia, vaikka yleinen kustannustaso on noussut voimakkaasti. Kopun kristillisen koulun tilanne on kuitenkin vakaa, kuten se on ollut jo useamman vuoden. Tampereen kristillisen koulun osalta taloustilanne on melko tiukka ja vaatii huolellista suunnittelua, että valtionosuudet kattavat kaikki toiminnan kulut. Siikasalmen kristillisen koulun osalta talousarvio on alijäämäinen 22 000 €. Oppilasmäärän kehitys on kuitenkin positiivinen, ja sen yhdistettynä säästöihin kuluissa pitäisi taata se, että vuonna 2025 talous on tasapainossa. Suomen kristillisen yhteiskoulun osalta tilanne on vaikea. Talousarvio vuodelle 2024 on alijäämäinen 320 000 €. Hallitus on perustanut työryhmän, jonka tehtävänä on tehdä esityksiä SKYKin talouden vahvistamiseksi.

Hallitus hyväksyi

 • kirkon talousarvion vuodelle 2024. Iloksemme voimme todeta, että kymmenykset kasvoivat vuoden 2023 aikana, ja täten kymmenysperusta vuoden 2024 talousarvioon voitiin laatia hieman korkeammalle tasolle kuin vuonna 2023. Silti pidemmän ajan trendi valitettavasti on se, että kymmenykset eivät ole kasvaneet samassa suhteessa kuin yleinen kustannustaso on noussut. Tämä luo haasteita palkata riittävästi työntekijöitä hengelliseen työhömme. Tämän lisäksi haasteena on löytää rahoitus koulutoiminnan alijäämälle. Talousarviossa on jouduttu myös leikkaamaan rahoitusta kiinteistöjen korjauksiin. Kokonaisuutena voidaan todeta, että kirkon talousarvio on hyvin tiukka ja vaatii tiukkaa kulujen seurantaa vuoden 2024 aikana.
 • palkkayksikön arvoksi 26,50 € vuodelle 2024. Palkkayksikön arvoon tehtiin 3,81 % korotus vuodelle 2023 ja nyt vuodelle 2024 korotus on 2,51 %. Kahden vuoden tarkastelujaksolla kokonaiskorotus on näin ollen 6,32 %. Korotus vastaa yleisesti työehtosopimuksissa sovittua palkkatason kehitystä.
 • ruotsinkielisen adventtiseurakunnan ehdotuksen Solomon Deduan palkkaamisesta 31.12.2024 saakka Helsingissä toimivaan Living Spring -ryhmään.
 • kenttätyöntekijöiden sijoitukset. Veli-Lauri Kotilaisen huoltoalueena jatkuu Vaasa mutta Kauhajoen tilalle tulee Tervajoki. Tiina Keronen siirtyy 1.1.2024 alkaen nuorisotyöhön Tampereen Aitolahden ja Ilomäentien seurakuntiin. Tarkemmat tiedot seurakunnista työntekijöineen osoitteessa www.adventist.fi/seurakunnat.
 • jaostojen toimintasuunnitelmat vuodelle 2024.
 • varhaisnuorisotyön jaoston toimikunnan kokoonpanon: Nab Ida (puheenjohtaja), Kauppinen Pauliina, Korpijärvi Erik, Källman Alex, Ostrovljanovic Marjukka ja Sankila Merja.
 • evankelioimistyön jaoston toimikunnan kokoonpanon: Helminen Atte (puheenjohtaja), Hillberg Taisto, Konola Mari, Aluko Kristi, Ruissalo Jari, Takamaa Mikael ja Villa Kaarina.
 • raamattuopiston toimikunnan kokoonpanon: Helminen Atte (puheenjohtaja), Flink Timo, Harjaks Kristel, Lempinen Kai ja Mäkelä Satu.
 • kansainvälisen työn toimikunnan kokoonpanon: Giantzaklidis Ioannis (puheenjohtaja), Adebayo Gabriel, Arusei Sally, Dedua Solomon, Giantzaklidis Kerttuli, Jaakkola Ansku, Kaitanen Liia, Kang Jingoo Reeon, Portela Thaysa, Saladaga Quennie ja Vehkavuori Sakari.

Hallitus päätti

 • kirkon ohjesääntöihin sidottujen korvausten määrät vuodelle 2024. Päätöksellä määritellään mm. kirkon matkakustannusten ja sairauskulujen korvaukset.
 • seurakunnallisen työn työntekijöiden palkat ja työbudjetit vuodelle 2024.
 • palkata Teemu Kerosen seurakuntatyön harjoitteluun 1.1.–31.8.2024. Kerosen työkenttänä ovat Jyväskylän ja Jämsän seurakunnat.
 • järjestää vuosikokouksen vuodesta 2023 tiistaina 7.5.2024 klo 18.00 Tampereen kristillisellä koululla.
 • perustaa noin 16,2 ha kokoisen luonnonsuojelualueen Suomen Adventtikirkon omistamalle kiinteistölle Hiirla 202-471-1-29 Kaarinassa. Luonnonsuojelualue muodostuu Toivonlinnan kampuksen tuntumaan, seurakunnan jäsenten parissa tunnettujen Rukousvuoren ja Näköalavuoren alueelle. Aloite luonnonsuojelualueen perustamisesta on lähtenyt liikkeelle Varsinais-Suomen ELY-keskukselta. ELY-keskus maksaa kirkolle luonnonsuojelualueen perustamisesta 78 000 €. Saatava korvaus varataan käytettäväksi Toivonlinnan kiinteistöjen peruskorjauksiin. Sopimus luonnonsuojelualueen perustamisesta tehdään sillä ehdolla, että alueen käyttöä jokaisenoikeuksilla voidaan jatkaa ja että alueella sijaitseva luontopolku, laavu ja huussi saavat olla alueella.

Hallitus valitsi

 • Anne Vrceljin naistyön jaostojohtajaksi oman toimen ohella toimikaudeksi 2023–2026.
 • Merja Kinnusen Suomen Adventtikirkon toiseksi edustajaksi Taneli Pirskasen lisäksi SVKN:n lasten ja nuorten hyvinvointitoimikuntaan toimikauden 2023–2026 ajaksi.

Hallitus myönsi

 • vihityn pastorin kunniavaltuutuksen 1.6.2023 eläkkeelle jääneelle Klaus Kalliokoskelle.
 • vanhemman lähetystyöntekijän kunniavaltuutuksen 1.3.2023 eläkkeelle jääneelle Onni Rytköselle.
 • vanhemman lähetystyöntekijän kunniavaltuutuksen 1.8.2023 eläkkeelle jääneelle Leila Sormuselle.

Jani Virolainen ja Harri Saarinen

Kerro kaverille

Kommentointi on suljettu.