Suomen Adventtikirkon hallituksen päätöksiä 2023–2026

0

Tammikuu–maaliskuu 2024

Suomen Adventtikirkon hallitus kokoontui vuoden 2024 toiseen kokoukseensa torstaina 7.3.2024 etäyhteydellä. Seuraavassa tietoa kokouksessa käsitellyistä asioista ja päätöksistä.

Hallitus hyväksyi

•     jaostojen toimintakertomukset vuodelta 2023: evankelioimistyön jaosto, kenttätyön jaosto, lanut-jaostot, terveys- ja raittiustyön jaosto, viestintäjaosto ja koulutoimi

•     terveys- ja raittiustyön jaoston toimintasuunnitelman vuodelle 2024

•     kansainvälisen työn toimintasuunnitelman vuodelle 2024

•     hälytyskorvauksen kiinteistönhoitajien työhön liittyen. Kiinteistönhoitoon liittyen voi tulla tilanteita (esim. lämmitysjärjestelmä, sääolosuhteet), jolloin työntekijää tarvitaan välttämättömiin työtehtäviin työajan ulkopuolella.

Hallitus päätti

•     hakea purkulupaa Aitorannan kiinteistöllä sijaitsevalle seurakuntatalolle (kirkko). Aitorannan kampuksella sijaitseva kirkkorakennus on ollut käyttökelvoton ja käytöstä poistettuna vuodesta 2013 lähtien.

Hallitus valtuutti

•     kirkon virkailijat valitsemaan Annankatu 7:n peruskorjaukseen liittyvän suunnittelutyön toteuttajan. Suunnittelutyöstä on pyydetty tarjoukset, ja virkailijat jatkavat neuvotteluja parhaimmat tar-joukset antaneiden yritysten kanssa.

Hallitus merkitsi

•     pöytäkirjaan Erja Rannan eron hallituksen jäsenyydestä.

Hallitus

•     keskusteli Tampereen Nurmi-Sorilan osayleiskaavan etenemisestä. Kirkon virkailijat jatkavat neuvotteluja Tampereen kaupungin projektiarkkitehdin kanssa saavuttaakseen kaavassa parhaat mahdolliset ratkaisut kirkon toiminnan kannalta.

•     vastaanotti Pirkanmaan adventtiseurakuntien, Nurmin Majakka ry:n ja yksityisten henkilöiden tekemän ehdotuksen henkilön palkkaamiseksi valtakunnalliseen vanhustyöhön ja ehdotuksen suunnitteluhankkeesta senioritalon rakentamiseksi Aitorannan kampukselle Tampereelle. Hallitus keskusteli asiasta ja totesi, että vanhustyön jaostotyöntekijän palkkaamiseen ei ole varoja. Vanhustyö on tärkeä osa seurakuntien toimintaa, ja siihen on mahdollista vastata seurakuntien diakoniatyön välityksellä. Hallitus ei myöntänyt rahoitusta suunnitteluhankkeelle, jossa selvitettäisiin ja suunniteltaisiin Aitorannan kampukselle senioritalon rakentamista. Hallitus totesi, että Tampereen kaupungin kanssa käytävien kaavaneuvotteluiden yhteydessä pidetään esillä mahdollisuutta kaavoittaa kirkon omistamalle alueelle rakennuspaikkoja myös senioriasumista varten.

Työvaliokunta 28.2.

•     päätti palkata Ronja ja Istvan Szalin hoitamaan Toivonlinnan kiinteistön majoitustoimintaa ajalle 16.2.–31.8.2024.

Tiedoksi

•     Nurmikoti Oy:n hallitus valitsi Anita Mutilan Nurmikodin toimitusjohtajaksi 12.3.2024 alkaen.

Jani Virolainen

Kerro kaverille

Kommentointi on suljettu.