Suomen Adventtikirkon hallituksen päätöksiä 2023–2026

0

Kesäkuu 2024

Suomen Adventtikirkon hallitus kokoontui sunnuntaina 9.6.2024 Tampereen kristillisen koulun tiloissa. Seuraavassa tietoa kokouksessa käsitellyistä asioista ja päätöksistä.

Hallitus valitsi

•     Jaana Poikosen hallituksen jäseneksi toimikaudelle 2023–2026. Hallitusta täydennettiin, kun yksi hallituksen jäsen erosi tehtävästään alkuvuodesta. Hallitus pyrkii vahvistamaan kokoonpanoaan vielä yhdellä jäsenellä.

•     Mandi Vehkavuoren ja Timo Flinkin Suomen Adventtikirkon edustajiksi pääkonferenssin yleiskokoukseen Yhdysval-toihin 3.–12.7.2025. Yleiskokoukseen osallistuvat Suomesta itseoikeutettuina edustajina Suomen Adventtikirkon johtaja Aimo Helminen sekä pääkonferenssin johtokunnan maallikkojäsen Niklas Rantanen.

Hallitus hyväksyi

•     terveys- ja raittiustyön jaoston toimikunnan kokoonpanon toimikaudelle 2023–2026: Hakkarainen Arto, Helminen Atte, Kuusisto Ritva, Maunu Eila (pj.), Pirskanen Taneli ja Saarinen Ronja.

Hallitus päätti

•     tehdä uuden vuokrasopimuksen Pelastusarmeijan kanssa tilojen vuokraamisesta Kopun kristillisen koulun käyttöön Nummelan Hiidenrannasta. Pelastusarmeija aloittaa mittavat rakennustyöt ja uusien tilojen myötä Kopun koulun tilavuokra tulee nousemaan merkittävästi. Kopun oppilasmäärä on kuitenkin ennusteiden mukaan kasvamassa, ja tämä merkitsee myös kasvavaa valtionrahoitusta. Tehtyjen laskelmien perusteella Kopun koulu pystyy jatkossakin kattamaan kaikki kulunsa saamillaan valtion-avustuksilla.

•     myydä asunnot Porista ja Pieksämäeltä.

•     toteuttaa Toivonlinnan kiinteistöllä sijaitsevan Onnela-nimisen asuinrakennuksen korjaustyön sekä asuntolan uimahallin ja poikien sauna- ja suihkutilojen korjaukset. Kustannusarvio on noin 150 000 Ä. Korjaukset rahoitetaan testamentilla saadun Porissa sijaitsevan asunnon myyntituotolla, arvio n. 55 000 Ä sekä Unionin Toivonlinnan kampuksen läheisyydessä omistamalle kiinteistölle perustetusta luonnonsuojelualueesta saadulla korvauksella, 78 000 Ä. Loppuosa kuluista katetaan Unionin kassavaroista.

•     että terveys- ja raittiustyön jaostojohtaja Taneli Pirskasen jaostojohtajan tehtäviin sisältyvät ETRA-liitto ry:n toiminnanjohtajan tehtävät. Asia on valmisteltu yhteistyössä ETRA-liitto ry:n kanssa.

•     aloittaa Adventist World Radion tar-joaman internetradioalustan käytön Suomessa. Asiasta tiedotetaan radion toiminnan alkaessa.

•     jatkaa Oikos Vantaa -projektia toukokuun 2025 loppuun saakka. Tarkoitus on, että projektin päättyessä Oikos-toiminta on itsensä ylläpitävää vakiintunutta toimintaa.

•     palkata Katarina Andalovan määräaikaiseen kokoaikaiseen työsuhteeseen ohjaajaksi Oikos Vantaa -projektiin toukokuun 2025 loppuun saakka.

•     palkata Teemu Kerosen määräaikaiseen osa-aikaiseen työsuhteeseen seurakuntatyöntekijäksi elokuun 2025 loppuun saakka. Kerosen työkenttänä ovat Jyväskylän ja Jämsän seurakunnat.

Hallitukselle esitettiin

•     Suomen kristillisen yhteiskoulun hallituksen asettaman taloustyöryhmän raportti koulun talouden tasapainottamisesta. Raportissa esitettyjen säästötoimenpiteiden ja positiivisen oppilasmäärän kehityksen ansiosta hallituksen työryhmälle asettama tavoite näyttää toteutuvan. Koulun alijäämä viime vuonna oli yli 400 000 euroa, mutta vuonna 2026 alijäämä olisi tämän hetken arvioiden perusteella enää noin 100 000 euroa.

•     Suomen Adventtikirkon talouskatsaus alkuvuodesta 2024. Koulujen tilanne näyttää tänä vuonna paremmalta kuin edellisenä vuonna. Valtion tekemissä laskelmissa oppilaskohtaisessa korvauksessa vuodelle 2024 oli tapahtunut virhe, jonka valtio nyt korjaa takautuvasti.  Tämä tarkoittaa, että olemme saamassa noin 200 000 euroa lisärahoitusta koulutoimintaan tälle vuodelle. Kokonaisuutena koulutoiminta on edelleen alijäämäinen, mutta tilanne on siis parempi kuin mitä vuoden 2024 talousarvioita laadittaessa ennakoitiin. Valitettavasti kymmenykset ovat laskeneet yli 7 % edelliseen vuoteen verrattuna tammi-huhtikuun tarkastelujaksolta. Jos kymmenystilanne ei parane, se tarkoittaa, että kymmenyksiä saadaan vuositasolla noin 200 000 euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna.  

Hallitus merkitsi pöytäkirjaan

•     ADRA Finland säätiö sr:n toimintakertomuksen vuodelta 2023 sekä toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2024.

Jani Virolainen

Kerro kaverille

Kommentointi on suljettu.