Suomen Adventtikirkon hallituksen päätöksiä 2023–2026

0

Huhtikuu 2024

Suomen Adventtikirkon hallitus kokoontui sunnuntaina 14.4.2024 Tampereen kristillisen koulun tiloissa. Seuraavassa tietoa kokouksessa käsitellyistä asioista ja päätöksistä.

Hallitus hyväksyi

•     kirkon johtajan toimintakertomuksen vuodelta 2023. Toimintakertomus julkaistaan myöhemmin Nykyaika-lehdessä.

•     kirkon talousjohtajan toimintakertomuksen vuodelta 2023. Toimintakertomus julkaistaan myöhemmin Nykyaika-lehdessä. Siinä on tarkempi erittely talousluvuista tilikaudelta 2023.

•     Suomen Adventtikirkon tilinpäätöksen vuodelta 2023.

•     tilikauden 2023 jälkeen tehtävät siirrot vapaista rahastoista. Kopun kristillisen koulun rahastossa on vuoden 2023 tilikauden jälkeen varoja 79 962,61 e. Talousjohtaja ja koulun rehtori yhteisesti ehdottavat, huomioiden sen, että Kopun kristillinen koulu on aikaisemmin saanut taloudellista tukea muiden koulujen -ylijäämistä, että se voi nyt puolestaan auttaa alijäämäisiä kouluja. Hallitus hyväksyi ehdotuksen, jonka mukaan Kopun -kristillisen koulun rahastosta siirretään  15 000 e kattamaan Tampereen kristillisen koulun ja 15 000 e Siikasalmen kristillisen koulun kertyneitä alijäämiä.

Hallitus päätti

•     toteuttaa kesällä 2024 Aitorannan alueella sijaitsevan varastorakennuksen huopakaton pellittämisen. Työn, sisältäen myös rännien uusimisen sekä lumiesteiden asennuksen, toteuttaa parhaan tarjouksen tehnyt Taimenmajakka Oy hintaan 21 780 e.

Hallitukselle esitettiin

•     paikallisseurakuntien tuloslaskelma, tase ja yhteenveto rahastosiirroista vuodelta 2023.

•     Suomen Adventtikirkon koulujen tilinpäätökset ja talousarvion seurannat vuodelta 2023.

•     laskelmat Suomen Adventtikirkon käyttöpääomasta ja likviditeetistä 31.12.2023.

•     talousjohtajan raportti Suomen kristillisen koulun taloustyöryhmältä.

•     kesäjuhlien suunnittelutoimikunnan ehdotus, jonka mukaan kuluvalla toimikaudella kesäjuhlat järjestetään kesinä 2025 ja 2026 ja sen jälkeen kahden vuoden välein.

Hallitus merkitsi tiedoksi

•     Ruotsinkielisen adventtiseurakunnan toiminnan tuloslaskelman vuodelta 2023.

•     vuonna 2023 saadut testamentit, lahjakirjat ja muut rahalahjat.

•     raportin sijoitustoiminnasta 31.12.2023.

•     talousarvion seurantaraportin vuodelta 2023.

•     Aitolahden alueelle vuosina 1999–2023 tehdyt investoinnit ja laskelman ko. investointien takaisinmaksuajoista.

•     ADRA Finland säätiö sr:n tilinpäätöksen vuodelta 2023.

•     Teuvo Miettisen säätiö sr:n toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2023.

Työvaliokunta 27.3.

•     päätti kesätyöntekijöistä Kallioniemen leirikeskukseen kesäksi 2024.

•     merkitsi pöytäkirjaan pääsihteerin jäsenraportin vuoden 2023 viimeiseltä neljännekseltä. Koko vuoden tasolla Suomen Adventtikirkon jäsenmäärä laski 99 henkilöllä jäsenmäärän ollessa vuoden päättyessä 4176 henkilöä. Vuoden aikana seurakuntaan liittyi a) kasteen kautta 44 hlöä, b) uskontunnustuksen kautta 25 hlöä ja c) ulkomailta muuttokirjeellä 12 hlöä, yhteensä 81 henkilöä. Vuoden aikana seurakunnan jäsenyydestä poistui a) ulkomaille muuttokirjeellä 5 hlöä, b) kuoleman kautta 86 hlöä, c) seurakunnasta eroamalla 85 hlöä ja d) kadonneina 4 hlöä, yhteensä 180 hlöä. Vuoden aikana seurakuntia oli 59 ja ryhmiä 9. Vuoden 2023 aikana jumalanpalveluksiin osallistui keskimäärin 1465 henkilöä/sapatti ja raamattutunneille 1320 henkilöä/sapatti.

 Jani Virolainen

Kerro kaverille

Kommentointi on suljettu.