Synti – vanhentunut käsite?

0

Synti saa aikaan eroa Jumalasta. Jumala kuitenkin haluaa jokaisen luomansa ihmisen elämään yhteydessään, vapaana orjuuden kahleista.

Milloin kuulit viimeksi mainittavan termin ”synti”? Emme enää juuri puhu siitä. Jos teet virheen, yhteiskunnan mielestä sitä ei kannata myöntää. Jotkut voivat sanoa, että saattaisit mahdollisesti vahingoittaa itsekunnioitustasi tai toiset voisivat kääntyä sinua vastaan. Siksi virheitä ei pitäisi myöntää. Kuitenkin tiedämme, että meissä ei ole kaikki kunnossa, ja joskus saatamme kärsiä siitä. Kohdatkaamme siis ongelma sen sijaan, että pakenisimme sitä. Mitä me tiedämme synnistä?

I Raamattu ja synti

1. Mitä synti on?

 • Synti on erossaoloa Jumalasta (Joh. 16:9; 1. Moos. 3). Synti on sitä, että emme usko Jeesukseen.
 • Synti on laittomuutta, Jumalan käskyjen rikkomista (1. Joh. 3:4).
 • Synti on orjuutta (Joh. 8:34).
 • Synti on sitä, että emme tee oikein, vaikka tiedämme, mitä meidän pitäisi tehdä (Jaak. 4:17).

2. Kuka on syntinen?

 • Jokainen, mukaan lukien minä itse (Room. 3:9–12, 23; 1. Joh. 1:8).
 • Jokainen ihminen on rikkonut Jumalan lakia sellaisena kuin Jeesus sen selittää (Matt. 5:21, 22, 27, 28).
 • Jeesus on ainoa poikkeus (Hepr. 4:15).

3. Mitkä ovat synnin seuraukset?

 • Kipu, kärsimys, sairaus ja kaikki se, mikä on kielteistä (3. Moos. 3:16–19; 4:8).
 • Kuolema (Room. 6:16, 23).

Synnin seuraukset koskevat meitä kaikkia.

II Synnin todellisuus

Vaikka synnin todellisuuden kieltäminen on yleistä, syntiä voidaan nähdä kaikkialla. Se ilmenee suuressa mittakaavassa sodissa, ”etnisissä puhdistuksissa”, terrorismissa, sorrossa, toisia kansakuntia, kulttuureja ja kansoja vastaan tehdyissä rikoksissa jne.

Synti on todellisuutta myös yksilötasolla. Paljonpuhuva kuvaus löytyy raamatunkohdasta (2. Tim. 3:1–5). Synti ei ainoastaan vaikuta sekä jumalasuhteeseemme ja kaikkiin ihmissuhteisiimme vaan myös meidän omaan psyykkiseen ja fyysiseen terveyteemme.

Psykosomaattinen lääketiede on osoittanut, että viha, kostonhalu, kiukku, suuttumus jne., joita ihmiset saattavat nimittää ”pikkusynneiksi”, voivat aiheuttaa fyysisiä ongelmia – joissakin tapauksissa niinkin vakavia kuin kuoleman. Psykologiset ongelmat ja sisäiset jännitteet voivat aiheuttaa hermojärjestelmän ongelmia, halvauksia, korkeaa verenpainetta, sydänkohtauksia, ruoansulatushäiriöitä, paksunsuolen haavaumia, virtsatievaivoja, allergisia reaktioita, infektiotauteja, silmä- ja ihosai­rauksia jne. Toisaalta uskolla Jumalaan, rukouksella, syntien tunnustamisella ja seurakunnan tilaisuuksiin osallistumisella on myönteinen vaikutus terveyteen.1 Siinä missä synti tuhoaa koko ihmisen, todellinen kääntymys eheyttää koko ihmisen.

III Syntiongelman ratkaisut

1. Tilanne

 • Me emme kykene ratkaisemaan syntiongelmaa (Jer. 13:23). Katso esimerkkeinä Akanin ta­paus (Joos. 6:18 ja Joos. 7) sekä Daavidin tapaus (2. Sam. 11 ja 12:1–13).

2. Ratkaisu

 • Jeesuksessa Jumala on ratkaissut syntiongelman. Jeesus otti meidän paikkamme, jotta me voisimme olla vapaita (2. Kor. 5:21).
 • Jeesus ei ole ainoastaan meidän Vapahtajamme vaan myös puolestapuhujamme (Joh. 2:1).

3. Ehdot

 • Meidän on uskottava Jeesukseen ja annettava itsemme kokonaan hänelle (Joh. 6:47, 51).
 • Meidän on tunnustettava syntimme Jumalalle ja vastaanotettava hänen anteeksiantonsa (1. Joh. 1:9). Tähän sisältyy:
  (1) Katumus (Ap. t. 2:38; 17:30)
  (2) Väärien tekojen tunnustaminen toisille, mikäli se on tarpeellista (Luuk. 15:18–21)
  (3) Kääntyminen pois synnistä (Sananl. 28:13)
  (4) Vääryydellä hankitun korvaaminen (Hes. 33:14–16; Luuk. 19:8)
  (5) Halukkuus antaa toisille anteeksi (Matt. 6:12, 14, 15; Luuk. 23:34)
  (6) Aktiivinen pyrkimys sovintoon (Matt. 5:24) 

4. Seuraukset

Sisäinen rauha, ilo, eheytyneet ihmissuhteet, hyvä omatunto, ikuinen elämä Jumalan kanssa.

IV Synti ja me

Jumala on halukas antamaan meille anteeksi ja suomaan meille uuden alun. Hän odottaa vain, että käännymme hänen puoleensa (Jes. 1:18). Jeesus ottaa pois syntimme (Joh. 1:29).

Kerro kaverille

Kommentointi on suljettu.