Ei-kristityt ja lopunajan tapahtumat

0

Heti aluksi on todettava, että meidän ei tulisi spekuloida aiheista, joista ei puhuta Raamatun apokalyptisissä teksteissä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että tämä asia ei olisi tärkeä. Haluan vain ehdottaa, että meidän tulee miettiä sitä huolella. Paras tapa lähestyä aihetta on tutustua Raamatun lopunaikaa koske­vien profetioiden keskeiseen sisältöön ja pohtia, miten ei-kristilliset uskonnot yleisesti ottaen sopivat tuohon profeetalliseen viitekehykseen.

1. Lopunajan tapahtumien yleismaailmallinen luonne. Apokalyptisen eli lopunaikaa käsittelevän profetian historiallinen näkökulma on luonteeltaan yleismaailmallinen. Teksteissä mainitaan ”koko maailma” (Ilm. 13:3), ”kaikki maan asukkaat” (jae 8), ”maa ja sen asukkaat” (jae 12), ”maan asukkaille, kaikille kansoille, heimoille, kielille ja maille” (14:6), ”kaikki kansat” (15:4), ja ”maanpiirin kaikki kuninkaat” (16:14). Tämän tyyppistä profetiaa ei ole suunnattu vain jollekin tietylle kansalle, vaan koko ihmiskunnalle. Historian viitekehyksessä tämä näkökulma mitä ilmeisimmin sisältää myös ei-kristillisen maailman.

2. Ihmiskunnan jakautuminen lopun aikana. Eräs apokalyptisen profetian peruspiirteistä on, että kyseiset profetiat ennustavat aikaa, jolloin jokaisen ihmisen on päätettävä, seisovatko he Jumalan ja hänen Messiaansa puolella vai näitä vastaan. Jokaisen on valittava Jumalan sinetin (Ilm. 7:1–4) tai pedon merkin välillä (Ilm. 13:16, 17); sen välillä palvovatko he Jumalaa (Ilm. 14:7) vai petoa ja lohikäärmettä (Ilm. 13:4); haluavatko he olla uuden Jerusalemin (Ilm. 21:2) vai Babylonin kansalaisia (Ilm. 18:2–4). Iankaikkista evankeliumia julistetaan kaikille kansoille, heimoille, kielille ja ihmisille juuri siitä syystä, että kukaan ei voi seistä neutraalilla maaperällä viimeisen konfliktin aikana. Ei-kristillisillä uskonnoilla ei ole mahdollisuutta tarjota kolmatta vaihtoehtoa, jonka avulla ihmisillä olisi mahdollisuus välttää ottamasta kantaa yllä mainittuihin asioihin tuona viimeisenä äärimmäisen tärkeänä ajanjaksona.

3. Spiritualismin rooli. Maailmassa, jossa valitsee niin valtava uskontojen kirjo kuin meidän päivinämme, on vaikeaa kuvitella aikaa, jolloin jokainen ihminen on valinnut seistä joko Jumalan ja Kristuksen puolella tai heitä vastaan. Niin radikaali muutos edellyttää tapahtumia, joita emme voi nyt täysin ennakoida. Apokalyptiset profetiat valaisevat hiukan sitä, miten tällainen muutos voisi tapahtua, ja tässä suhteessa ne painottavat spiritualististen voimien toimintaa (Ilm. 13:13, 14; 16:13, 14; 1. Tim. 4:1). Petos, joka tapahtuu ihmeiden ja yliluonnollisen välityksellä, on äärimmäisen vaikuttava ja se voi saada aikaan merkittäviä ajatusmallin muutoksia ei-kristillisissä uskonnoissa. Ellen White varoittaa: ”Lähestyessämme ajan viimeisiä hetkiä maailmassa tulee olemaan yhä suurempia ja ulkoisesti näyttävämpiä pakanallisten voimien ilmentymiä. Pakanajumaluudet antavat merkkejä itsestään ja näyttäytyvät maailman kaupunkien asukasten edessä. Tämä on jo alkanut tapahtua.” (Ellen G. White, Evangelism, s. 705.)

4. Jumalan omat ei-kristillisissä uskonnoissa. Jumala Henki pyrkii tavoittamaan niitä, jotka kuuluvat ei-kristillisten uskontojen vaikutuspiiriin (Joh. 1:9). Kolmen enkelin sanomat julistetaan kristikunnalle, jotta se palaisi raamatulliseen opetukseen uskon ja käytännön ainoana ohjenuorana, ja ei-kristityille, jotta heille esiteltäisiin Kristus ainoana pelastajana. Sekä kristittyjä että muihin uskontoihin kuuluvia tulee varoittaa viimeisestä eksytyksestä ja heidän tarpeestaan valmistautua kohtaamaan kirkkaudessaan palaava Kristus. Paavali viittaa merkittävään lopunajalliseen muutokseen juutalaisten keskuudessa, mutta ei kerro muutoksen yksityiskohtia (Room. 11:25–27). Meille ei kerrota viimeisen ja lopullisen konfliktin tarkkoja tapahtumia. Selvää kuitenkin on, että maailman uskonnoissa, politiikassa ja taloudellisessa järjestelmässä tulee olemaan merkittäviä, jyrkkiä ja yllätyksellisiä muutoksia. Näiden muutosten keskellä Jumalan kansa iloitsee, sillä se tietää pelastuksensa olevan lähellä. Sitä odotellessa meillä jokaisella on tehtävä suoritettavanamme ihmiskunnan hyväksi.

Jutun kuva Hanbaoluan/Dreamstime

Kerro kaverille

Kommentointi on suljettu.