Pakistanissa yli 2000 henkilöä kokoontui adventistien evankelioivaan tapahtumaan

0

Viime vuosina adventtikirkon johtajat ja jäsenet ovat aloittaneet laajamittaisen ja kestävän evankelisen panostuksen Pakistanissa. Tämä työ kulminoitui kolmepäiväiseen evankelioivaan kokoussarjaan 26.–28.10.2017. Tapahtumalla oli käänteentekevä vaikutus valtaosin muslimien asuttamassa maassa. Aiemmin adventistit ovat voineet levittää evankeliumia vain hyvin varovaisesti ja rajoitetusti.

Tapahtuma pidettiin Pakistan Adventist Seminary & Collegessa (PASC), joka sijaitsee 60 kilometriä länteen Pakistanin pääkaupungista Lahoresta. Kokoussarja oli suurin laatuaan, mitä on pidetty viime vuosien aikana, ja sillä oli huomattavia vaikutuksia.

Paikalle tuli arviolta yli 2000 ihmistä. ”Odotimme 800–1000 henkilöä ottamaan osaa tapahtumaan. Yli 1000 ihmistä Koreassa rukoili näiden tilaisuuksien puolesta”, sanoi Iffikhar Saroya, Pakistanin unionin viestintäjohtaja. Saroyan mukaan järjestäjät näkivät, kuinka heidän rukouksiinsa vastattiin, kun yhä enemmän ja enemmän ihmisiä saapui kokousalueelle.

Järjestäjät ja vapaaehtoiset kiirehtivät etsimään lisää istumapaikkoja odottamattoman suurelle ihmismäärälle. Keskittäen huomionsa kolmen enkelin sanomaan, joka löytyy Ilmestyskirjan 14:6–12, Michael Ditta, Pakistanin unionin alueen (PKU) johtaja, rohkaisi osanottajia ”tarkkailemaan tilannetta, rukoilemaan ja seisomaan uskossaan lujana viimeisinä päivinä.”

Kokoussarjan viimeisenä päivänä 156 ihmistä kastettiin. ”Tilaisuudessa oli yhteyden tuntua”, sanoi Saroya.

Järjestäjät kertoivat, että rukous ja Kaikki jäsenet liikkeelle -hanke olivat suurimpia teemoja tässä laajamittaisessa projektissa. Kuukausien ajan kokoussarjaa suunniteltaessa maallikkojohtajia sekä paikallisia seurakunnanjäseniä on ohjeistettu tulemaan mukaan Kaikki jäsenet liikkeelle -hankkeeseen ja sen jälkeen haastettu heitä kohtaamaan paikallisten yhteisöjen tarpeita. Toimintaan sisältyi kotikäyntejä, ihmisten tarpeista huolehtimista ja Eteläisen Aasian – Tyynenmeren osaston (SSD) laatimaa hengellisen hyvinvoinnin toimintaa, joka on suunnattu kaikille uusille seurakunnanjäsenille, sekä nuorisotyötä.

Lisäksi Gee Sung Bae, PASCin rehtori, yhdessä PASCin uskonnollisten aineiden opettajien ja oppilaiden kanssa piti kokouksia paikallisissa kirkoissa lisätäkseen ihmisten ymmärrystä adventistien opetuksesta. Järjestäjät myös rohkaisivat vapaaehtoisia, paikallisia tai ystäväseurakuntia Pakistanin ulkopuolella, sellaisia kuin Koreassa, rukoilemaan kolmepäiväisen tapahtuman puolesta.

Kokoussarjan aikana paikallisten seurakuntien jäsenet ja johtajat tekivät vapaaehtoistyötä. Osanottajat kerääntyivät rukoustuokioihin, joissa rukoiltiin sairaiden, demonihenkien vallassa olevien sekä lapsettomuudesta kärsivien puolesta Geen opastaessa heitä. Kokoussarjan jälkeen vapaaehtoiset ja seurakunnanjäsenet tulevat ylläpitämään suhteita ja mahdollisuutta rukoilla lähiympäristössä asuvien kanssa.

Tulevaisuudensuunnitelmissa on tällaisia samanlaisia tapahtumia, joissa käytetään samaa rakennetta ja paljon rukousta samanlaisten tulosten aikaansaamiseksi, Saroya kertoi.

PASC on ainoa adventistien yliopistotasoinen oppilaitos Pakistanissa. Tällä hetkellä opiskelijoita on siellä kirjoilla 674 joko kaksi tai nelivuotisessa koulutusohjelmassa. Kampuksella on myös peruskoulu ja lukio.

Pakistan on yksi 14:sta maasta, jotka kuuluvat Eteläisen Aasian – Tyynenmeren osastoon. Pakistanin unioniin kuuluu yli 11 000 jäsentä, jotka kuuluvat 118 paikallisseurakuntaan. – ANN

 

Kerro kaverille

Kommentointi on suljettu.