Trans-Euroopan osaston loppuvuoden kokouksessa keskityttiin jäsenasioihin, ykseyteen ja tehtävään

0

Osaston loppuvuoden kokouksissa on perinteisesti käytetty aikaa talousraportteihin ja budjettien laatimiseen. Niissä on keskusteltu suunniteltujen tavoitteiden etenemisestä eri Trans-Euroopan osaston (TED) jaostoissa ja tehty yhteistyötä sen tarkastelemiseksi, miten adventtikirkon missio etenee Euroopassa.

Tänä vuonna TEDin kokouksessa 13.–19.11. Bečićissä, Montenegrossa, yhteistyö pääsi aivan uudelle tasolle, kun mukana kokouksessa oli 12 maallikkoedustajaa eri puolilta osaston aluetta. Eglė Miliūnienė Liettuasta, joka on palava uskossaan, oli yksi heistä. Hän osallistui ensimmäistä kertaa TEDin loppuvuoden kokoukseen.

Liettuasta kotoisin oleva Eglė Miliūnienė oli yksi TEDin loppuvuoden kokoukseen osallistuneista maallikkoedustajista.

Raportteja TEDin alueelta

TEDin johtaja, pastori Raafat Kamal rohkaisi erityisesti unionien johtajia jakamaan kertomuksia lähetystyöstä ja toivosta seitsemän minuuttia kestäneiden raporttiensa aikana. Ensimmäisenä puhunut pastori Dordije Trajkovski Kaakkois-Euroopan Unionista sai useiden silmät kostumaan näyttäessään videon ADRAn toiminnasta paikallisessa seurakunnassa Belgradissa. ADRA tukee kadulla eläviä lapsia ja perheitä, jotka asuvat pakolaiskeskuksessa. ADRA pitää yllä myös monitoimitaloa vain noin viiden kilometrin päässä Belgradin keskustasta. Siellä tarjotaan sosiaalisia ja psykologisia virikkeitä, joihin kuuluu leikkialue lapsille sekä kädentaitoja, kielen opetusta ja neuvontaa perheille. ADRA järjestää myös kuljetuspalvelua, jonka avulla varmistetaan pakolaislasten pääsy paikallisiin kouluihin. Katso (englanninkielinen) video täältä.

Raportissa Kyproksen alueelta kerrottiin siitä, kuinka seurakunta on käyttänyt uskonpuhdistuksen 500-vuotisjuhlavuotta mahdollisuutena rakentaa siltoja yhteiskunnassaan. Paikallisen median välittämän viestin kautta löytyi jopa mies, joka omisti kreikkalais-latinalaisen Raamatun vuodelta 1590. Se on luultavasti saaren vanhin Raamattu. Tanskasta, Unkarista ja muualtakin kerrottiin siitä, kuinka uskonpuhdistuksen juhlavuosi on tuonut merkittäviä tilaisuuksia todistaa ihmisille. TEDin toimesta on myös tehty uudenlainen seitsenosainen sarja Reformation Journey (Uskonpuhdistusmatka), joka sisältää reformaatiosta kertovia lyhyitä videoita. Siihen on kiinnitetty huomiota myös Euroopan ulkopuolella. Löydät videopätkät suomeksi tekstitettynä täältä.

Puolasta kerrottiin siitä, miten viiden kaupungin kaduilla oli saatu myönteisiä tuloksia Desmond Dossista kertovaan elokuvaan Hacksaw Ridge liittyvällä toiminnalla. Muut TEDiin kuuluvat maat kertoivat, miten Kaikki jäsenet liikkeelle -hanketta on toteutettu eri tavoin ja kuinka se on vaikuttanut ihmisten elämään.

Positiivisista viesteistä huolimatta ei voida ajatella, etteikö TEDillä olisi haasteita. Ikääntyvät pastorit joillakin alueilla, maastamuutto toisaalla ja maahanmuutto toisaalla ovat aiheita, jotka laittavat pohtimaan johtajuutta ja rekrytointia. Monien mielessä on myös huoli adventistinuorten säilymisestä seurakunnan yhteydessä yhä kasvavassa määrin maallistuvassa kulttuurissa.

Seurakunnan huoltaminen

Keskustelua seurakunnan huoltamiseen liittyen.

Seurakunnan huoltamiseen liittyvät asiat olivat itse asiassa keskipisteessä kokoontumisen ensimmäiset kaksi päivää. Asiantuntijat ja huolissaan olevat johtajat olivat kokoontuneet yhteen voidakseen rakentaa strategiaa tulevaisuutta varten. Tämä yhteistyö johti seitsemään suositukseen ja laajaan ”idea pankkiin”. Unionit, piirikunnat ja paikallisseurakunnat voivat käyttää niitä kehittääkseen parempia strategioita omista kulttuurillisista ja maantieteellisistä lähtökohdistaan käsin.

Osallistujat olivat sitä mieltä, että seurakunnan huoltamista tulisi korostaa kaikissa adventtikirkon järjestämissä suurissa tapahtumissa. Lisäselvitysten tekemisen paikallistasolla pitäisi auttaa kiivaana käyvään keskusteluun. Nuorten äänen kuuntelemista sekä heille turvallisten tilojen rakentamista korostettiin. Lisäksi havaittiin tarve parempaan jäsenrekisterin ylläpitämiseen ja tarkastelemiseen. Se saattaisi auttaa seurakunnanjäseniä saamaan yhteyden niihin, jotka ovat jättäneet kirkon.

Kaikki seurakunnan huoltamiseen liittyvät suositukset löydät (englanniksi) täältä.

Maallikkoedustajien kolme aloitetta

Eglė Miliūnienė kertoi: ”Oli hyvin mielenkiintoista kuulla monenlaisia raportteja eri maiden adventtikirkoista.” Hän ei kuitenkaan vain kuunnellut passiivisesti. Kokousviikon aikana Miliuniene yritti etsiä ratkaisuja erilaisiin ongelmiin voidakseen parantaa seurakuntansa hengellistä ilmapiiriä ja tapoja evankelioida. Kaikki 12 maallikkoedustajaa tekivät hyvin tiivistä yhteistyötä keskustellessaan TEDin tulevaisuudesta. Lopuksi he esittelivät kolme asiaa, joiden he uskovat hyödyttävän keskusteltaessa maailmanlaajuisen adventtikirkon yhtenäisyydestä. Lyhyesti sanottuna aloitteissa oli kyse sen tiedostamisesta, että englanti ei ole useimpien edustajien äidinkieli. Sen vuoksi pääkonferenssin vuosikokousten ja yleiskokousten asiakirjat, joista äänestetään, olisi tärkeä toimittaa osanottajille etukäteen, kaikki asiakirjat tulisi tarkistaa huolellisesti ja lain mukaisesti sekä koko prosessin tulisi edetä demokraattisesti. Lisäksi edustajille olisi hyvä suoda tarvittaessa pieni tauko, jonka aikana voidaan rukoilla ja etsiä yhteyttä mutta ei edetä varsinaisessa asian käsittelyssä. Löydät tarkemman raportin aloitteista (englanniksi) täältä. Aloitteet on toimitettu maailmanlaajuisen adventtikirkon pääkonferenssille tarkempaa käsittelyä varten.

Myönteisessä hengessä kohti tulevaa

Raafat Kamalin mielestä kokouksissa oli avoimuutta ja esitettiin rehellisiä puheita, joissa keskityttiin löytämään myönteinen tapa edetä. Tämä tunnelma sävyttää myös Kamalin tekemää raporttia. Raportissa tarkasteltiin vakavasti johtajuuden haasteita, sen ongelmakohtia ja hyvin perusteltuja ratkaisuehdotuksia. Tärkeimpänä noiden ratkaisujen joukossa on palkata sekä kaksi opetuslapseusvalmentajaa Keski-Eurooppaa ja Skandinaviaa varten että uusi apulaisrahastonhoitaja, jonka ensisijainen tehtävä on johtajuuskoulutus (raportti englanniksi).

Kokouksen loppusanoissa pastori Mbwana totesi näkevänsä, että ”ennen kaikkea TEDin sydän sykkii voimakkaasti sillä olevan lähetystehtävän eteenpäinviemiseksi.” – tedNEWS/NA

Kerro kaverille

Kommentointi on suljettu.