Maailmanlaajuisen adventtikirkon vuosikokouksessa keskusteltiin sääntöjen noudattamisesta

0

Maailmanlaajuisen adventtikirkon vuosikokous (Annual Council 11.–16.10.2019) päätti äänin 164–124 antaa virallisen varoituksen Norjan, Ruotsin ja Tanskan unioneille, koska ne eivät tällä hetkellä vihi ketään pastoreiksi, vaan myöntävät kaikille mies- ja naistyöntekijöille samat valtuutetun pastorin valtuutukset (ei-vihitty pastori).

Skandinavian unioneiden päätökset liittyvät maailmankirkossa vellovaan kiistaan naispastoreiden vihkimisestä ja tasa-arvoisesta kohtelusta miespastoreihin nähden. Vuosikokous katsoi, että kyseiset unionit rikkovat pääkonferenssin ohjesääntöä, jonka mukaan vain miehet voidaan vihkiä pastoreiksi, eikä ohjesääntö tunne sellaista käytäntöä, että ketään ei vihittäisi pastoriksi.

Äänestystulos kertoo siitä, että asia on vaikea ja jakaa kirkkoa voimakkaasti kahtia. Päätös on jatke aiemmille pääkonferenssin johtokunnan päätöksille rangaista niitä unioneja, jotka eivät seuraa pääkonferenssin ohjesääntöä pastorien valtuutuksien osalta. Virallisen varoituksen antaminen on lievin mahdollinen rangaistus. Sen saivat myös Pohjois-Saksan unioni sekä kahden pohjoisamerikkalaisen unionin (Columbia Union Conference ja Pacific Union Conference) johtajat henkilökohtaisesti. AR/ANN/T.F.

TEDin johtokunta vastasi pääkonferenssin syksyn vuosikokouksessa esittämään varoitukseen

Perjantaina 22.11. Trans-Euroopan osaston (TED) johtokunta äänesti ”tukevansa Skandinavian unionien sitoutumista lähetystyöhön ja ilmaisi solidaarisuuttaan kolmen unionin, Tanskan, Norjan ja Ruotsin, johtajille heidän etsiessään parasta tapaa käsitellä tätä tärkeää aihetta.”

Tamás Ócsai, Unkarin unionin johtaja, esittelemässä aloitetta.

Tamás Ócsai, Unkarin unionin johtaja, teki asiasta aloitteen, joka hyväksyttiin ylivoimaisella äänten enemmistöllä. Aloitteen mukaan kaikkien TEDin unionien tarkoituksena on osoittaa tukea Tanskan ja Ruotsin seurakuntien unioneille ja Norjan unionille, jotka saivat varoituksen pääkonferenssin vuosikokouksessa pidetyssä äänestyksessä lokakuussa 2019. Vuosikokouksen päätöksessä todettiin, että nämä unionit eivät ole sopusoinnussa pääkonferenssin ohjesäännön kanssa, kun kyse on pastoriksi vihkimisestä.

Skandinavian unionien yleiskokoukset tai johtokunnat ovat ryhtyneet toimiin myöntääkseen sukupuolesta riippumatta vain yhdenlaisen valtuutuksen kaikille pastoreille Norjassa ja Ruotsissa, eivätkä nämä unionit tällä hetkellä vihi kummankaan sukupuolen edustajia pastoriksi. Tanskassa tätä käytäntöä on sovellettu ainoastaan uusiin pastoreihin vuodesta 2015 lähtien.

Christine Burt, maallikkojäsen Englannista, ja Unkarin unionin pääsihteeri, Róbert Csizmadia, puhumassa aloitteen puolesta.

Christine Burt, maallikkojäsen Englannista, sekä Unkarin unionin pääsihteeri Róbert Csizmadia olivat niiden joukossa, jotka puhuivat aloitteen puolesta. Skandinaviassa yhteiskunnat ovat luonteeltaan hyvin tasa-arvoisia. Skandinavian unioneissa ollaan huolestuneita siitä, että maailmankirkon nykyinen pastoriksi vihkimiskäytäntö kääntää etenkin nuorten ajatukset pois lähetystyöstä yhteiskunnassa, jossa tasa-arvo nähdään hyvin tärkeänä arvona.

Skandinavian unioneissa ymmärretään, että heidän käytäntönsä on väliaikainen tapa kunnioittaa vuonna 2015 San Antoniossa tehtyä äänestystä koskien naisten pastoriksi vihkimistä, kunnes maailmanlaajuinen adventtikirkko löytää asiassa pysyvän ratkaisun. Tämä mahdollistaa omantunnon kanssa sopusoinnussa elämisen ja sen, että paikallinen kulttuuri voidaan ottaa huomioon lähetystehtävää toteutettaessa.

Pääkonferenssin vastine

TEDin kokouksessa mukana ollut pääkonferenssin johtaja Ted Wilson totesi, että hänen mielestään Skandinavian unionit ovat tehneet päätöksiä, jotka ovat vastakkaisia yleiskokouksessa San Antoniossa 2015 tehdylle päätökselle. Wilson selitti vuosikokouksen päätöksen taustoja ja korosti tapaa, jolla maailmanlaajuinen kirkko toimii. Hän sanoi: ”Meidän täytyy tehdä työtä yhdessä tai me hajoamme. Meidän tulee yhteisesti kunnioittaa tehtyjä päätöksiä.”

Pääkonferenssin johtaja Ted Wilson.

TEDissä suhtaudutaan myönteisesti lähetystehtävään

TEDin johtaja Raafat Kamal totesi, että osasto liikkuu tällä hetkellä tuntemattomilla vesillä. Hän huomautti kuitenkin, että raporttien perusteella adventtiseurakunta toteuttaa tehtäväänsä elinvoimaisesti ja voi hyvin Euroopassa.

Näihin raportteihin kuului historiallinen katsaus lähetystyöstä TEDin alueella yli 90 vuoden ajalta. Kokouksessa katseltiin monenlaisia videoraportteja eri unioneista sekä TEDin nettisivujen lähetystyökeskeisiä uutisartikkeleita, joiden määrä on kasvussa.

Trans-Euroopan osaston (TED) johtaja Raafat Kamal.

Unkarin unionin tekemää aloitetta tukien Kamal huomautti, että lähetystyöhön liittyvät haasteet eivät ole uusia TEDissä. Esimerkiksi viime vuosina on nähty jakaantuneen seurakunnan yhdistyminen Unkarissa. Siihen tarvittiin herkkyyttä, kuuntelemista, rukousta ja sitoutumista, mutta se on johtanut yhteyteen ja kasvuun.

Kamal totesi: ”Noiden samojen työkalujen avulla ja perjantaina tehdyn kattavan äänestyksen ansiosta TEDissä tullaan jatkamaan samanlaisten positiivisten tapojen etsimistä, jotta lähetystehtävän toteuttamisessa voidaan edistyä Trans-Euroopan osaston alueen nykyisten erilaisten kulttuurien ja näkemysten keskellä.” – tedNEWS/NA

Kerro kaverille

Kommentointi on suljettu.