Suomen Adventtikirkon hallituksen päätöksiä toimikaudella 2019–2022

0

Hallituksen päätöksiä keväällä ja kesällä 2021:

Hallitus:

· käsitteli Atte Helmisen pyynnön siitä, ettei häntä nimettäisi nuorisotyön jaostojohtajana hallituksen jäseneksi Jani Virolaisen jäätyä pois ko. tehtävästä sekä hallituksen jäsenyydestä 31.5.2021. Helminen perusteli pyyntönsä kahden alun perin kokoaikaisen jaoston työmäärällä. Hallitus hyväksyi Helmisen pyynnön.

· hyväksyi Anne Vrceljin eropyynnön terveystyön vt. jaostojohtajan tehtävästä siitä päivästä alkaen, kun ko. tehtävään valitaan uusi jaostojohtaja.

Hallitus valitsi:

· terveystyön kokoaikaiseksi jaostojohtajaksi Taneli Pirskasen 1.7.2021 alkaen, kun ko. palkkaukseen saatiin rahoitus Kuntoparantolasäätiöltä toimikauden loppuun saakka. Lisäksi hallitus nimesi terveystyön jaostojohtajan hallituksen jäseneksi kuluvalle toimikaudelle.

· Timo Flinkin työvaliokunnan jäseneksi, kun Jani Virolainen jäi pois ko. tehtävästä 31.5.2021.

Hallitus palkkasi:

· Ville Suutarisen puoliaikaisesti 1.7.–30.9.2021 kesätyöhön seurakuntatyöntekijäksi Varkauden adventtiseurakuntaan.

· Essi Leinosen osa-aikaisesti 1.8.2021 alkaen kouluvuoden ajaksi nuorisotyöhön Suomen kristillisen yhteiskoulun asuntolaan.

· Miika Helmisen kokoaikaisesti 1.8.2021–31.7.2022 hengelliseen nuorisotyöhön Turun alueelle ja Suomen kristillisen yhteiskoulun asuntolaan.

Hallitus hyväksyi:

· tilinpäätöksen vuodelta 2021 ja päätti esittää sen 30.8.2021 kokoontuvalle vuosikokoukselle vahvistettavaksi.

· Media7 Raamattuopiston siirtämisen henkilökohtaisen evankelioimistyön jaostosta viestintäjaostoon, koska raamattuopiston toiminta tullaan keskittämään HopeTV:n alle sitä mukaa, kun kurssien suorittaminen muuttuu enemmän sähköiseksi. Raamattuopiston johtajana toimii täten viestintäjaoston johtaja. Hallitus totesi lisäksi Media7 Raamattuopiston vastaavana opinto-ohjaajana toimineen Sirpa Nurmisen jäävän eläkkeelle 1.9.2021. Hallitus valitsi uudeksi osa-aikaiseksi vastaavaksi opinto-ohjaajaksi 1.8.2021 alkaen Heidi Sandholmin sekä päätti samalla kokoaikaistaa aiemmin osa-aikaisena mediatoimittajana toimineen Sandholmin työsuhteen. Lisäksi hallitus päätti siirtää Media7 Raamattuopiston toiminnan Toivonlinnasta adventtikirkon toimistolle Tampereelle tämän henkilövaihdoksen myötä.

· Arto Hakkaraisen eropyynnön koulutoimen johtokunnan jäsenyydestä tämän jäätyä eläkkeelle ja nimesi koulutoimen johtokuntaan Ossi Turusen.

Haluan kiittää hallituksen puolesta Sirpa Nurmista hänen alttiudestaan palvella Media7 Raamattuopistossa ja Arto Hakkaraista hänen työstään adventtikirkon koulutoimessa niin opettajan tehtävissä kuin johtokuntatyöskentelystä sekä toivottaa molemmille taivaan Isän runsasta siunausta uuteen elämänvaiheeseen.

Työvaliokunnan päätöksiä kevät–kesä 2021:

Työvaliokunta:

· myönsi Kajaanin, Kauhajoen ja Kuusamon adventtiseurakunnille evankelioimismäärärahan toteutuneita kuluja vastaan.

· hyväksyi siviilipalvelusvelvollisten sijoitukset: yksi Siikasalmen kristilliselle koululle, yksi Tampereen kristilliselle koululle sekä yksi adventtikirkon mediatyöhön.

Työvaliokunta merkitsi pöytäkirjaan, että:

· Trans-Euroopan osasto on nimennyt Niklas Rantasen johtokuntansa maallikkojäseneksi Suomesta.

· adventtikirkolle on myönnetty rahankeräyslupa 28.5.2021. Paikallisseurakunnille on lähetetty tarkempi ohjeistus asiasta kesäkuussa 2021.

Anne Vrcelj

Kerro kaverille

Kommentointi on suljettu.