Rokotteet: Raamatullinen ja teologinen näkökulma

0

Adventistiteologi ottaa kantaa rokottautumisen raamatullisiin perusteisiin.

Jiří Moskala, maailmanlaajuisen adventtikirkon keskustoimiston (pääkonferenssin) terveysjaoston pyynnöstä

Sana rokote ei esiinny Raamatussa, kuten eivät monet muutkaan tärkeät terveyskäsitteet kuten vitamiinit, verensiirto, korkea verenpaine, munuaissiirre, injektio, pillerit, hiilihydraatit, koepala, ruumiinlämpö, veritulppa tai diabetes. Raamatun kirjoittajat eivät käytä ilmauksia kuten ennaltaehkäisevä hoito, psykosomaattiset yhteydet tai kardiovaskulaarinen harjoittelu. Raamatusta ei myöskään löydy seuraavia kehotuksia: älä tupakoi, vietä aikaa raittiissa ilmassa, juo 6–8 lasillista vettä päivittäin, pese kätesi aina ennen ateriaa, harjaa hampaasi, syö aamiaista säännöllisesti, älä juo alkoholia tai muista nukkua 7–9 tuntia joka yö. On olemassa lukemattomia vastaavia hyviä käytäntöjä, joita ei suoraan mainita Raamatun kirjoituksissa.

Raamatusta ei myöskään löydy käskyä ”ota rokote” tai ”älä ota rokotetta”, joten joudumme kukin pohtimaan itse omaa päätöstämme. Vaikka Raamattu ei ole lääketieteellinen ohjekirja, Raamatun opetukset voivat auttaa kumoamaan terveyteen liittyviä vääriä tai harhaanjohtavia tietoja. Pyhistä kirjoituksista nimittäin löytyy useita tärkeitä terveysperiaatteita, joita voimme käyttää terveyteen liittyvien pohdintojen perustana, jotka ovat meille erittäin hyödyllisiä ja joita meidän tulisi soveltaa päivittäisissä rutiineissamme. Yleistason sääntö on selvä: sallittua on se, mikä on Raamatun terveysperiaatteiden mukaista eikä ole ristiriidassa niiden kanssa. Tämän säännön muistaminen on suositeltavaa ja jopa olennaista, kun on kyse meidän terveydestämme ja elämästämme.

Toiminta, joka sopii yhteen Jumalan sanoman kanssa, on sallittua, vaikka kaikkea ei olisikaan suoraan mainittu Raamatussa (kuten lastenkirkon tai nyyttikestien järjestäminen sapattina; ehtoollisen viettäminen kolmen kuukauden välein; koulujen, yliopistojen, kirjastojen, sairaaloiden ja parantoloiden rakentaminen, tai seurakunnan jakaminen rakenteisiin, kuten piirikuntiin, unioneihin, osastoihin ja pääkonferenssiin). Toisin sanoen kiellettyä on kaikki, mikä on (1) vastoin Jumalan käskyjä tai (2) vastoin Jumalan sanassa ilmoitettuja elämän perusperiaatteita.

Nämä kaksi periaatetta ovat yhteneviä kahden ensimmäisen käskyn kanssa, jotka Jumala antoi Aadamille Eedenin puutarhassa. ”Herra Jumala sanoi ihmiselle: ’Saat vapaasti syödä puutarhan kaikista puista. Vain siitä puusta, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta, älä syö, sillä sinä päivänä, jona siitä syöt, olet kuoleman oma.’” (1. Moos. 2:16, 17.)On tärkeää huomata, että ensin Jumala antoi ihmisille vapauden luomalla heille turvallisen paikan elää ja kasvaa (yleis-ohje), minkä jälkeen hän asetti selkeät rajat: et saa syödä yhdestä puusta, nimittäin ”puusta, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta” (erityiskäsky). Ei ollut tarpeen luetella kaikkea sallittua (”saat syödä puista omenoita, appelsiineja, viikunoita, päärynöitä, banaaneja, persikoita, kirsikoita, aprikooseja ja granaattiomenoita”), sillä nämä kaikki kuuluivat yleisohjeen piiriin: ”Saat vapaasti syödä puutarhan kaikista puista.” Erityiskäsky piti kuitenkin määritellä tarkkaan. Sama ajatus sopii myös rokotuksiin ja sitä on niihin sovellettava: se, mikä ei ole kiellettyä, on hyväksyttävää, kunhan se sopii yhteen Jumalan antamien terveysperiaatteiden kanssa.

Rokotteiden raamatullisteologista merkitystä voidaan myös tarkastella eri näkökulmista. Pohdi rukoillen seuraavia periaatteita:

1. Jumala yksin on parantaja, suuri lääkäri, joka parantaa sairautemme      (5. Moos. 7:15; 28:60; Ps. 103:3; Luuk. 4:40; 6:18; 7:21). Toisessa Mooseksen kirjassa (2. Moos. 15:26) Jumala lupasi, että jos israelilaiset noudattaisivat hänen käskyjään, he eivät joutuisi kärsimään niistä sairauksista (tai vitsauksista), joilla Jumala kuritti egyptiläisiä. Hän on luvannut suojella kansaansa seitsemän viimeisen vitsauksen aikana samoin kuin hän suojeli Israelin kansaa egyptiläisten kokemilta vitsauksilta, ja hän on luvannut auttaa omiaan myös muiden sairauksien ja tautien keskellä. Hän on elämän lähde ja antaa lapsilleen rikkaan elämän (Joh. 11:25; 14:6). Vaikka lääkkeet ja erilaiset hoitokeinot voivat olla hyödyllisiä, terveytemme on lopulta yksin Jumalan käsissä.

2. Jumala loi ihmisen kuvakseen (1. Moos. 1:27) – älylliseksi olennoksi, jolla on kyky järkeillä ja hankkia tietoa sekä erottaa, mikä on oikein, hyvää ja kannattavaa. Ihmisten on myös tärkeää soveltaa maalaisjärkeä elämän ongelmiin. Olemme järkiperäisiä olentoja, ja Luojamme on antanut meille kyvyn ajatella ja ymmärtää, mikä on parasta terveydellemme. Herramme toivoo meidän jokaisen huolehtivan kehostamme ja elävän vastuullisesti, sillä olemme tilivelvollisia hänelle. Paavali toteaa selkeästi: ”Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli? Tämän Hengen on Jumala antanut asumaan teissä. Te ette itse omista itseänne, sillä Jumala on ostanut teidät täydestä hinnasta. Tuottakaa siis ruumiillanne Jumalalle kunniaa!” (1. Kor. 6:19, 20; vrt. 1. Kor. 3:16, 17; 2. Kor. 5:10.) Hengellinen terveytemme on tiiviisti yhteydessä fyysiseen, henkiseen, emotionaaliseen ja sosiaaliseen hyvinvointiimme. Emme tarvitse suoria ”näin sanoo Herra” -määräyksiä tietääksemme, mitä meidän pitää tai ei pidä tehdä, sillä usein päätöstemme ja toimiemme seuraukset ja hyödyt ovat ilmiselviä. Kaikkien tekojemme tulisi kuitenkin perustua raamatullisiin periaatteisiin. Rokotteet ovat ihmisen kehittämiä tuotteita, mutta myös seurausta Jumalan meille antamasta kyvystä ajatella ja olla luovia. Jumala antaa meille viisauden suorittaa tutkimuksia ja kehittää uusia innovaatioita (Dan. 12:4). Hän on luonut meille puolustukseksi verrattoman ja monimutkaisen immuunijärjestelmän, jolle myös rokotteiden ja immunisaation toiminta perustuu (Ps. 139:14).

3. Emme voi odottaa Jumalan toimivan puolestamme, jos väheksymme hänen määrittämiään elämän perusperiaatteita tai olemme liian piittaamattomia, ennakkoluuloisia tai laiskoja toteuttaaksemme niitä. Viisauden ja tiedon rukoileminen Jumalalta ei riitä, vaan tarvitaan myös ahkeraa tutkistelua; emme voi pyytää Jumalaa puuttumaan elämäämme ja korjaamaan runsaan sadon, jos emme ole valmiita ensin kylvämään ja työskentelemään ahkerasti sadon eteen. Samalla tavoin meidän olisi julkeaa ja ylimielistä pyytää Jumalalta hyvää terveyttä ja samalla laiminlyödä hänen antamansa terveysperiaatteet tai päättää olla tutkimatta ja hyödyntämättä nykyaikaisen lääketieteen resursseja, jotka Jumala on sallinut meidän löytää kärsivän ihmiskunnan avuksi. Meidän on työskenneltävä ahkerasti Jumalan ohjatessa ja siunatessa meitä: ”Jos Herra ei taloa rakenna, turhaan näkevät rakentajat vaivaa. Jos Herra ei kaupunkia vartioi, turhaan vartija valvoo.” (Ps. 127:1.)

4. Jumala tahtoo meidän pysyvän terveinä ja parhaissa mahdollisissa voimissa (3. Joh. 1:2) – ei vain siksi, että eläisimme pidempään, vaan myös sen vuoksi, että voisimme palvella toisiamme ja toimia Jumalan puolesta mahdollisimman pitkään. Kuolisimmeko ennenaikaisesti vain siksi, että jätämme käyttämättä tarjolla olevat parannuskeinot, joiden avulla voisimme elää pidempään ja olla siunauksena toisille?

5. Jumala käskee meitä suojelemaan elämää ja huolehtimaan lähimmäistemme terveydestä (3. Moos. 19:18; Hes.  34:4, 16). Rokottautuminen on epäitsekäs teko, sillä sen kautta voimme edistää ja suojata läheistemme hyvinvointia. Vaikka rokotteiden pitkäaikaisvaikutuksia ei vielä täysin tunneta, rokotteiden hyödyt kuitenkin ylittävät mahdolliset ongelmat. Rokottautuminen osoittaa lähimmäisenrakkautta, sillä rokotteet auttavat suojaamaan muita vakavalta sairaudelta tai jopa kuolemalta ja rakentavat laumasuojaa.

6. Parantumisen ja elinvoiman rukoileminen ei sulje pois eri hoitojenkeinojen, leikkausten, lääkkeiden tai rokotteiden käyttöä. Niiden käyttö riippuu kulloisestakin elämäntilanteestamme. Raamatusta löytyy aiheesta useita esimerkkejä. Jumala olisi voimallaan voinut parantaa kuolevan kuningas His-kian ihmeellisesti ja välittömästi, mutta hän valitsi parantaa kuninkaan viiku-nakakun avulla (2. Kun. 20:5–7; Jes. 38:21). Jumala lupasi parantaa hänet, mutta silti hänen haavaansa oli ensin hierottava viikunakakkua. Jeesus olisi voinut parantaa sokean miehen sanansa kautta, mutta hän käyttikin tarkoitukseen mudasta ja omasta syljestään sekoittamaansa tahnaa. Sokean miehen oli myös pestävä silmänsä Siloan altaalla saadakseen näkönsä takaisin (Joh. 9:1, 6–7). Näin meitä opetetaan toimimaan yhteistyössä Jumalan kanssa. Mooses muutti kitkerän veden juomakelpoiseksi puunpalasen avulla (2. Moos. 15:23–25). Jumalan ja ihmisten välinen läheinen yhteistyö näkyy myös “myrkyllisen padan” tapauksessa, kun Elisa laittoi pataan jauhoja ja ruoka muuttui syömäkelpoiseksi (2. Kun. 4:38–41), sekä siinä, että Naamanin oli peseydyttävä Jordanvirrassa seitsemästi parantuakseen spitaalista (2. Kun. 5:10–14). Kaikissa näissä tilanteissa Jumala olisi voinut suorittaa ihmeen ja parantaa nämä ihmiset rukouksen kautta, mutta hän valitsi antaa meille esimerkkejä Jumalan ja ihmisten välisestä yhteistyöstä sekä tarjolla olevien hoitokeinojen käyttämisestä. Myös rokotteet ovat terveyttä tukevia hoitokeinoja, joilla voidaan torjua taudin leviämistä. Ellen White vahvistaa: “Harkittu järkevien parannuskeinojen käyttö ei ole uskon kieltämistä.” (Käsikirjoitus 31, 1911, julkaistu kirjassa Selected Messages, osa 2, s. 346.)

7. Ennaltaehkäisy on aina tärkeämpää kuin itse parantaminen. Sairastumisen välttäminen on raamatullinen velvoite (Joh. 10:10; 1. Kor. 6:20; 3. Joh. 1:2), sillä meidän tehtävämme on tuottaa ruumiillamme Jumalalle kunniaa. Meidän tulisi pysytellä turvassa ja pyrkiä turvaamaan sekä perheemme että yhteisömme turvallisuus. Pohjimmiltaan terveys on jotakin aivan muuta kuin rokotteet – siinä on kyse tasapainoisesta elämäntyylistä, jonka avulla pysymme hyväkuntoisina. Tällöin voimme palvella Jumalaa ja avun tarvitsijoita mahdollisimman tehokkaasti ja pitkään. Ellen White julistaa: “Opeta ihmisiä oikaisemaan elämäntapojaan ja terveyskäyttäytymistään. Muista, että palanen ennaltaehkäisyä on arvokkaampaa kuin kuusitoistakertainen määrä parannuskeinoja. Tätä ajatusta tukevat luennot ja opinnot osoittautuvat mitä arvokkaimmiksi.” (Kirje 17a, 1893, julkaistu kirjassa Selected Messages, osa 2, s. 280).

Rokottautumalla pyrimme ehkäisemään virusten leviämistä keskuudessamme ja tarttumista meistä ihmisiin, joille sairaus voisi olla erityisen kohtalokas. Rokotteissa ei ole taikaa; niiden tehoa on tuettava fiksuilla valinnoilla muilla elämän osa-alueilla. Rokotteen ottamista tärkeämpää on vahvistaa rukouselämäänsä, pyrkiä terveellisiin elämäntapoihin, todistaa Jumalasta ja luottaa häneen. Nämä toimet kuitenkin puoltavat rokottautumista silloin, kun sen tarve on ja kun rokotteita on saatavilla. Silloin meidän on hyödynnettävä rokotteita parhaan ymmärryksemme mukaan ja oman terveydentilamme mukaisesti.

8. Lääketiede ja usko toimivat tiiviisti yhdessä, ja niitä on sovellettava rinnakkain. Ne täydentävät toisiaan. Luovuus ja kekseliäisyys ovat Jumalan lahjoja. Tieteelliset todisteet ovat päivänselviä: rokotteilla pelastetaan henkiä, ja niiden sivuvaikutukset ovat yleensä vähäisiä ja lyhytkestoisia. Runsaat positiiviset puolet painavat huomattavasti enemmän vaakakupissa kuin vähäisemmät negatiiviset puolet ja terveysriskit. Ellen White toteaa: “Jumala on tieteen alkuunpanija. Tieteellinen tutkimus avaa ihmismielelle valtavia ajatuksen ja tiedon kenttiä, jolloin voimme nähdä Jumalan hänen luomisteoissaan. Tietä-mättömyys voi yrittää tukea epäilyksiä vetoamalla tieteeseen, mutta sen sijaan, että esittäisimme epäilyksiä, tosi tiede antaa tuoreita todisteita Jumalan viisaudesta ja voimasta. Oikein ymmärrettynä tiede ja kirjoitettu Jumalan sana ovat yhtä mieltä, ja kumpikin valaisee toistaan. Yhdessä ne johtavat meidät Jumalan luo opettamalla meille jotain niistä viisaista ja hyväntahtoisista laeista, joita Jumala käyttää.” (Counsels to Parents, Teachers, and Students, s. 426.)

On törkeää Raamatun tekstien väärinkäyttöä väittää, että koronavirusta vastaan rokottautumalla saa osakseen Ilmestyskirjan pedon merkin, ja että rokote muuttaa DNA:tamme (virheellistä tietoa, joka liittyy koronavirus- ja SARS-rokotteen mRNA-pohjaan). Monissa salaliittoteorioissa käytetään räikeästi väärin Raamatun tekstejä, jotta saadaan luotua pelkoa ja riippuvuutta vääristä ”opettajista”. Raamatun profeetat eivät kiellä rokottautumista. Sanottakoon tämä nyt selvästi: rokottautuminen ei liity millään lailla pedon merkkiin tai vääriin babylonialaisiin opetuksiin seuraavista syistä:

•   Pedon merkki viittaa väärään uskonnolliseen järjestelmään, joka vastustaa Jumalaa, hänen kansaansa ja hänen lakiaan.

•   Pedon merkki viittaa Jumalan rakkaudellisen luonteen vääristelyyn hyväksymällä epäraamatulliset opetukset sunnuntaista pyhäpäivänä ja sielun kuolemattomuudesta, mukaan lukien ikuinen piina helvetissä.

•   Pedon merkki viittaa väärään jumalanpalvontaan, joka perustuu myrkyllisiin babylonialaisiin opetuksiin.

Jumalan sinetti puolestaan tarkoittaa aidon levon löytämistä Jeesuksessa Kristuksessa elämällä hänen tahtonsa mukaisesti ja pyhittämällä sapatin hänen luomis- ja lunastustyönsä merkkinä sekä osoittamalla uskollisuutta kolmiyhteiseen Jumalaan perustuville Raamatun opeille. Jumalan sinetti tarkoittaa Jumalan rakastamista ja kunnioittamista sekä hänen ylistämistään Luojanamme ja Vapahtajanamme. Siinä on kyse uskovien ennallistamisesta heijastamaan Jumalan kuvaa luonteessaan ja elämäntavoissaan. Tämä sovittaa yhteen ja ennallistaa fyysisen, emotionaalisen, henkisen, hengellisen ja sosiaalisen elämän sanan välityksellä toimivan Jumalan armon ja Pyhän Hengen voiman kautta.

Ellen Whiten toiminta tukee ja vahvistaa raamatullisteologista pohdintaamme, sillä hän itse rokottautui ja rohkaisi myös muita tekemään samoin kahdesta syystä: (1) henkilökohtaiset terveyshyödyt auttavat meitä palvelemaan muita tehokkaasti ja (2) rokotteet ehkäisevät tautien leviämistä ja tartuntoja. On totta, että Ellen White ei kirjoittanut suoranaisesti rokottautumisesta sanaakaan. Tiedämme kuitenkin, että hän rohkaisi ihmisiä rokottautumaan isorokkoa vastaan. Hänen sih-teerinsä D. E. Robinsonin silminnä-kijälausunnon mukaan Ellen White myös otti itse rokotteen, kuten kerro-taan Selected Messages -teoksen toisessa osassa: Ellen White ”rokottautui ja kehotti avustajiaan, joiden kanssa hän toimi, rokottautumaan” (s. 303). Hän tiedosti rokotteen suojaavan itseään ja muita: “Hän myös ymmärsi, että jos he eivät seuraisi tätä varotointa, he asettaisivat muut vaaraan.” (Selected Messages, osa 2, s. 303.) Ellen White ohjeisti ihmisiä viisaasti: “Niiden, jotka etsivät parannusta rukouksen kautta, ei tule lyödä laimin käytettävissään olevia hoitokeinoja. Ei merkitse uskon kieltämistä, jos hyödyntää sellaisia parannuskeinoja, jotka Jumala on antanut käyttöömme kivun lievittämiseksi ja luonnon auttamiseksi parannustyössään. Emme kiellä uskoa, jos työskentelemme yhdessä Jumalan kanssa ja pyrimme kaikin keinoin edistämään toipumistamme. Jumala on antanut meille mahdollisuuden päästä selville elämän laeista. Tämä tieto on ulottuvillamme, jotta käyttäisimme sitä. Meidän on hyödynnettävä kaikkia mahdollisuuksia terveyden palauttamiseksi ja käytettävä jokaista tilaisuutta ja toimittava luonnonlakien mukaisesti. Kun olemme rukoilleet sairaan paranemisen puolesta, voimme työskennellä entistä tarmokkaammin ja kiittää Jumalaa etuoikeudesta toimia yhdessä hänen kanssaan ja pyytäen hänen siunaustaan keinoille, jotka hän itse on antanut käyttöömme.” (Suuren Lääkärin seuraajana, s. 187.)

Loppupäätelmät

Edellä esitettyjä raamatullisteologisia periaatteita on syytä tutkistella huolellisesti. Uskovien tulisi ymmärtää näiden periaatteiden hyödyt ja hahmottaa, miten ne tukevat sekä tasapainoista, terveellistä elämäntapaa että rokottautumista. Rokotteet voivat pelastaa henkiä ehkäisemällä taudin leviämistä, mutta jos odotamme liian kauan, voi olla jo myöhäistä. Rokottautumalla voidaan torjua tautien aiheuttamia vakavia komplikaatioita. Meidän on rukoiltava ja hyödynnettävä harkiten keinoja, jotka Jumala meille antaa oman henkemme sekä läheistemme suojelemiseksi.

Raamatusta ei löydy ainuttakaan käskyä tai sääntöä, joka estäisi tai kieltäisi ihmisiä rokottautumasta. Päin vastoin, Raamatun perusteella rokottautumista voi suositella voimakkaasti kaikille, joilla ei ole erityisiä vakavia terveydellisiä esteitä, ja terveydenhoidon ammattilaisten ohjeiden mukaisesti. Raamatun mukaan ruumiimme ei ole meidän omamme, vaan me vastaamme siitä huolehtimisesta Jumalalle. Jumala myös vaatii meitä rakastamaan lähimmäisiämme. Näin ollen voidaan todeta, että meidän on ehdottomasti huolehdittava niin omasta kuin läheistemmekin terveydestä. Paavali toteaa painokkaasti: ”Syöttepä siis tai juotte tai teettepä mitä tahansa, tehkää kaikki Jumalan kunniaksi.” (1. Kor. 10:31.) Huolehtimalla terveydestämme konkreettisten tekojen kautta me kunnioitamme ja ylistämme Herraa – ja järkevä, vastuullinen rokottautuminen voi olla yksi tällainen teko.

Meidän on rukoiltava Jumalalta viisautta löytää oikeaa tietoa ja tehdä hyviä päätöksiä. Näyttöön perustuva tiede on hyödyksi päätöksenteossa, sillä sen avulla voimme valita parhaat tarjolla olevat vaihtoehdot kussakin elämäntilanteessa. Myös Ellen G. White kannatti tällaista lähestymistapaa. Hän toteaa osuvasti, että seuraukset voivat edistää Jumalan työtä: “Jos he [uskosta osattomat]näkevät, että olemme järkeviä terveysasioissa, he ovat avoimempia uskomaan, että meillä on terveet raamatulliset opit.” (Councels to Health, s. 142.) Toisaalta hän myös varoittaa: “Mutta kun jotkut kannattavat uudistusta, vievät sen äärimmäisyyksiin ja toimivat epäjohdonmukaisesti, ihmisiä on turha syyttää, jos he alkavat inhota terveysuudistusta. – – Tällöin kannattajat tekevät työtä, jonka Paholainen haluaa jatkuvan.” (Testimonies for the Church, osa 2, s. 377.)

Koronaväsymys on voitettavissa, jos annamme Jumalan johtaa meitä. Antakoon armollinen Jumala meille kyvyn ja voimia toimia epäitsekkäästi hänen tahtonsa mukaan, jotta saisimme osaksemme hänen siunauksensa ja voisimme myös olla siunaukseksi toisille. Ellen White totesi viisaasti: ”Jumalan ihmeet eivät aina näytä olevan ihmeitä. Usein ne saadaan aikaan tavalla, joka näyttää tapahtumien luonnolliselta kululta. Kun rukoilemme sairaiden puolesta, teemme työtä heidän puolestaan. Meidän tulee käyttää kaikkia siunauksia, jotka Jumala on asettanut ulottuvillemme, pelastaaksemme vaarassa olevat. Pyydämme, että meitä varjellaan pimeydessä vaeltavalta ruttotaudilta, joka vainoaa niin suurella voimalla kaikkialla maailmassa. Meidän on tehtävä yhteistyötä Jumalan kanssa noudattaen terveyden ja elämän lakeja. Kun olemme tehneet kaiken voitavamme, meidän tulee jatkuvasti pyytää uskossa terveyttä ja voimaa. Jumala ei rohkaise meitä siten, että hän tekisi puolestamme sen, mitä voimme itse tehdä.” (Kirje 66, 1911, julkaistu kirjassa Selected Messages, osa 2, s. 346.)

Edellä esiteltyjen raamatullisteologisten periaatteiden valossa on tärkeää huomata, että myös Ellen White rokottautui suojellakseen itseään ja yhteisöään.

Rukoilemme, että myös sinä voit rukouksen ja huolellisen harkinnan kautta tehdä hyviä päätöksiä, jotka tukevat terveyttäsi ja edistävät Jumalan ja rakkaan seurakuntamme työtä. – Adventist Review Online

Jiří Moskala, TT, FT, toimii teologisen seminaarin dekaanina ja Vanhan testamentin eksegetiikan professorina adventtikirkon Andrews-yliopistossa Michiganin Berrien Springsissä, Yhdysvalloissa.

Kerro kaverille

Kommentointi on suljettu.