Pöytäkirja / Suomen Adventtikirkon vuosikokous 2014

0

Aika: 29.4.2015 klo 18.00–18.35
Paikka: Tampereen kristillinen koulu, Ketarantie 4, Tampere
Läsnä: 11 Suomen Adventtikirkon jäsentä
Kokouksen virkailijat
puheenjohtaja: Aromäki Kalervo
sihteeri: Vrcelj Anne

1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja toivotti läsnä olijat tervetulleiksi sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Todettiin, että Suomen Adventtikirkko on rekisteröity uskonnollinen yhteisö, joka noudattaa Patentti- ja rekisterihallituksen 10.9.2014 rekisteröimää yhdyskuntajärjestystä ja että siihen kuuluvat kirkon laitokset: koulutoimi, Media7 (lakkautettu erillisenä 1.1.2015) ja Nurmikoti. Vuosikokouksessa käsiteltävä Suomen Adventtikirkon tilinpäätös sisältää edellä mainitut toimintayksiköt. Kerrattiin Suomen Adventtikirkon kokouskäytäntö. Veijo Kainalainen piti alkurukouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden totea­minen
Suomen Adventtikirkon vuosikokouksesta:

 • Yhdyskuntajärjestys, 4. luku, 14 §, 1. momentti:
  Yhdyskunta kokoontuu vuosikokoukseensa viimeistään kesäkuussa. Vuosikokouksen kutsuu koolle hallitus ilmoittamalla siitä suomeksi ja ruotsiksi yhdyskunnan seurakuntalehdessä tai tiedottamalla asiasta muulla tavoin kaikille paikallisseurakunnille viimeistään neljä viikkoa ennen kokouksen alkua. Kokous pidetään hallituksen päättämänä aikana ja määräämässä paikassa.
 • Yhdyskuntajärjestys, 4. luku, 16 §, 1. momentti:
  Vuosikokouksessa puhe- ja äänioikeus on kaikilla läsnä olevilla yhdyskunnan varsinaisilla jäsenillä.
  Todettiin, että vuosikokouksesta on ilmoitettu yhdyskuntajärjestyksen mukaisesti Nykyaika-lehden numerossa 6/2015, jonka ilmestymispäivä oli 19.3.2015. Merkittiin pöytäkirjaan läsnä olevien yhdyskunnan varsinaisten jäsenten lukumäärä.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Pöytäkirjan tarkastus ja ääntenlaskijat
Suomen Adventtikirkon vuosikokouksesta:

 • Yhdyskuntajärjestys, 4. luku, 16 §, 5. momentti:
  Vuosikokouksesta pidetään pöytäkirjaa, jota tarkastamaan valitaan kaksi kokouksessa läsnä olevaa varsinaista jäsentä tai kokous voi itse hyväksyä pöytäkirjan. Pöytäkirjan allekirjoit- tavat puheenjohtaja, kokouksen sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat. Päätettiin, että kokous tarkastaa pöytäkirjan itse.

Päätettiin valita ääntenlaskijat tarvittaessa.

4 Toimintakertomus 2014
Esitettiin Suomen Adventtikirkon johtajan toimintakertomus vuodelta 2014 liitteen mukaisesti. Toimintakertomus hyväksyttiin. Esitettiin vuonna 2014 poisnukkuneiden nimet ja pidettiin hiljainen hetki.

5 Tilinpäätös 2014
Todettiin, että Suomen Adventtikirkon tilinpäätös on hyväksytty hallituksen kokouksessa 26.4.2015.
Esitettiin Suomen Adventtikirkon tilinpäätös vuodelta 2014.

6 Tilintarkastuskertomus 2014
Esitettiin tilintarkastuskertomus sisältäen tilintarkastajien lausunnon.

7 Tilinpäätöksen vahvista­minen
Valittiin yleisen vuosikokoustavan mukaisesti tämän pykälän käsittelyn ajaksi kokouksen uudeksi puheenjohtajaksi Orvo Miettinen. Hyväksyttiin, että ko. puheenjohtaja toimii puheenjohtajana myös pykälän 8 kohdalla. Vahvistettiin tilinpäätös.

8 Vastuuvapaudesta päät­täminen
Suomen Adventtikirkon vuosikokouksesta:

 • Yhdyskuntajärjestys, 4. luku, 16 §, 3. momentti:
  Hallituksen jäsenet eivät saa äänestää vastuuvapaudesta päätettäessä.
  Todettiin, että kokoukselle on valittu yhdyskuntajärjestyksen mukaisesti uusi puheenjohtaja.

Myönnettiin vastuuvapaus vastuuvelvollisille.

9 Pöytäkirjan hyväksymi­nen
Kokous tarkasti pöytäkirjan itse.

10 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.35. Orvo Miettinen piti loppurukouksen.

VAKUUDEKSI
Kalervo Aromäki, puheenjohtaja, § 1–6, 9–10 Orvo Miettinen, puheenjohtaja, § 7–8
Anne Vrcelj, sihteeri

Kerro kaverille

Kommentointi on suljettu.