Hallituksen päätöksiä 7.6. ja 15.7.2015

0

Hallitus 7.6. päätti seuraavista asioista toimikaudelle 2015–2018:

 • Vetoomustoimikuntaan nimettiin Kari Saarikoski (puheenjohtaja), Harriet Fagerholm ja Kalevi Niittyaro.
 • Sijoitustoimikuntaan nimettiin Harri Saarinen (puheenjohtaja), Kimmo Ilola ja Jorma Jalkanen.
 • Suomen vapaakristillisen neuvoston lasten ja nuorten hyvinvointitoimikuntaan nimettiin adventtikirkon edustajiksi Leena Poikonen (lapsiasiamies) ja Merja Kinnunen.
 • Kopun kristillisen koulun rehtorin tehtäviä hoitavaksi luokanopettajaksi valittiin Anita Syväsalmi.

Hallitus hyväksyi:

 • muuttokirjeen Unioniseurakunnasta Mikkelin adventtiseurakuntaan.
 • Suomen Adventtikirkon rahastojen käyttötarkoitukset.
 • alustavan suunnitelman Nuorten Raamattulinjan käynnistämiseksi Toivonlinnassa.

Lisäksi hallitus:

 • käsitteli tuloslaskelman ja taseen tammi-huhtikuulta 2015.  Hallitus totesi, että kymmenyskehitys on ollut todella heikko kuluneena vuonna ja että testamentti- ja lahjoitustuloja ei ole saatu aikaisempien vuosien tapaan.
 • totesi ylimääräisen yleiskokouksen 24.5.2015 hyväksymän lukion lakkauttamispäätöksen jättämisen pöydälle sekä ponnen toimikunnan perustamisesta.
 • kuuli selvityksen ylimääräisen yleiskokouksen hyväksymän ponnen mukaisen toimikunnan työskentelystä Toivonlinnan kehittämiseksi ja käsitteli sen tekemän raportin.
 • merkitsi pöytäkirjaan po. toimikunnan jäsenet: Himberg Marle, SKYK:n rehtori, puheenjohtaja, Jaakkola Anna-Leena, Keski-Suomen/Pohjanmaan edustaja, Korhonen Antero, Turun adventtiseurakunta, Källman Maarit, hallituksen edustaja, Laine-Sjöström Merja, SKYK:n vanhempien/koulun varaedustaja, Leppänen Mika, Toivonlinnan adventtiseurakunnan varaedustaja, Luostarinen Kari, Toivonlinnan adventtiseurakunta, Nyrhinen Kari, Uudenmaan edustaja, Peltonen Reijo, Piikkiön adventtiseurakunta, Ruohonen Ruut, Nurmikoti, Shelby Jaana, SKYK:n vanhempien/koulun edustaja, Tarro Markus, Salon adventtiseurakunnan varaedustaja ja Tähti Pekka, Salon adventtiseurakunnan edustaja.
 • teettää Toivonlinnan kiinteistöissä kuntokartoituksen tilojen käytön uudelleenarvioimiseksi.
 • suositella Suomen kristillisen yhteiskoulun (SKYK) rehtorin raportissaan mainitsemille kahdelle rekisteröidylle kannatusyhdistykselle, Toivonlinnan Alumnit ry:lle tai muulle tukiyhdistykselle valtakunnallisen rahankeräysluvan hakemista Suomen kristillisen yhteiskoulun tukemiseksi.
 • kirjasi pöytäkirjaan, että ylimääräisen yleiskokouksen 24.5.2015 päätöksen mukaisesti po. toimikunta raportoi hallitukselle. Ylimääräinen yleiskokous on päättynyt ja unionin hallitus raportoi päätöksistä paikallisseurakuntiin niiden johtokuntien kautta sekä Nykyaika-lehdessä.
 • jätti esityksen Toivonlinnan uudesta hallintomallista pöydälle.
 • hyväksyi po. toimikunnan esityksen pohjalta sen tehtävät seuraavasti ja pyysi toimikuntaa raportoimaan työvaliokunnalle 9.9.2015 mennessä: yhteiskoulun toiminnan ja opetuksen kehittäminen, uusien oppilainen hankkiminen, yhteistyön edistäminen Toivonlinnan ja adventtikirkon välillä, ehdotusten tekeminen Toivonlinnan kiinteistöjen tuottojen lisäämisen edistämiseksi sekä aikataulun suunnitteleminen ehdotetuille toimenpiteille. Lisäksi hallitus kuulee po. toimikuntaa koskien Toivonlinnan maa-alueen käytön suunnittelua.
 • pyysi Suomen kristillisen yhteiskoulun johtokunnalta esityksen Toivonlinnan kiinteistötoimikunnasta, jonka puheenjohtajana toimii Marle Himberg.
 • päätti, että Toivonlinnan kiinteistöjen isännöinti ostetaan talousarvion puitteissa Piikkiön kiinteistöisännöinti Oy:ltä sekä perustettavalta toiminimeltä Mika Leppänen.
 • kuuli raportin vaikuttamiskeskuksen perustamiseksi pääkaupunkiseudulle, hallitus päätti hankkia Lassilasta liiketilat tähän tarkoitukseen.
 • kuuli Nurmikodin suunnitelman sivutoimipisteen perustamiseksi Toivonlinnaan.
 • päätti osakeyhtiöittää Nurmikodin (ylimääräisen yleiskokouksen 2.11.2014 päätöksen mukaisesti) ja että perustettavan osakeyhtiön hallitus jatkaa Toivonlinnan sivutoimipisteen selvitystyötä ja tekee esityksen asiasta yhtiön omistajalle, unionin hallitukselle.
 • kuuli raportin Joensuun adventtiseurakunnan kokoontumistilahankkeesta. Hallitus päätti vuokrata Karsikon tontin Joensuusta ja hyväksyi yksikerroksisen rakennuksen suunnittelun ko. tontille. Seuraavassa kokouksessa käsitellään suunnitellun rakennuksen piirustukset ja tarkka talousarvio. Kustannusarvio on maksimissaan 650 000 euroa, joka Joensuun adventtiseurakunnalla on rahavaroina käytettävissä edellisen kirkkokiinteistön myyntituloista.
 • päätti myydä testamentin kautta saadun Espoon kaupungissa sijaitsevan kiinteistön.
 • merkitsi pöytäkirjaan tilastot 31.3.2015: paikallisseurakuntia 63, ryhmiä 6, jäseniä 4838.
 • valtuutti työvaliokunnan hoitamaan kirkon vuokralaisasiat.
 • hyväksyi työvaliokunnan pöytäkirjat 13.5.2015 ja 3.6.2015.

Hallitus 15.7.2015 päätti puhelinneuvottelussa:

 • merkitä pöytäkirjaan Opetus- ja kulttuuriministeriön hylkäävän päätöksen vuonna 2014 tehdystä luvan hakemisesta esiopetuksen järjestämiseksi Suomen kristillisellä yhteiskoululla.
 • hakea uudelleen Opetus- ja kulttuuriministeriöltä lupaa esiopetuksen järjestämiseksi Suomen kristillisellä yhteiskoululla Suomen kristillisen yhteiskoulun pyynnön mukaisesti.

Anne Vrcelj

Kerro kaverille

Kommentointi on suljettu.